Oversatte versjoner av juridiske avtaler og policyer er oppgitt utelukkende av praktiske hensyn for å gi bedre lesbarhet og forståelse i forhold til de engelske versjonene. Formålet med å oppgi oversettelser av juridiske avtaler og policyer er ikke å inngå en juridisk bindende avtale, og de erstatter ikke den juridiske gyldigheten til de engelske versjonene. I tilfelle tvister eller konflikter regulerer uansett de engelske versjonene av juridiske avtaler og policyer vårt forhold, og de vil ha forrang over vilkårene på andre språk.

Bruksbetingelser

I kraft fra 30. oktober 2020

Hopp til: PERSONVERNPOLICY

1. INTRODUKSJON OG GODKJENNELSE

Denne Bruksbetingelser-avtalen (“Bruksbetingelser”) inngås av og mellom GoDaddy.com, LLC, som driver virksomhet som Over, et datterselskap av Go Daddy Operating Company, LLC (“Selskap”, “vi”, “oss” og “vår”) og deg, og trer i kraft fra og med den datoen du bruker dette nettstedet (www.madewithover.com) eller en hvilken som helst Over -applikasjon (“Applikasjon”), eller datoen for elektronisk godkjennelse.  Disse bruksbetingelser, sammen med personvernpolicyen vår (som finnes på www.madewithover.com/legal, “Personvernpolicyen”) og alle andre ytterligere betingelser fastsatt i de generelle betingelsene for din bruk av nettstedet og produktene og tjenestene som kjøpes eller tas tilgang til gjennom nettstedet eller en applikasjonen (individuelt og samlet “Tjenestene”).  

LES GRUNDIG GJENNOM DISSE BRUKSBETINGELSENE FØR DU BRUKER TJENESTENE VÅRE. VED Å BESØKE ELLER TA DEG TILGANG TIL NOEN DEL AV NETTSTEDET VÅRT (ANNET ENN FOR Å LESE DISSE BRUKSBETINGELSENE FOR FØRSTE GANG), LASTE NED APPLIKASJONEN VÅR, OPPGI INFORMASJON TIL OSS GJENNOM NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN, REGISTRERE DEG FOR ET MEDLEMSKAP (SOM DEFINERT HERI) ELLER VED Å BRUKE TJENESTENE VÅRE PÅ NOEN MÅTE, SKAL DU (begrepene “du”, “dine” og “deres” skal henvise til alle brukere (INKLUDERT SELSKAPSBRUKERE OG TEAMBRUKERE (SOM DEFINERT HERI)) av nettstedet, applikasjonen eller tjenestene (“Brukeren”)) UTTRYKKELIG SAMTYKKE I OG GODTA Å VÆRE BUNDET AV OG Å OVERHOLDE DISSE BETINGELSENE OG PERSONVERNPOLICYEN VÅR. DISSE BRUKSBETINGELSENE OG PERSONVERNPOLICYEN VÅR KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN SOM FASTSATT I AVSNITTET KALT “ENDRINGER; YTTERLIGERE BETINGELSER”. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKSBETINGELSENE OG/ELLER PERSONVERNPOLICYEN, HAR DU IKKE VÅR AUTORISASJON TIL Å BRUKE NOEN AV TJENESTENE, OG DU KAN IKKE TA DEG TILGANG TIL ELLER BRUKE NOEN DEL AV NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN.

2. ÅNDSVERK

Hele innholdet som vises på nettstedet og applikasjonen (og alle avledede verker eller forbedringer på nettstedet og applikasjonen) inkludert, men ikke begrenset til, all tekst, skrifttyper, illustrasjoner, filer, bilder, programvare, skript, grafikk, fotografier, lyder, musikk, videoer, informasjon, innhold, materiell, produkter, tjenester, URL-adresser, teknologi, dokumentasjon og interaktive funksjoner som er inkludert med eller som er tilgjengelige gjennom våre tjenester (samlet “Tjenesteinnhold”) og alle åndsverksrettigheter til disse eies av oss, våre lisensgivere eller begge. I tillegg eies alle varemerker, servicemerker, handelsnavn og produktdesign som kan dukke opp i tjenestene våre av oss, våre lisensgivere eller identifiserte tredjeparter. Alt tjenesteinnhold har opphavsrettsbeskyttelse som et samlet verk under lovene i USA og andre opphavsrettslover og, bortsett fra de begrensede bruksrettighetene som du gis i disse bruksbetingelsene, skal du ikke tilegne deg noen rettighet, eiendomsrett eller interesse i tjenestene våre eller noe tjenesteinnhold. Du har lov til å vise og, underlagt eventuelt uttrykkelig fastsatte begrensninger eller restriksjoner relatert til spesifikt materiale, laste ned deler av tjenesteinnholdet fra de ulike områdene på nettstedet og/eller i applikasjonen, kun for ikke-kommersielt bruk, med mindre annet er tillatt. All redistribuering, videresending eller publikasjon av opphavsrettsbeskyttet materiale er strengt forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av opphavsretten. Du samtykker i å ikke bruke noen av logoene våre eller annen proprietær grafikk eller varemerke uten vårt uttrykkelige samtykke. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i disse bruksbetingelsene er uttrykkelig reservert.

3. TILGANG OG BRUK

(A) Våre tjenester leveres for privat og kommersiell bruk, bortsett fra når tjenesteinnholdet vårt brukes til å opprette sluttprodukter for salg der livstidssalget av sluttproduktet overskrider 400 enheter. Et sluttprodukt for salg kan enten være et digitalt design eller en fysisk vare opprettet ved hjelp av tjenestene våre som du og/eller kunden din har til hensikt å selge. Du forstår og godtar at sluttprodukter du oppretter ved hjelp av tjenesteinnholdet vårt må være en unik implementering av tjenesteinnholdet, betydelig annerledes enn det opprinnelige tjenesteinnholdet og at det krever tid, innsats og ferdigheter å produsere det. Hvis du for eksempel inkorporerer tjenesteinnholdet i en kalender, t-skjorte eller kopp som du designer og selger til flere personer, anses dette for å være et sluttprodukt. Sluttprodukter kan ikke brukes eller selges på noen måte som er i direkte konkurranse med tjenesteinnholdet. Sluttprodukter kan ikke redistribuere tjenesteinnhold til noen tredjeparter på en måte som muliggjør ekstrahering av tjenesteinnholdet.  Vi kan tilby visse deler av tjenestene våre kostnadsfritt og andre for et engangsgebyr, på abonnementsbasis eller under eventuelle andre lovlige prisstrukturer. I alle tilfeller selges ikke tjenestene våre til deg. Underlagt disse bruksbetingelsene, og når du registrerer deg for et medlemskap, gis eller kjøper du en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset lisens til å bruke tjenestene våre.

(B) Når du bruker tjenestene våre, samtykker du i å overholde alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover, inkludert, uten begrensning, opphavsrettsloven