Oversættelser af juridiske aftaler og politikker tilvejebringes udelukkende for nemheds skyld for at gøre det nemmere at læse og forstå de engelske versioner. Målet med at tilvejebringe oversættelser af juridiske aftaler og politikker er ikke at skabe en juridisk bindende aftale, og disse udgør ikke en erstatning for den juridiske gyldighed af de engelske versioner. I tilfælde af eventuelle tvister og konflikter vil de engelske versioner af juridiske aftaler og politikker i ethvert tilfælde være gældende og have forrang i forhold til betingelserne på ethvert andet sprog.

Brugsbetingelser

Med virkning fra 28. maj 2020
Gå til: POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INTRODUKTION OG ACCEPT

Nærværende aftale om brugsbetingelser (herefter "brugsbetingelser") indgås af og mellem Over, Inc., et datterselskab af GoDaddy Operating Company, LLC (herefter "firma", "vi", "os og vores") og dig, og træder i kraft fra datoen for din brug af denne website (www.madewithover.com) eller en hvilken som helst Over-app (herefter "app"), eller fra datoen for elektronisk accept.   Disse brugsbetingelser sammen med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (som kan findes på www.madewithover.com/legal, herefter "politik om beskyttelse af personlige oplysninger") og eventuelle yderligere betingelser, som er angivet i de generelle betingelser og vilkår for din brug af websiten og de produkter og tjenester, der er købt eller tilgået via websiten eller appen (individuelt og samlet kaldet "tjenester").  

LÆS DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE VORES TJENESTER. VED AT BESØGE ELLER TAGE TILGANG PÅ EN HVILKEN SOM HELST DEL AF VORES WEBSITE (UDOVER FOR AT LÆSE DISSE BRUGSBETINGELSER FOR FØRSTE GANG), DOWNLOADE VORES APP, LEVERE OPLYSNINGER TIL OS VIA WEBSITET ELLER APPEN, REGISTRERE DIG TIL ET MEDLEMSKAB (SOM DEFINERET HERI) ELLER BRUGE VORES TJENESTER PÅ NOGEN MÅDE, GIVER DU (udtrykkene "du", "din" og "dine" skal henvise til alle brugere (HERUNDER FIRMABRUGERE OG TEAMBRUGERE (SOM DEFINERET HERI)) på websitet, appen eller tjenesterne (herefter "brugeren") UDTRYKKELIG SAMTYKKE TIL OG ACCEPTERER AT VÆRE UNDERLAGT OG OVERHOLDE DISSE BRUGSBETINGELSER OG VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER OG VORES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER KAN ÆNDRES FRA TID TIL ANDEN SOM BESKREVET I AFSNITTET "ÆNDRINGER; YDERLIGERE BETINGELSER". HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE UNDERLAGT NÆRVÆRENDE ’ BRUGSBETINGELSER OG/ELLER POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, HAR DU IKKE VORES TILLADELSE TIL AT BRUGE NOGEN AF TJENESTERNE, OG DU MÅ IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE NOGEN DEL AF WEBSITEN ELLER APPEN.

2. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Hele indholdet, der vises på websiten og i appen (og eventuelle afledte værker eller forbedringer af samme), herunder, men ikke begrænset til, al tekst, skrifttyper, illustrationer, filer, billeder, software, scripts, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, oplysninger, indhold, materialer, produkter, tjenester, URL-adresser, teknologi, dokumentation, og interaktive funktioner, der er inkluderet eller er tilbydes via vores tjenester ("tjenesteindhold"), og alle immaterielle rettigheder til det samme ejes af os, vores licensgivere eller begge. Yderligere ejes alle varemærker, servicemærker, handelsnavne og handelshenvisninger, som måske vises i vores tjenester, af os, vores licensgivere og identificerede tredjeparter. Alt tjenesteindhold har er beskyttet af copyright som et samlet værk i henhold til lovgivningen i USA og andre ophavsretslove, og bortset fra de begrænsede brugsrettigheder, som du har fået i disse brugsbetingelser, har du ikke nogen rettighed, titel eller interesse for vores tjenester eller noget indhold i tjenesten. Du må kun vise og, med forbehold for alle udtrykkeligt angivne begrænsninger eller begrænsninger i forbindelse med specifikt materiale, downloade dele af tjenesteindholdet fra de forskellige områder på websiten og/eller fra appen til ikke-kommerciel brug, medmindre andet er tilladt. Enhver videredistribution, gentransmission eller offentliggørelse af noget copyrightbeskyttet materiale er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren af copyright. Du accepterer, at du ikke må bruge nogen af vores logoer eller andre beskyttede graffiker eller varemærker uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i disse brugsbetingelser, er udtrykkeligt forbeholdt.

3. ADGANG OG BRUG

(A) Vores tjenester leveres til din personlige og kommercielle brug, undtagen når vores serviceindhold bruges til at skabe slutprodukter til salg, hvor det udbudte slutprodukts samlede livstidssalg overstiger 400 enheder. Et slutprodukt (herefter "slutprodukt") til salg kan enten være et digitalt design eller en fysisk genstand, der er oprettet ved hjælp af vores tjenester, som du og/eller din kunde har til hensigt at sælge. Du forstår og accepterer, at slutprodukter, som du opretter ved hjælp af vores tjenesteindhold, skal være en unik implementering af tjenesteindholdet, det skal være væsentligt anderledes end det oprindelige tjenesteindhold, og det skal kræve tid, indsats og evner at producere. Vi kan tilbyde visse dele af vores tjenester uden beregning og andre dele for et engangsgebyr, som abonnement eller under en anden lovlig prisstruktur. I alle tilfælde sælges vores tjenester ikke til dig, men i henhold til nærværende brugsbetingelser, og når du registrerer dig som medlem, tildeles eller køber du en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at bruge vores tjenester.
(B) Når du bruger vores tjenester, accepterer du at overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love, herunder, men ikke begrænset til, lov om ophavsret. Du anerkender, at du ikke opnår nogen ejendomsret, når du downloader, installerer eller udskriver tjenesteindhold.
(C) Desuden må du, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende brugsbetingelser, ikke:
(i) fjerne, ændre, dække eller fordreje enhver meddelelse om ophavsret, varemærker eller anden ejendomsret, som vi inkluderer i eller via vores tjenester eller tjenesteindhold, (ii) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre vores sikkerhedsrelaterede funktioner, herunder, uden begrænsning, alle funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen af eller kopieringen af al software eller andet tjenesteindhold, (iii) bruge en automatisk enhed (såsom en robot eller edderkop) eller manuel proces til at kopiere eller "skrabe" websiten eller tjenesteindholdet til noget som helst formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, (iv) hente eller indsamle personlige identificerbare oplysninger fra vores tjenester, herunder, men ikke begrænset til, brugernavne, adgangskoder, e-mailadresser, (v) anmode andre brugere om at deltage eller blive medlemmer af en kommerciel online-tjeneste eller anden organisation uden vores forudgående skriftlige godkendelse, (vi) forsøge at eller forstyrre vores tjenesters korrekte funktion eller svække, overbebyrde eller deaktivere den, (vii) foretage dekompilering, reverse engineering eller disassemblering af nogen del af vores software eller andet tjenesteindhold eller vores tjenester, (viii) bruge netværksovervågningssoftware til at bestemme arkitekturen af eller udtrække brugsdata fra vores tjenester, (ix) opfordre til adfærd, der overtræder lokal, statslig eller føderal lovgivning, enten civil eller kriminel, eller repræsentere en anden bruger, person eller enhed (for eksempel ved at bruge en anden persons medlemskab, (x) overtræde amerikanske eksportlove, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelser af Export Administration Act og Export Administration Regulations, som administreres af Department of Commerce, (xi) deltage i enhver adfærd, der begrænser eller hæmmer andre brugere i at bruge eller nyde vores tjenester.
(D) Du indvilliger i at samarbejde fuldstændig med os for at undersøge enhver mistanke om eller faktisk aktivitet, der er i strid med nærværende brugsbetingelser.
(E) I forbindelse med brugen af appen forstår og accepterer du desuden, at (i) din brug af appen er betinget af, at du accepterer nærværende brugsbetingelser, (ii) appen indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, forretningshemmeligheder og andet ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende firmaet og vores licensgivere, (iii) du vil kun bruge appen til at tage adgang til og/eller bruge tjenesterne, (iv) du vil ikke bruge software eller tjenester i forbindelse med tjenesten eller autoriseret tredjepartssoftware, som ændrer eller omdirigerer eller forsøger at ændre eller omdirigere tjenesten, (v) du vil ikke give nogen tredjepart tilladelse til at få adgang til og/eller bruge tjenesten på dine vegne ved hjælp af en automatiseret proces som for eksempel en BOT, en edderkop eller periodisk cachelagring af oplysninger, der er gemt af tjenesten på dine vegne, uden en separat skriftlig aftale med os, (vi) du vil ikke bruge software eller hardware, som reducerer antallet af brugere, der har direkte adgang til eller bruger tjenesten (nogle gange kaldet 'multiplexing' eller 'pooling' software eller hardware), (vii) du vil ikke udlåne, lease, leje eller underlicensere appen, (viii) du giver os tilladelse til at sende og levere opdateringer og meddelelser til dig som en del af din brug af programmet, (ix) du vil til enhver tid tillade programmet automatisk at downloade og installere opdateringer fra os, som er designet til at udvide, forbedre og videreudvikle appen, og kan have form af fejlrettelser, forbedrede funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner, (x) for at beskytte disse ophavsretligt beskyttede materialer, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil hverken du eller en tredjepart, der handler på dine vegne:  (a) foretage dekompilering, reverse engineering eller disassemblering af appen, (b) ændre eller oprette afledte værker af appen, (c) bruge appen på nogen måde til at levere servicebureau, kommerciel timeshare eller andre computertjenester til tredjeparter, (d) overføre appen eller levere dens funktionalitet, helt eller delvist, over internettet eller andre netværk (undtagen som udtrykkeligt tilladt ovenfor), (e) sælge, distribuere, udleje, lease, underlicensere eller på anden måde overføre ansøgningen til en tredjepart, (f) bruge dele af ansøgningen til at køre apps, der ikke kører på appen.
(F) Lokale sprogbegrænsninger.  Tjenesterne understøtter ikke alle lokale sprog.  Hvis et lokalt sprog ikke understøttes, vil tjenesten kun anvende engelsk som standard. En liste med understøttede sprog omfatter: engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, norsk, indonesisk og italiensk (denne liste kan ændres). I det omfang tjenesterne anvendes på et lokalt sprog (bortset fra engelsk), kan der være begrænsninger for visse funktioner eller funktioner i tjenesten.

4. BRUGERREGISTRERING

(A) For at få adgang til eller bruge visse funktioner af vores tjenester, skal du måske blive registreret bruger ved at tilmelde dig et medlemskab. Hvis du er under 13 år, har du ikke tilladelse til at registrere dig som bruger eller på anden måde indsende personlige oplysninger.

(B) Hvis du bliver registreret bruger, accepterer du at (i) angive sande, nøjagtige og fuldstændige registreringsoplysninger om dig selv eller, hvis du får adgang til firmaets "team"-funktion og -tjenester (herefter "teamtjenester"), dit firmanavn (herefter "firmabruger"), (ii) angive eventuelle kreditkort- eller andre betalingsoplysninger (herefter "kreditkort"), hvis det er relevant, (iii) bevare og opdatere dit medlemskab med det samme for at sikre, at det er sandt, nøjagtigt, aktuelt og komplet, (iv) give os og vores associerede selskaber tilladelse til at opkræve dit kreditkort for alle gebyrer, som du pådrager dig for din brug af tjenesterne, (iv) give sande, nøjagtige og korrekte registreringsoplysninger, efter behov, for hver enkelt bruger under firmaets brugermedlemskab (hver "teambruger"). Under registreringen opretter du et brugernavn og en adgangskode (et "medlemskab"). Du er ansvarlig for at beskytte og bevare fortroligheden af dit medlemskab. Du er alene ansvarlig for den aktivitet, der finder sted under dit medlemskab, uanset om du har godkendt aktiviteten eller ej. Du accepterer at kontakte os med det samme, hvis du bliver opmærksom på brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af dit medlemskab. Hvis du angiver oplysninger, der er usandfærdige, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til at formode, at sådanne oplysninger er usandfærdige, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige dit medlemskab og afvise enhver aktuel eller fremtidig brug af tjenesterne (eller en del heraf).

(C) Teamtjenester.

Hvis du får adgang til teamtjenesterne, accepterer og fremstiller du desuden, at du (a) er autoriseret af firmabrugeren til at oprette og registrere en sådan firmabruger til et medlemskab, (b) er autoriseret til at sende invitationer ud til hver teambruger (herefter "invitation") til at bruge teamtjenesterne, (c) er ansvarlig for alle handlinger eller undladelser, som foretages af firmabrugeren og hver enkelt teambruger, der bruger firmaets brugermedlemskab, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelser af nærværende brugsbetingelser, politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller nogen international, føderal, statslig eller lokal lovgivning, forordninger eller regulativer eller overtrædelse af tredjeparts ejendomsret i forbindelse med denne teambrugers brug af tjenesterne, (d) vil sikre, at hver teambruger har læst, forstår og overholder nærværende brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder alle betingelser og vilkår for invitation til chat og invitation til sociale medier (hver som defineret nedenfor).

Når du bruger teamtjenesterne, kan du sende en invitation til en teambruger via platforme som for eksempel e-mail eller chat (herefter samlet kaldet "invitation til chat") eller sociale medier ("invitation til socialt medie") som for eksempel Facebook (herefter "website for socialt medie").

Hvis du sender en invitation til chat, accepterer, erklærer og garanterer du, at (1) du vil overholde alle betingelser og vilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for en sådan chatkanal (herefter "chatkanal"), (2) du er autoriseret til at bruge og sende en invitation til chat til en teambruger ved hjælp af din konto hos en sådan chatkanal (din "chatkonto"), (3) vi har tilladelse til at dele din e-mailadresse, lighed og/eller andre oplysninger, der er knyttet til din chatkonto med en sådan teambruger, (4) du vil bevare og sikre, at din chatkonto altid vil være sand og korrekt under din brug af tjenesterne, og ikke vil indeholde falske, misvisende eller vildledende oplysninger om afsenderen af invitationen til chat, (5) teambrugere kan sende dig beskeder via din chatkonto, (6) du vil ikke bruge invitation til chat-funktionen til at chikanere, forstyrre eller have en forstyrrende virkning på en bruger.

Hvis du sender en invitation til sociale medier, accepterer, erklærer og garanterer du, at (1) du vil overholde alle betingelser og vilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for en sådan socialt mediewebsite, (2) du er autoriseret til at bruge og sende en invitation til sociale medier til en teambruger ved hjælp af en sådan socialt mediewebsite via din sociale medieprofil ("sociale medieprofil"), (3) vi har tilladelse til at dele din sociale medieprofil og oplysninger indeholdt heri med en sådan teambruger, (4) du vil bevare og sikre, at din sociale medieprofil til enhver tid vil være sand og korrekt under din brug af tjenesterne og ikke vil indeholde falske, misvisende eller vildledende oplysninger om afsenderen af invitationen til sociale medier, (5) teambrugere kan sende dig beskeder via din sociale medieprofil, (6) du vil ikke bruge invitation til sociale medier-funktionen til at chikanere, forstyrre eller have en forstyrrende virkning på en bruger. Vi anbefaler, at du læser brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger for sådanne sociale mediewebsites, hvorfra du sender invitationer til sociale medier, da det er dit ansvar at læse og acceptere de respektive politikker for sociale mediewebsites, før du tager adgang til og sender en invitation til sociale medier.

5. BRUGERINDHOLD

(A) Vi kan nu eller i fremtiden give brugere tilladelse til at opslå, uploade, transmittere gennem eller på anden måde gøre tilgængelige via vores tjenester og til brug eller visning til andre (herefter samlet kaldet "indsende") meddelelser, tekst, illustrationer, data, filer, billeder, grafik, fotos, kommentarer, lyde, musik, videoer, oplysninger, indhold, og/eller andre materialer (herefter "brugerindhold"). Med forbehold for de rettigheder og den licens, du giver heri, bevarer du alle rettigheder, titler og interesser i dit brugerindhold. Vi garanterer ikke fortrolighed med hensyn til brugerindhold, selvom det ikke offentliggøres via vores tjenester. Det er udelukkende dit ansvar at overvåge og beskytte eventuelle immaterielle rettigheder, som du måtte have i dit brugerindhold, og vi påtager os intet ansvar for det samme. Du accepterer, at vi kan afsløre din identitet og de oplysninger, vi har om dig, til enhver retshåndhævende myndighed eller embedsmand i tilfælde af søgsmål, der måtte opstå som følge af opslag af brugerindhold fra dig.

(B) Du må ikke indsende brugerindhold, der er beskyttet af copyright, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret, uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af den pågældende rettighed. Du er alene ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af din manglende opnåelse af en sådan tilladelse, eller for andre skader, der måtte opstå som følge af det brugerindhold, du indsender.

(C) Du erklærer, garanterer og indgår pagt om, at du ikke vil indsende brugerindhold, der:
(i) krænker eller på nogen måde krænker andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk ret eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret tilhørende nogen person eller enhed, (ii) giver sig ud for at være en anden eller er ulovlig, truende, krænkende, injurierende, ærekrænkende, krænkelse af privatlivets fred eller retten til offentlig omtale, vulgært, obskønt, blasfemisk, pornografisk eller på anden måde anstødeligt, (iii) opfordrer til adfærd, der udgør en strafbar handling, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræder enhver lov, (iv) er en reklame for varer eller tjenesteydelser eller en opfordring til at indbetale midler, (v) omfatter personlige oplysninger som f.eks. meddelelser, der identificerer telefonnumre, sociale sikringsnumre, kontonumre, adresser eller arbejdsgiverreferencer, (vi) indeholder en formel, instruktion eller rådgivning, der kan forårsage skade eller personskade, (vii) er et kædebrev af enhver art.
Desuden vil enhver adfærd fra en brugers side, som efter vores eget skøn begrænser eller hæmmer enhver anden bruger i at bruge eller nyde vores tjenester, ikke være tilladt.

(D) Vi vil ikke bruge dit brugerindhold (for eksempel billeder osv.) uden din tilladelse. Hvis du har givet os tilladelse (for eksempel til at dele dit billede på Facebook eller Instagram, vise dit billede på vores website under en kampagne osv.), giver du samtidig ved at indsende brugerindhold til os, eller garanterer, at ejeren udtrykkeligt har givet os en verdensomspændende, royalty-fri, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldt uddelelig og overdragelig ret og licens til at bruge, reproducere, distribuere, skabe afledte værker baseret på (herunder, men ikke begrænset til, oversættelser), offentlig fremvisning, offentligt udføre, transmittere og udgive brugerindholdet (helt eller delvist) på den måde, du har anmodet om. Vi kan udøve dette i hele perioden for enhver ophavsret, der måtte findes i sådant brugerindhold. Desuden giver du også andre brugere tilladelse til at få adgang til dit brugerindhold og til at bruge, reproducere, distribuere, skabe afledte værker baseret på, offentligt tilgængelige, offentligt udføre, transmittere og offentliggøre dit brugerindhold til personlig og kommerciel brug, som det er tilladt i henhold til funktionaliteten i vores tjenester og disse brugsbetingelser. Uanset det foregående giver du afkald på alle krav, du måtte have nu eller senere, i retskredse til såkaldte "moralske rettigheder" eller rettigheder til "droit moral" med hensyn til brugerindholdet.

(E) Ved at indsende brugerindhold giver du os også ret til, men ikke pligt til at bruge dine biografiske oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, dit navn og din geografiske placering i forbindelse med udsendelse, udskrivning, online eller anden brug eller offentliggørelse af dit brugerindhold, forudsat, at alle sådanne anvendelser vil være i overensstemmelse med vilkårene i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

(F) I henhold til en kampagne eller i visse andre tilfælde kan du give os tilladelse til at dele eller bruge dit brugerindhold på vores website eller på en tredjepartsplatform. I sådanne tilfælde anerkender og accepterer du, at vi kan bruge dit brugerindhold til at promovere vores tjenester, og at dit brugerindhold kan blive vist i nærheden af reklamer og/eller indhold fra tredjepart. Du anerkender og accepterer, at der ikke vil blive udbetalt nogen kompensation til dig i forbindelse med brugen af dit brugerindhold, som angivet heri.

(G) Din deltagelse i kommunikation via tjenesterne, hvis nogen, og hvis det tillades af os, vil ske i realtid og er ikke redigeret, censureret eller på anden måde kontrolleret af os. Vi har ret til, men ikke pligt til, at overvåge brugerindhold. Vi har ret til efter eget skøn og af enhver grund at redigere, nægte at slå indhold op, fjerne eller deaktivere adgang til brugerindhold.

6. SERVICEINDHOLD OG TREDJEPARTS BILLEDER, SOFTWARE OG LINKS

(A) Vi leverer vores tjenester, herunder, men ikke begrænset til, serviceindhold til undervisnings-, underholdnings-, reklame- og/eller kommercielle formål, som udtrykkeligt er angivet i nærværende brugsbetingelser. Du kan ikke stole på oplysninger og meninger, der kommer til udtryk via vores tjenester, til andre formål. I alle tilfælde er det dit ansvar at evaluere nøjagtigheden, rettidigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af noget tjenesteindhold. Vi påtager os ikke noget ansvar for brugerindhold, -meninger eller andre kommentarer, der er slået op på websitet, programmet eller en tredjepartswebsite, der er tilknyttet websiten eller programmet. Vi yder heller ikke nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti eller garanti for nøjagtigheden, overholdelsen af copyright, lovligheden eller andre aspekter af tjenestens indhold, og vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skade, der er forårsaget af din afhængighed af noget tjenesteindhold.

(B) I mange tilfælde vil tjenesteindhold omfatte indhold, der er offentliggjort af en tredjepart, eller som vil repræsentere udtalelser og vurderinger fra en tredjepart. Du er indforstået med, at vi ikke støtter, garanterer og ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, rettidigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af nogen udtalelse, rådgivning eller erklæring, der tilbydes via vores tjenester af andre end vores autoriserede medarbejdere eller talspersoner, mens de handler i deres officielle kapacitet. Du forstår og anerkender endvidere, at du kan blive udsat for indhold fra tredjepart, der kan være stødende, uanstændigt, unøjagtigt eller stødende, og du accepterer at give afkald på og hermed giver afkald på eventuelle juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler, du har eller måtte have imod os i forbindelse hermed.

(C) Vores tjenester kan linke eller indeholde links til andre websites, der vedligeholdes af tredjeparter. Det er dit ansvar, når du ser andre websites, at du overholder alle erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og brugsbetingelser, der er offentliggjort i forbindelse med disse links. Du forstår, at disse links utilsigtet kan føre til websites, der indeholder oplysninger, som du eller andre finder upassende eller stødende. Vi hverken driver eller kontrollerer eller i enhver henseende godkender det indhold, der findes på disse tredjepartswebsites. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af tredjepartslinks og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indhold, der er opslået på tredjepartswebsites, eller hæfter over for dig for eventuelle tab eller skader af nogen art, der er opstået som følge af din omgang med en tredjepart eller dennes hjemmeside.

(D) Som en del af vores tjenester kan du få tilladelse til at bruge visse (i) fotografer, illustrationer eller andre billeder ("billeder") og/eller (ii) software, widgets eller andre programmer ("software"), der er udviklet, ejet eller licenseret af en tredjepart.  Din brug af disse billeder og software kan være underlagt yderligere vilkår.  Hvis billederne og softwaren er ledsaget af eller kræver en licensaftale fra tredjepartsudbyderen, er brugen af billederne og softwaren underlagt denne licensaftale ud over nærværende brugsbetingelser. Du må udelukkende bruge billeder og software som en del af tjenesterne.  Din brug af disse billeder og software kan være underlagt yderligere vilkår. (i) du må ikke fjerne, ændre eller skjule nogen meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder, der findes i eller på billederne og softwaren, (ii) du må ikke sælge, ændre, genbruge, foretage reverse engineering, dekompilering, disassemblering, reverse kompilering, skabe afledte værker af eller forsøge at udlede kildekoden fra billederne og softwaren, (iii) firmaet kan give dine personlige oplysninger til tredjepartsleverandører efter behov for at levere tredjeparters billeder og software, (iv) firmaet forbeholder sig ret til når som helst at ændre, ændre eller ophøre med at levere billeder og software, (v) firmaet fremsætter ingen erklæringer eller garantier om tredjeparts billeder og software, der tilbydes i forbindelse med tjenester, og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar.

Du vil holde firmaet skadesløs, forsvare og skadesløs for alle krav, der er pålagt eller pådraget af firmaet direkte eller indirekte som følge af din brug eller misbrug af tredjeparts billeder og software. Udbyderne af tredjeparts billeder og software er tredjepartsmodtagere af disse brugsbetingelser med henblik på at håndhæve deres rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser.
De tredjepartsleverandører, der er angivet i dette afsnit, giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende billeder eller software, der tilbydes i forbindelse med tjenesterne, og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller eventuelle skader (direkte, indirekte eller som følge heraf), der opstår som følge af brugen af billederne eller softwaren.
Du er ansvarlig for at administrere og vedligeholde alle betalte abonnementer og/eller konti, der kræves hos en tredjepartsudbyder. Du skal annullere eller opsige dit betalte abonnement og/eller din konto hos den relevante tredjepartsudbyder og ikke firmaet.

7. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde firmaet og dets ledere, direktører, medarbejdere, moderselskab, partnere, efterfølgere, agenter, distributionspartnere, associerede selskaber, datterselskaber, og deres tilknyttede virksomheder fra og mod alle krav, forpligtelser, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), der opstår som følge af, i forbindelse med eller som kan opstå i forbindelse med: (i) din brug af vores tjenester, (ii) brugerindhold, der leveres af dig eller ved brug af dit medlemskab, (iii) enhver faktisk eller påstået overtrædelse eller overtrædelse af nærværende brugsbetingelser, (iv) ethvert faktisk eller påstået brud på en erklæring, garanti eller pagt, som du har indgået med os, (v) dine handlinger eller undladelser og, hvis du er firmabruger, handlinger, udeladelser, brud på disse brugsbetingelser og/eller overtrædelse af gældende lovgivning af nogen af dine teambrugere, (vi) enhver aktivitet i forbindelse med dit medlemskab (herunder krænkelse af tredjeparts globale intellektuelle ejendomsrettigheder eller forsømmelighed eller ulovlig adfærd) af dig eller enhver anden person, der besøger websitet, appen eller de tjenester, der bruger dit medlemskab. Du accepterer at samarbejde fuldt ud med os i forsvaret af ethvert krav, der er underlagt dine forpligtelser i henhold til denne aftale.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER; FRASKRIVELSE OG FRIGIVELSE

(A) DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF VORES TJENESTER ER PÅ EGET ANSVAR. VORES TJENESTER OG SERVICEINDHOLD (HERUNDER SOFTWARE) LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIGT" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENSTÅENDE OG I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT AF LOVEN FRASKRIVER FIRMAET OG DETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, MODERSELSKABER, PARTNERE, EFTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUTIONSPARTNERE, TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER SIG ENHVER FORM FOR GARANTIER, HERUNDER ALLE: (1) GARANTIER FOR, AT VORES TJENESTER OPFYLDER DINE KRAV, (2) GARANTIER MED HENSYN TIL TILGÆNGELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, SIKKERHEDEN, ANVENDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN ELLER INFORMATIONSINDHOLDET I VORES TJENESTER ELLER SERVICEINDHOLD, (3) GARANTIER FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, (4) GARANTIER FOR TJENESTER ELLER VARER, DER MODTAGES VIA ELLER ANNONCERES ELLER ÅBNES VIA VORES TJENESTER, (5) GARANTIER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF VORES TJENESTER, (6) GARANTIER OM, AT DIN BRUG AF VORES TJENESTER VIL VÆRE SIKKER ELLER UDEN AFBRYDELSER, (7) GARANTIER FOR, AT FEJL I VORES TJENESTER ELLER SERVICEINDHOLD (HERUNDER SOFTWARE) VIL BLIVE RETTET. DER ER INGEN GARANTIER, DER GÅR UD OVER DISSE VILKÅR. VI KAN IKKE OG GARANTERER IKKE FOR MENNESKELIGE OG MASKINMÆSSIGE FEJL, UDELADELSER, FORSINKELSER, AFBRYDELSER ELLER TAB, HERUNDER TAB AF DATA. VI KAN IKKE OG GARANTERER IKKE, AT FILER, DER ER TILGÆNGELIGE TIL DOWNLOAD FRA WEBITET, ELLER APPEN VIL VÆRE FRI FOR INFEKTION MED VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE, SOM MANIFERER KONTAMINERENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKABER. DENNE GARANTIFRASKRIVELSE UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF DISSE BRUGSBETINGELSER. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOGEN DEL AF TJENESTEN ELLER MED NOGEN AF DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DIN ENESTE MULIGHED AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTEN. VI KAN ÆNDRE TJENESTEN ELLER FUNKTIONERNE PÅ ENHVER MÅDE, OG NÅR SOM HELST OG AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG. SELVOM VI HAR FORSØGT AT GIVE NØJAGTIGE OPLYSNINGER PÅ WEBSITET OG I APPEN, PÅTAGER VI OS INTET ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF OPLYSNINGERNE.
(B) DU ACCEPTERER, AT HVERKEN FIRMAET ELLER DENS BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER HAR NOGET ANSVAR OVER FOR DIG UNDER NOGEN FORM FOR ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADESLØSHOLDELSE I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSITET, APPEN, TJENESTEN ELLER INDHOLDET. DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT FIRMAET IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN TREDJEPARTS ÆREKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIGE ADFÆRD, OG AT RISIKOEN FOR SKADE ELLER TINGSKADE SOM FØLGE AF OVENSTÅENDE UDELUKKENDE ER DIN. DU FRIGIVER HERMED OG GIVER FOR ALTID AFKALD PÅ ALLE KRAV, DU MÅTTE HAVE MOD FIRMAET, DENS BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KRAV, DER ER BASERET PÅ FIRMAETS, DENS MEDARBEJDERES, MEDARBEJDERES, AGENTERS, LICENSGIVERES ELLER LEVERANDØRERS UAGTSOMHED) FOR TAB ELLER SKADER, DU LIDER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSITET, APPEN, TJENESTEN ELLER TJENESTEINDHOLDET.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

A) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ FIRMAET ELLER DETS LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, MODERSELSKABER, PARTNERE, EFTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUTIONSPARTNERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER ELLER DERES TILKNYTTEDE FIRMAER ER ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER PØNALT ERSTATNING (SELV HVIS VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ NOGEN MÅDE I RELATION TIL VORES TJENESTER ELLER NÆRVÆRENDE BRUGSBETINGELSER. DIN ENESTE BEFØJELSER VED UTILFREDSHED MED VORES TJENESTER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SERVICEINDHOLD, ER AT STOPPE MED AT BRUGE VORES TJENESTER. EN SÅDAN BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF VARER, DER ER MODTAGET GENNEM ELLER ANNONCERET I FORBINDELSE MED VORES TJENESTER ELLER LINKS, DER ER PLACERET I VORES TJENESTER, SAMT PÅ GRUND AF OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER MODTAGES VIA ELLER ANNONCERES I FORBINDELSE MED VORES TJENESTER ELLER LINKS, DER ER PLACERET I VORES TJENESTER. EN SÅDAN BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF INDHOLD, DER ER INDSENDT AF EN TREDJEPART, ELLER EN TREDJEPARTS ADFÆRD, DER BRUGER VORES TJENESTER.

B ) UANSET EVENTUELLE BESTEMMELSER OM DET MODSATTE INDEHOLDT HERI , SKAL FIRMAET OG DETS LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, MODERSELSKABER, PARTNERE, EFTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUTIONSPARTNERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER ELLER DERES TILKNYTTEDE FIRMAER I INTET TILFÆLDE VÆRE FORPLIGTET TIL AT BETALE MERE END DET MINDSTE AF DE SAMLEDE BETALINGER MODTAGET FRA DIG I LØBET AF DEN FOREGÅENDE PERIODE PÅ TOLV (12) MÅNEDER ELLER 100 USD. DESUDEN ACCEPTERER DU, AT ALLE SØGSMÅL, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ NOGEN MÅDE I RELATION TIL NOGEN AF VORES TJENESTER ELLER DISSE BRUGSBETINGELSER, SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ÅRSAGEN TIL HANDLINGEN ER OPSTÅET, ELLERS VIL EN SÅDAN ÅRSAG VÆRE PERMANENT UDELUKKET.

C ) I visse jurisdiktioner er ansvarsbegrænsninger ikke tilladt. I sådanne jurisdiktioner er nogle af de ovennævnte begrænsninger muligvis ikke gældende for dig. Disse begrænsninger skal være gældende i det videst mulige omfang loven tillader.

10. OPHØR

(A) Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og til enhver tid at afslutte eller suspendere dit medlemskab og/eller blokere din brug af vores tjenester af en hvilken som helst årsag, herunder, men ikke begrænset til, hvis du ikke har efterlevet nærværende brugsbetingelsers bogstav og ånd. Du accepterer, at firmaet ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ophør eller suspension af dit medlemskab eller for blokering af din brug af vores tjenester.

(B) Enhver suspension eller ophør påvirker ikke dine forpligtelser over for os i henhold til disse brugsbetingelser. Bestemmelserne i nærværende brugsbetingelser, som ifølge deres natur skal overleve suspensionen eller ophøret af dit medlemskab eller nærværende brugsbetingelser skal overleve inklusive, men ikke begrænset til de rettigheder og licenser, som du har givet i henhold til denne aftale, skadesløsholdelse, frigivelser, ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrænsninger, bestemmelser vedrørende lovvalg og alle bestemmelser i afsnittet "DIVERSE".

11. POLITIK VEDRØRENDE OPHAVSRET

A) Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at brugerne gør det samme. Under behørige omstændigheder og efter eget skøn kan vi ophæve og/eller deaktivere medlemskabet af brugere, der mistænkes for at krænke andres ophavsret (eller andre immaterielle rettigheder). Derudover kan vi under passende omstændigheder og efter eget skøn fjerne eller deaktivere adgang til materiale på alle vores websites eller hostet på vores systemer, som kan krænke eller være genstand for krænkende aktivitet.

(B) I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act af 1998, afsnit 17 i United States Code, sektion 512 ("DMCA"), vil vi reagere omgående på påstande om krænkelse af ophavsret, der rapporteres til den agent, som vi har udpeget til at modtage meddelelser om krænkelse af krav ("udpeget agent"). Vores udpegede agent er:

Over, Inc., 16233 Reitan Rd NE, Bainbridge Island, WA 98110, Telefon: 0835010447. Krav kan rettes til os på kobus@overhq.com.

(C) Hvis du ejer ophavsretten (eller har tilladelse til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten) og mener, at dit arbejdes ophavsret er blevet krænket, bedes du anmelde din meddelelse om krænkelse til os ved at give vores udpegede agent en skriftlig meddelelse om påståede krænkelser, som inkluderer følgende:
(i) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eneret, som påstås krænket. (ii) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på en enkel website er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på den pågældende website. (iii) Identifikation af det materiale, der påstås at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktiviteter, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at gøre det muligt for os at lokalisere materialet. (iv) Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til, at vi kan kontakte dig, f.eks. en adresse, et telefonnummer og, hvis de er tilgængelige, en elektronisk postadresse, hvor du kan blive kontaktet. (v) En erklæring om, at du har en god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven. (vi) En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under strafansvar, at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.

Vi vil undersøge meddelelser om krænkelse af ophavsret og træffe passende foranstaltninger i henhold til DMCA. Forespørgsler, der ikke følger denne procedure, modtager muligvis ikke et svar.

12. VALG AF LOVGIVNING, JURISDIKTION OG VÆRNETING

Disse brugsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Delaware, USA uden hensyn til dens lovvalgsregler. Enhver retssag mod firmaet, der måtte opstå som følge af, i relation til eller på nogen måde har forbindelse til vores website, app, tjenester eller disse brugsbetingelser, vil udelukkende blive anlagt ved de statslige og føderale domstole i delstaten Delaware, og du giver afkald på enhver jurisdiktion, værneting, eller uhensigtsmæssige indsigelser mod sådanne domstole.

13. BILÆGGELSE AF TVISTER OG OBLIGATORISK VOLDGIFT

(A) Vi er alle enige om først at kontakte hinanden med eventuelle tvister og give en skriftlig beskrivelse af problemet, alle relevante dokumenter/oplysninger og den foreslåede løsning. Du accepterer at kontakte os i forbindelse med tvister ved at kontakte os på den adresse, der er angivet i nærværende brugsbetingelser. Vi kontakter dig baseret på de kontaktoplysninger, du har givet os.

B ) Såfremt parterne efter 30 dage ikke er i stand til at bilægge en tvist , der er rejst i henhold til den tidligere bestemmelse , kan tvisten indbringes til voldgift i overensstemmelse med denne sektion. Parterne forstår, at de ville have haft ret til eller mulighed for at føre tvister ved en domstol og få en dommer eller jury til at afgøre deres sag, men de vælger at få løst eventuelle tvister ved voldgift.

(C) Vi er alle enige om, at ethvert krav eller enhver tvist mellem os og ethvert krav fra en af os mod en agent, medarbejder, efterfølger, eller overdrage den anden part, herunder i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, tredjeparter, der ikke har undertegnet denne aftale, hvad enten de er knyttet til denne aftale eller på anden måde, herunder tidligere, nuværende og fremtidige krav og tvister og herunder enhver tvist om gyldigheden eller anvendeligheden af denne voldgiftsbestemmelse skal løses ved bindende voldgift, der administreres af JAMS i henhold til de regler og procedurer, der gælder, når kravet indgives. Reglerne og procedurerne og andre oplysninger, herunder oplysninger om gebyrer, kan fås fra JAMS' website (www.jamsadr.com) eller ved at ringe til JAMS på 949-224-1810.

(D) Vi indgår denne voldgiftsaftale i forbindelse med en transaktion , der involverer mellemstatslig handel. Derfor er denne voldgiftsaftale og eventuelle procedurer i henhold hertil underlagt Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.S.C. §§ 1-16. Enhver voldgiftsafgørelse kan afsiges som en dom i en hvilken som helst ret, der har jurisdiktion.

(E) Undtagelse fra voldgift. Vi kan begge indbringe kvalificerende krav for en domstol for mindre søgsmål. Desuden, som anført nedenfor, er vi alle enige om, at enhver voldgift udelukkende vil være mellem dig og firmaet, ikke som et massekrav (dvs. ikke indgivet på vegne af eller sammen med en anden persons påstand). Hvis en domstol eller voldgiftsmand af en eller anden grund mener, at denne restriktion er urimelig eller ikke kan håndhæves, så gælder vores aftale om voldgift ikke, og massekravet skal indbringes for retten.

14. INTET KOLLEKTIVT SØGSMÅL

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, GIVER VI HVER ISÆR AFKALD PÅ ENHVER RET TIL AT FORFØLGE TVISTER SOM KOLLEKTIVT SØGSMÅL, DET VIL SIGE ENTEN AT SLUTTE SIG TIL ET KRAV MED KRAVET FRA EN ANDEN PERSON ELLER ENHED ELLER AT GØRE ET KRAV GÆLDENDE I EN REPRÆSENTATIV EGENSKAB PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON I EN RETSSAG, VOLDGIFT ELLER ANDEN PROCEDURE.

15. INGEN NÆVNINGESAG

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, GIVER VI HVER ISÆR AFKALD PÅ ENHVER RET TIL AT BLIVE RETSFORDØMT AF JURY I ALLE RETSSAGER, VOLDGIFTSSAGER ELLER ANDRE SAGER.

16. ÆNDRING; YDERLIGERE VILKÅR

(A) Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og til enhver tid og af en hvilken som helst grund at ændre eller afbryde et aspekt eller en funktion af vores tjenester eller at ændre disse brugsbetingelser. Derudover forbeholder vi os ret til at give dig driftsregler eller yderligere vilkår, der kan gælde for din brug af vores tjenester generelt, som er unikke for vores tjenester, eller begge dele ("yderligere vilkår"). Eventuelle yderligere vilkår, som vi måtte give dig, vil blive inkorporeret i disse brugsbetingelser. I det omfang yderligere vilkår er i strid med disse brugsbetingelser, vil de yderligere vilkår være gældende.

(B) Ændringer af disse brugsbetingelser eller yderligere vilkår træder i kraft med det samme efter forudgående varsel, enten ved opslag på websiten, meddelelse via e-mail eller via en af vores apps. Det er dit ansvar fra tid til anden at gennemgå brugsbetingelser for eventuelle ændringer eller yderligere vilkår. Din adgang til og brug af vores tjenester efter enhver ændring af disse brugsbetingelser eller levering af yderligere vilkår vil betyde, at du accepterer og accepterer det samme. Hvis du modsætter dig en senere revision af brugsbetingelser eller yderligere vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge vores tjenester og, hvis det er relevant, opsige dit medlemskab.

17. DIVERSE

(A) Intet frafald fra nogen af parterne af ethvert brud eller misligholdelse i henhold til denne aftale anses for at være et afkald på enhver forudgående eller efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse. Fritagelsen er ikke bindende, medmindre den part, der giver fritagelsen, skriftligt har foretaget de rubrikker, der er anvendt heri, udelukkende af hensyn til nemheden og ikke har ret til lovlig indførsel.

(B) Medmindre andet udtrykkeligt er angivet , hvis en del af disse brugsbetingelser er ulovlige eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, er vi begge enige om, at kun den del af brugsbetingelser skal være begrænset, og at de resterende vilkår i brugsbetingelser ikke vil blive påvirket.

(C) Disse brugsbetingelser (herunder politik om beskyttelse af personlige oplysninger og eventuelle yderligere vilkår, der er inkorporeret som reference) udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til aftalens genstand og erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem os med hensyn til sådanne emner.

(D) Du må ikke overdrage disse brugsbetingelser eller overdrage nogen rettigheder eller uddelegere nogen forpligtelser i henhold hertil, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver sådan påstået overdragelse eller uddelegering af dig uden den relevante forudgående skriftlige tilladelse vil være ugyldig og uden nogen kraft og virkning. Vi kan overdrage disse brugsbetingelser eller eventuelle rettigheder i henhold hertil uden dit samtykke og uden varsel.
(E) Ingen bestemmelser i disse brugsbetingelser er beregnet til, eller vil blive fortolket, at levere eller skabe nogen tredjeparts modtager af rettigheder eller andre rettigheder af nogen art i nogen non-profit bruger, kunde, kunde, afdeling, eller enhver part heri eller enhver anden person, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, og medmindre andet er angivet, vil alle bestemmelser heri udelukkende være personlige mellem parterne i nærværende brugsbetingelser; bortset fra at afsnit 7, 8(b), og 9 er beregnet til at gavne firmaet og dens direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører.

(F) Vi kan give dig besked i henhold til disse brugsbetingelser ved hjælp af elektronisk post, en generel meddelelse på websiten eller programmet eller ved skriftlig kommunikation leveret af førsteklasses amerikansk post til din adresse, som er registreret i medlemskabet. Du kan til enhver tid give besked til os via e-mail til websiten på følgende adresse: legal@overhq.com.


Privatlivspolitik
Gældende og senest ændret 25. Maj 2018
Læs følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, før du bruger denne app eller andre tjenester, som vi leverer. Ved at åbne eller bruge vores app eller tjenester (udover at læse denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for første gang) accepterer du vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Over, Inc. ("vi", "vores" eller "os") tilbyder dig adgang til denne softwareapp og dens relaterede "website" på www.madewithover.com (sammen med "appen"). Din brug af appen er underlagt vilkårene i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og alle andre vilkår, vi måtte give dig.
Vi har vedtaget denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at beskrive de typer oplysninger, vi indsamler, når du bruger vores app, hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler fra dig, de tilfælde, hvor vi deler dine oplysninger med andre, og de valg og muligheder, du skal bruge for at begrænse vores indsamling og/eller deling af dine oplysninger.

Sv: Hvilke oplysninger får appen, og hvordan bruges den?
Appen indsamler typisk to typer oplysninger om dig: (a) oplysninger, som du angiver, og som identificerer dig personligt ("PIO"), (b) oplysninger, som ikke identificerer dig personligt, og som vi automatisk indsamler, når du bruger appen, eller som du afgiver os ("ikke-PIO").

1. Personlige identificerbare oplysninger ("PIO"): Vores definition af personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til specifikt at identificere eller kontakte dig, f.eks. dit navn, din postadresse, dit telefonnummer osv. Som en generel politik indsamler vi ikke automatisk personlige identificerbare oplysninger, når du åbner eller bruger appen Under visse omstændigheder kan vi anmode om, tillade eller på anden måde give dig mulighed for at afgive personlige identificerbare oplysninger i forbindelse med en funktion, et program, en kampagne eller et andet aspekt af vores app Du kan for eksempel: (a) angive dit navn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer, når du tilmelder dig vores app, eller i forbindelse med en deltagelse i en konkurrence, (b) angive visse demografiske oplysninger om dig (f.eks. alder, køn, købspræference, brugsfrekvens osv.), når du deltager i en undersøgelse eller afstemning, (c) skrive en generel kommentar og/eller anbefaling på vores app. Visse oplysninger kan muligvis ikke identificeres personligt, når du er alene (f.eks. din alder), men kan blive det, når de kombineres med andre oplysninger (f.eks. din alder og dit navn). Uanset om du giver disse oplysninger eller ej, er dit valg, men i mange tilfælde er denne type oplysninger påkrævet for at deltage i den pågældende aktivitet, realisere en fordel, vi kan tilbyde, eller få adgang til bestemt indhold på vores website. Selvom registrering f.eks. er valgfri og gratis, kan du muligvis ikke bruge nogle af de funktioner, der tilbydes af appen (f.eks. download af ekstra skrifttyper, grafikpakker osv.), hvis du ikke registrerer dig.

2. Ikke-personlige identificerbare oplysninger ("ikke-PIO"): Vores definition af ikke-personlige identificerbare oplysninger er oplysninger, der ikke identificerer dig personligt. Ikke-personlige identificerbare oplysninger kan omfatte visse personlige oplysninger, der er blevet anonymiseret, dvs. oplysninger, der er blevet gjort anonyme. Vi indhenter ikke-personlige identificerbare oplysninger om dig fra oplysninger, som du afgiver, enten separat eller sammen med dine personlige identificerbare oplysninger. Vi indsamler også automatisk visse ikke-personlige identificerbare oplysninger fra dig, når du går til vores website. Vi kan også modtage ikke-personlige identificerbare oplysninger fra tredjepartskilder. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, den type mobilenhed, du bruger, din mobilenheds unikke enheds-id, IP-adressen på din mobilenhed, generelle geografiske oplysninger, dit mobile operativsystem, typen af mobile internetbrowsere, du bruger, søgeord, andre programmer, du har downloadet, og oplysninger om den måde, du bruger appen på
Endelig skal det bemærkes, at appen bruger en platform fra Intercom, Inc. ("Intercom") til feedback og support og andre valgfri tjenester ("serviceplatform"), som er tilgængelig direkte via appen eller via en computer på http://intercom.help/over. Når du indsender personlige identificerbare oplysninger og/eller ikke-personlige identificerbare oplysninger til serviceplatformen, sendes disse oplysninger til både os (i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger) og til Intercom (i henhold til dens separate politik om beskyttelse af personlige oplysninger på, som er tilgængelig via platformen tjenester).

b. Hvordan bruger og deler vi oplysninger, der er indhentet via appen?
1. PERSONLIGE IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER: De personlige identificerbare oplysninger, du indsender til os, bruges normalt til at udføre dine anmodninger, besvare dine forespørgsler, betjene dig bedre eller på anden måde, der er naturligt forbundet med de omstændigheder, hvor du har angivet oplysningerne. Vi kan også bruge disse oplysninger til senere at kontakte dig af en række årsager, f.eks. kundeservice, som giver dig kampagneoplysninger for vores produkter eller for vores moderselskab, datterselskaber eller andre tilknyttede selskaber ("tilknyttede selskaber"), eller til at kommunikere med dig om indhold eller andre oplysninger, du har slået op eller delt med os via vores app.
I visse tilfælde kan vi også dele dine personlige oplysninger med vores tredjepartsleverandører, der udfører funktioner på vores vegne (eller på vegne af vores tilknyttede virksomheder) – f.eks. leverandører, der behandler kreditkortordrer, administrerer vores kampagner, yder marketing- eller kampagnehjælp til os, analyserer vores data, hjælp os med kundeservice, osv. Vores leverandører accepterer at bruge disse oplysninger, og vi deler oplysninger med dem, kun for at udføre vores anmodninger. Derudover kan vi dele dine personlige oplysninger med deltagende sponsorer til et program eller en kampagne (f.eks. en lodtrækning eller konkurrence), som du deltager med via vores app- og/eller co-promotionspartnere og andre, som vi har marketing- eller andre relationer til. Medmindre andet er angivet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller som angivet, når du indsender oplysningerne, vil dine personlige identificerbare oplysninger ikke blive videregivet til eller solgt til tredjepart til tredjeparts eget forretningsbrug uden din forudgående godkendelse.
2. Ikke-personlige identificerbare oplysninger: Vi bruger ikke-personlige identificerbare oplysninger på mange forskellige måder, herunder til at analysere brugen af vores app, forstå kundernes behov og tendenser, udføre målrettede kampagneaktiviteter og forbedre vores app eller tjenester. Vi kan selv bruge dine ikke-personlige identificerbare oplysninger eller samle dem med oplysninger, vi har indhentet fra andre. Vi kan dele dine ikke-personlige identificerbare oplysninger med vores tilknyttede selskaber og tredjeparter for at nå disse mål og andre, men vi skal huske, at ingen af disse oplysninger vil identificere dig personligt eller på anden måde være i direkte tilknytning til dig.

C. Andre anvendelser og oplysninger
1. E-mailkommunikation: I visse tilfælde kan vi kommunikere med dig via e-mail. Vi kan f.eks. kommunikere med dig via e-mail, hvis du anmoder om en bestemt tjeneste eller tilmelder dig en funktion, der omfatter e-mailkommunikation, e-mailen vedrører et køb, du har foretaget med os, vi sender dig oplysninger om vores andre produkter og tjenester, eller du har givet dit samtykke til at blive kontaktet via e-mail til et bestemt formål. Du kan "framelde" modtagelse af fremtidig kommerciel e-mail-kommunikation fra os ved at klikke på linket "Afmeld", der er inkluderet i de fleste e-mails, vi sender, eller som angivet nedenfor. Forudsat at vi forbeholder os ret til at sende dig e-mails om transaktioner som f.eks. kundeservice.
2. Overførsel af aktiver: Efterhånden som vi fortsætter med at udvikle vores forretning, kan vi sælge eller købe aktiver. Hvis en anden enhed erhverver os eller alle (eller i det væsentlige alle) af vores aktiver, overføres de personlige identificerbare oplysninger og ikke-personlige identificerbare oplysninger, som vi har om dig, til og bruges af denne overtagende enhed, men vi vil tage rimelige skridt til at sikre, at dine præferencer følges. Hvis en konkurs- eller saneringsprocedure indbringes af eller mod os, kan alle sådanne oplysninger også betragtes som et aktiv tilhørende os og kan derfor sælges eller overføres til tredjepart.
3. Ekstraordinære omstændigheder: Vi forbeholder os ret til at videregive dine personlige identificerbare oplysninger eller ikke-personlige identificerbare oplysninger, hvis vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, i forbindelse med krav om ophavsret og andre krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at: (a) opfylde en anmodning fra myndighederne, (b) overholde kravene i loven eller den juridiske proces, (c) beskytte eller forsvare vores juridiske rettigheder eller ejendom, vores app eller andre brugere, (d) i en nødsituation for at beskytte vores appbrugeres eller offentlighedens sundhed og sikkerhed.
4. Dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger i Californien: Indbyggere i staten Californien har i henhold til visse bestemmelser i den californiske civilret ret til at anmode virksomheder, der driver forretning i Californien, om en liste over alle tredjeparter, som virksomheden har videregivet visse personlige identificerbare oplysninger til i henhold til lovgivningen i Californien i det foregående år med henblik på direkte markedsføring fra tredjepart. Anmodninger er begrænset til en pr. kalenderår. Hvis du ønsker at benytte dig af og mener, at du er berettiget til de rettigheder, der ydes i Californien, skal din anmodning attestere, at du er bosiddende i Californien og angive en aktuel adresse i Californien for at få vores svar. Vi overholder californisk lovgivning, hvor det er relevant. Du kan anmode om oplysningerne skriftligt på legal@overhq.com.
5. Deling af indhold: I appen kan du få mulighed for at dele indhold (f.eks. et billede, tekst osv.) direkte med sociale netværk eller andre platforme (f.eks. Facebook, Pinterest osv.). Hvis du vælger at dele indhold fra appen med en tredjepartsplatform, skal du være opmærksom på, at du accepterer, at platformen bruger dit indhold og dine oplysninger i overensstemmelse med de relevante politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og andre politikker – ikke denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for den praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, der anvendes af tredjepartsplatforme.
6. Børn: Funktioner, programmer, kampagner og andre aspekter af vores app, der kræver indsendelse af personlige identificerbare oplysninger, er ikke beregnet til børn. Vi indsamler ikke bevidst personlige identificerbare oplysninger fra personer under 13 år. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os personlige identificerbare oplysninger, skal han/hun kontakte os på legal@overhq.com. Vi sletter disse oplysninger fra vores arkiver inden for en rimelig tid.

D. Sikkerhed
Vi er optagede af at beskytte fortroligheden af dine oplysninger. Vi yder fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger, vi behandler og vedligeholder. Vi begrænser f.eks. adgangen til disse oplysninger til autoriserede medarbejdere og leverandører, som har brug for at vide disse oplysninger for at kunne drive, udvikle eller forbedre vores app Vær opmærksom på, at selvom vi bestræber os på at levere rimelig sikkerhed til de oplysninger, vi behandler og vedligeholder, kan intet sikkerhedssystem forhindre alle potentielle sikkerhedsbrud. I tilfælde af, at dine personlige oplysninger (da termen eller lignende betingelser er defineret i gældende lovgivning, der kræver meddelelse om brud på sikkerheden) kompromitteres, kan vi give dig besked via e-mail (efter vores eget og helt eget skøn) til den sidste e-mailadresse, som du har oplyst, inden for den mest hensigtsmæssige tid, der er rimelig under de givne omstændigheder; forudsat, at der kan forekomme forsinkelser i underretningen, mens vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge omfanget af overtrædelsen og genoprette en rimelig integritet i systemet samt for retssystemets legitime behov, hvis underretning ville hindre en strafferetlig efterforskning.

E. Ændringer
Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan opdateres fra tid til anden af en hvilken som helst årsag. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at offentliggøre den nye politik om beskyttelse af personlige oplysninger på http:/// Personlige oplysninger Det anbefales, at du jævnligt læser denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for eventuelle ændringer, da fortsat brug af appen anses for at være godkendt af alle ændringer.

F. Kontakt- og frameldingsoplysninger
Kontakt os via e-mail på legal@overhq.com, hvis: (a) du har spørgsmål eller kommentarer til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, (b) ønsker at rette eller slette eventuelle personlige oplysninger, du har angivet, (c) ønsker at framelde dig modtagelse af fremtidig kommerciel korrespondance, herunder e-mails, fra os eller vores tilknyttede selskaber, (d) ønsker at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet til vores deling af dine personlige oplysninger med andre. Vi vil besvare din anmodning og, hvis det er relevant og relevant, foretage den ønskede ændring i vores aktive databaser så hurtigt som praktisk muligt. Bemærk, at vi muligvis ikke kan imødekomme visse anmodninger, samtidig med at vi giver dig adgang til visse fordele og funktioner i vores app

G. EU-U.S. Privacy Shield-ordning
Over, Inc. er i gang med selvcertificering af Privacy Shield. Vi har til hensigt at overholde Privacy Shield-principperne, selv før vores selvcertificering er fuldført. Med henblik herpå agter Over at overholde EU-USA Privacy Shield-ordning som angivet af USA Handelsministerium vedrørende indsamling, anvendelse og opbevaring af personlige oplysninger, der er overført fra den Europæiske Union til USA. Se vores udkast til politik om Privacy Shield på https://madewithover.com/privacyshield.
Du kan få mere at vide om Privacy Shield-ordningen og se vores certifikationer, hvis du går til https://www.privacyshield.gov”.

H. Eneste erklæring
Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er offentliggjort på appen, er den eneste erklæring om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til appen og ingen oversigt, ændring, ændring eller anden version heraf, eller anden erklæring eller politik om beskyttelse af personlige oplysninger i enhver form er gyldig, medmindre vi offentliggør en ny eller revideret politik om beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med ovenstående vilkår.

Bemærk, at vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet ændret med virkning fra 25. Maj 2018. Hvis du har indsendt personligt identificerbare oplysninger til os før denne ikrafttrædelsesdato, og du ønsker at fravælge at få disse oplysninger behandlet i henhold til den nye politik, bedes du kontakte os på legal@overhq.com.

I. Kontroller på engelsk
Disse brugsbetingelser samt alle politikker og andre gældende aftaler, der er angivet ovenfor og inkorporeret heri ved henvisning (samlet kaldet "aftalen"), udføres på engelsk.  I det omfang en oversættelse leveres til dig,  er den kun beregnet til praktiske formål, og i tilfælde af en konflikt mellem den engelske og oversatte version, hvor loven tillader det, vil den engelske version styre og sejre. Hvis den oversatte version skal leveres til dig og skal betragtes som bindende ved lov (i) skal begge sprogversioner have samme gyldighed, (ii) hver part anerkender, at den har gennemgået begge sprogversioner, og at de stort set er ens i alle væsentlige henseender og iii) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse to versioner kan den oversatte version være gældende, forudsat at der er taget fuldt hensyn til parternes hensigt.

Oversættelser af juridiske aftaler og politikker tilvejebringes udelukkende for nemheds skyld for at gøre det nemmere at læse og forstå de engelske versioner. Målet med at tilvejebringe oversættelser af juridiske aftaler og politikker er ikke at skabe en juridisk bindende aftale, og disse udgør ikke en erstatning for den juridiske gyldighed af de engelske versioner. I tilfælde af eventuelle tvister og konflikter vil de engelske versioner af juridiske aftaler og politikker i ethvert tilfælde være gældende og have forrang i forhold til betingelserne på ethvert andet sprog.

Privatlivspolitik

Sidst revideret: 08/06/2020
For at se vores arkiverede privatlivspolitik, klikher

Over, LLC tager dit privatliv alvorligt. Derfor indsamler og bruger vi kun de personlige oplysninger, der er nødvendige, for at levere vores produkter, tjenester, hjemmesider og mobilapplikationer, og til at kommunikere med dig om dem, eller efter din anmodning (under ét som vores “Tjenester”). Dine personlige oplysninger indeholder oplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Fakturerings- og betalingsoplysninger
 • Kandidatoplysninger (for jobansøgere)
 • Andre indsamlede data, der direkte eller indirekte vil kunne identificere dig.

Vores privatlivspolitik forklarer ikke kun hvordan og hvorfor, vi bruger dine personlige oplysninger, men også hvordan du kan få adgang til, opdatere eller på anden måde tage kontrol over dine personlige oplysninger.
Hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål om vores praksis eller om nogen af de rettigheder, vi nævner herunder, kan du henvende dig til vores Data Protection Officer (“DPO”) og vores dedikerede team, som giver support fra vores kontor, ved at kontakte os på privacy@overhq.com. Denne indbakke bliver aktivt overvåget og administreret, så vi kan levere en oplevelse, som du kan have tillid til.

Hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvorfor
Mange af de oplysninger, som du højst sandsynligt opfatter som personlige oplysninger, bliver indsamlet direkte fra dig, når du:

 1. Opretter en konto eller køber én af vores tjenester (f.eks. faktureringsoplysninger, herunder navn, adresse, kreditkortnummer.
 2. Anmoder om hjælp fra vores prisvindende kundesupportteam (f.eks. telefonnummer).
 3. Udfylder kontaktformularer eller anmoder om nyhedsbreve eller anden information fra os (f.eks. e-mail).
 4. Deltager i konkurrencer og undersøgelser, ansøger om et job eller på anden måde deltager i aktiviteter, vi promoverer, der kræver oplysninger om dig.

Vi kan også indsamle yderligere oplysninger, når vi leverer vores tjenester til dig for at sikre den nødvendige og optimale ydelse. Disse indsamlingsmetoder fremgår muligvis ikke lige så tydeligt for dig, så herunder uddyber og forklarer vi lidt nærmere, hvad de kan være (da de ændrer sig fra tid til anden):

Cookies og lignende teknologier på vores hjemmesider og mobilapplikationer gør det muligt for os at spore din browseradfærd, dine klik på links, dine købte varer, din enhedstype, samt at indsamle forskellige oplysninger for at analysere, hvordan du bruger og interagerer med vores tjenester. Disse teknologier indsamler oplysninger, når du bruger og interagerer med vores tjenester, inklusive metadata, logfiler, cookie-/enheds-ID, sideindlæsningstid, serverresponstid og oplysninger om omtrentlig placering for at måle hjemmesidens ydelse og forbedre vores systemer, inklusive optimering af DNS-opløsning, netværksrouting og serverkonfigurationer. Specifikt indsamles oplysninger om interaktioner med funktioner, indhold og links (herunder tredjeparter som f.eks. plugins til sociale medier), der er indeholdt i tjenesterne, internetprotokoladresse (IP), browsertype og -indstillinger, dato og tidspunkt, for hvornår tjenesten blev brugt, oplysninger om browserkonfiguration og plugins, sprogindstillinger og oplysninger om cookies, oplysninger om enhedstype, hvilket operativsystem der bruges, enhedsindstillinger, applikations-ID'er, unikke enhedsidentifikatorer og fejldata. Alt dette gør det muligt for os at tilbyde dig mere relevante produkter, en bedre oplevelse på vores hjemmesider og mobilapplikationer, samt at indsamle, analysere og forbedre vores tjenesters ydeevne. Vi kan også indsamle din placering (IP-adresse), så vi kan brugertilpasse vores tjenester. For yderligere oplysninger og for at lære at administrere de teknologier, vi bruger, henvises du til Politik om brugen af cookies. Hvis du ønsker at framelde interessebaseret reklame klik her [hvis du bor i EU klik her]. Bemærk, at du fortsat vil modtage generiske annoncer.

Supplerende oplysninger kan blive indsamlet om dig fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelige databaser eller tredjeparter, fra hvem vi har købt oplysninger fra, i så fald kan vi kombinere disse oplysninger med oplysninger, vi allerede har om dig, så vi kan opdatere, udvide og analysere nøjagtigheden af vores optegnelser, vurdere en kandidats kvalifikationer i forbindelse med jobsøgning, identificere nye kunder og levere produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig. Hvis du giver os personlige oplysninger om andre, eller hvis andre giver os dine oplysninger, bruger vi kun de pågældende oplysninger til det specifikke formål, som vi fik dem til.

Sådan bruger vi oplysningerne
Vi har en stærk holdning til både at minimere de oplysninger, vi indsamler, og begrænse brug og formål til kun det, (1) som vi har fået tilladelse til, (2) som er nødvendigt for at tilbyde dig de tjenester, du køber eller interagerer med, eller (3) som måtte være påkrævet eller tilladt for os i overensstemmelse med lovgivningen eller andre lovmæssige formål:

Levering, forbedring, opdatering og udvidelse af vores tjenester. Vi indsamler forskellige oplysninger i forbindelse med dit køb, din brug og/eller dine interaktioner med vores tjenester. Vi bruger disse oplysninger til at:

 • Forbedre og optimere vores tjenesters drift og ydeevne (herunder vores hjemmesider og mobilapplikationer)
 • Diagnosticere problemer med og identificere eventuelle sikkerhedsrisici, fejl eller nødvendige forbedringer af tjenesterne
 • Finde og forebygge svindel og misbrug af vores tjenester og systemer
 • Indsamle aggregerede statistikker om brug af tjenesterne
 • Forstå og analysere, hvordan du bruger vores tjenester, og hvilke produkter og tjenester, der er mest relevante for dig.

En stor del af de indsamlede oplysninger er aggregerede eller statistiske data om, hvordan enkeltpersoner bruger vores tjenester, og er ikke forbundet med personlige oplysninger.

Deling med betroede tredjeparter. Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter som vi samarbejder med, så du kan integrere deres tjenester i vores egne tjenester, og med vores partnere eller betroede tredjeparters serviceudbydere, som det er nødvendigt, for at de kan udføre nødvendige tjenester på vores vegne, som f.eks.:

 • Behandling af kreditkortbetalinger
 • Levering af annoncer
 • Gennemførelse af konkurrencer eller undersøgelser
 • Gennemførelse af analyser af vores tjenester og kundedemografi
 • Kommunikation med dig, f.eks, via e-mail eller undersøgelseslevering
 • Kundeforvaltning
 • Rekrutteringssupport og relaterede tjenester
 • Andre, som yder tjenester på vores vegne.
  Disse tredjeparter (og eventuelle underleverandører, som de måske har tilladelse til at benytte) har indvilliget i ikke at dele, bruge eller beholde dine personlige oplysninger til noget som helst formål, medmindre det er nødvendigt for tjenestens udførsel.
  Vi fremlægger også dine oplysninger til vores partnere eller tredjeparter:
 • i det tilfælde, at vi sælger eller køber nogen virksomhed eller værdier (uanset om det er som følge af likvidation, konkurs eller andet), i hvilket tilfælde vi fremlægger dine data til den mulige sælger eller køber af sådan virksomhed eller værdier
 • hvis vi sælger, køber, sammenlægger, opkøbes af, eller indgår partnerskab med andre firmaer eller virksomheder, eller sælger nogle eller alle vores værdier. Dine oplysninger kan være blandt de overførte værdier i sådanne transaktioner.

Kommunikation med dig. Vi kan kontakte dig direkte eller via en tredjeparts serviceudbyder angående produkter eller tjenester, som du har tilmeldt dig eller købt af os, som nødvendigt for at formidle handels- eller tjenesterelateret kommunikation. Vi kan også kontakte dig med tilbud om yderligere tjenester, som vi mener er værdifulde for dig, hvis du giver os tilladelse hertil, eller hvor det er tilladt på grundlag af legitime interesser. Du behøver ikke give os tilladelse som en betingelse for at købe vores produkter eller tjenester. Disse kontakter kan inkludere:

 • E-mail
 • Sms-beskeder
 • Telefonopkald
 • Messenger-applikationer (f.eks. WhatsApp, osv.)
 • Automatiske telefonopkald eller sms-beskeder.

Du kan også opdatere dine abonnementspræferencer med hensyn til at modtage beskeder fra os og/eller vores partnere ved at logge ind på din konto og gå til siden “Kontoindstillinger”.
Hvis vi indsamler oplysninger fra dig i forbindelse med et tilbud fra en samarbejdspartner, vil det fremgå tydeligt ved selve indsamlingen, hvem der indsamler oplysningerne, og hvis privatlivspolitik, der er gældende. Desuden vil eventuelle valgmuligheder, du har med hensyn til brugen og/eller delingen af dine personlige oplysninger med denne samarbejdspartner fremgå, samt hvordan du kan udøve disse muligheder. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspraksis eller indhold for hjemmesider tilhørende tredjeparter. Læs privatlivspolitikken for den hjemmeside, du besøger.
Hvis du benytter en tjeneste, som giver dig mulighed for at importere kontakter (f.eks.ved brug af e-mailmarkedsføringstjenester til at sende e-mails på dine vegne), bruger vi kun kontakterne og andre personlige oplysninger til den ønskede tjeneste. Hvis du mener, at nogen har givet os dine personlige oplysninger, og du vil anmode om, at de bliver fjernet fra vores database, kan du kontakte os på privacy@overhq.com.  

Overførsel af personlige oplysninger til udlandet. Hvis du bruger vores tjenester fra et andet land end det land, hvor vores servere er placeret, kan dine personlige oplysninger blive sendt på tværs af internationale grænser. Ligeledes når du ringer eller chatter med os, så kan vi yde denne support fra en af vores globale placeringer uden for dit oprindelsesland.

Overholdelse af juridiske, lovgivningsmæssige og retshåndhævelsesanmodninger. Vi samarbejder med myndigheder og retshåndhævelsespersonale og private parter vedrørende håndhævelse og overholdelse af loven. Vi fremlægger alle oplysninger om dig til myndigheder og retshåndhævende embedsmænd eller private parter, som vi efter vores eget skøn finder nødvendige eller relevante for at reagere på krav og søgsmål (f.eks. anmodninger om stævning) for at beskytte vores ejendom og rettigheder, eller tredjepartsrettigheder og -ejendom, for at beskytte den offentlige sikkerhed eller enhver enkeltpersons sikkerhed, eller for at forhindre eller stoppe aktivitet, som vi mener, er ulovlig eller uetisk.
Hvis det kræves, at vi udleverer dine personlige oplysninger til en tredjepart som en del af en juridisk proces, træffer vi rimelige foranstaltninger, i den grad vi lovligt kan gøre det, for at oplyse dig om det. Vi deler også dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at efterkomme ICANN-, register- eller ccTLD-regler, regulativer og politikker, når du registrerer et domænenavn hos os. Af grunde, der er afgørende for at opretholde internettets sikkerhed, stabilitet og modstandsdygtighed inkluderer dette overførsel af domæneregistreringsoplysninger til den understøttende domæneregistreringsudbyder og deponeringsudbyder og opslag af oplysninger som påkrævet af ICANN i den offentlige WHOIS-database eller med andre tredjeparter, der kan godtgøre en berettiget juridisk interesse i sådanne oplysninger.

Sådan sikrer, opbevarer og gemmer vi dine oplysninger
Vi følger generelt accepterede standarder for at lagre og beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler, både under overførslen og når de er modtaget og lagret, og det inkluderer brugen af kryptering, når det er relevant.
Vi opbevarer kun de personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at levere de tjenester, du har anmodet om, og derefter af hensyn til en række lovmæssige, juridiske eller forretningsmæssige formål. Disse kan omfatte datalagringsperioder:
• Som forlanges af lovgivningsmæssige, kontraktlige eller lignende forpligtelser gældende for vores forretningsdrift
• For at bevare, løse, forsvare eller håndhæve vores juridiske/kontraktlige rettigheder eller
• Som er nødvendige for at opretholde tilstrækkelige og nøjagtige forretnings- og regnskabsregistre.
Hvis du har spørgsmål angående sikkerheden eller opbevaringen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på privacy@overhq.com.

Sådan kan du få adgang til, opdatere eller slette dine oplysninger
For nemt at tilgå, se eller opdatere dine personlige oplysninger, eller for at opdatere dine abonnementsindstillinger, skal du logge ind på din konto og gå til “Kontoindstillinger”.
Hvis du ønsker at slette eller overføre dine personlige oplysninger, bedes du indsende din anmodning til privacy@overhq.com. Hvis du anmoder om at slette dine personlige oplysninger og de oplysninger, der er nødvendige for de produkter eller tjenester, du har købt, vil anmodningen kun blive efterkommet i det omfang, de ikke længere er nødvendige for tjenester, der er købt eller påkrævet i henhold til vores lovmæssige forretningsformål, eller juridiske eller kontraktmæssige krav til registrering.
Hvis du af en eller anden grund ikke kan få adgang til dine kontoindstillinger, kan du også kontakte os ved hjælp af en af de metoder, der er beskrevet i afsnittet “Kontakt os” herunder.

Beskeder om ‘Spor ikke’.
Nogle browsere giver dig mulighed for automatisk at underrette de hjemmesider, du besøger, om ikke at spore dig via et “Spor ikke-signal”. Der er ikke enighed blandt branchemedlemmer om, hvad “Spor ikke” betyder i denne sammenhæng. Som mange andre websites og onlinetjenester ændrer vi på nuværende tidspunkt ikke vores praksis, når vi modtager et “Spor ikke”-signal fra en besøgendes browser. For at få mere at vide om “Spor ikke” kan du besøge www.allaboutdnt.com.

Aldersbegrænsninger
Vores tjenester kan kun købes af personer, der er over 18 år. Vores tjenester er ikke målrettet, beregnet til brug af eller designet til at lokke personer, der ikke er fyldt 18 år. Hvis du har kendskab til eller grund til at tro, at nogen under 18 år har givet sine personlige oplysninger til os, bedes du kontakte os.

Ingen forskelsbehandling
Vi diskriminerer ikke mod dig, fordi du anvender dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger. Medmindre andet er tilladt under gældende love, vil vi ikke:

 • Nægte dig varer eller tjenester
 • Opkræve dig andre priser eller satser, herunder gennem tildeling af rabatter eller andre goder, eller idømme dig bødestraffe
 • Give dig varer eller tjenester, som er et andet niveau eller en anden kvalitet
 • Foreslå, at du kan modtage en anden pris eller sats for varer eller tjenester, eller varer eller tjenester, som er et andet niveau eller en anden kvalitet.

Ændringer af denne politik
Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre i denne privatlivspolitik. Hvis vi beslutter at ændre vores privatlivspolitik, offentliggør vi disse ændringer i denne privatlivspolitik og andre steder, som vi skønner er passende, så du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem og under hvilke omstændigheder, vi eventuelt videregiver dem. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik, giver vi dig besked her, via e-mail eller via en besked på vores hjemmeside mindst 30 dage før ændringerne implementeres.

Databeskyttelsesmyndighed
Hvis dit bopælsland er inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og mener at dine personlige oplysninger er underlagt Databeskyttelsesforordningen (GDPR), kan du henvende dig med dine spørgsmål eller klager til din lokale tilsynsmyndighed eller til vores ledende tilsynsmyndighed: Information Commissioner’s Office i Storbritannien, som anført herunder:
www.ico.org.uk
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Storbritannien
Telefon: 0303 123 1113

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, klager eller er i tvivl om noget i forbindelse med vores privatlivspolitik, vores praksis eller tjenester, kan du kontakte vores kontor for databeskyttelse (Office of the DPO) via email på privacy@overhq.com. Alternativt kan du kontakte os på en af de følgende måder:
Via post: Att.: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, eller for kunder bosat i EEA. Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.

Vi besvarer alle anmodninger, forespørgsler eller problemstillinger inden for 30 dage.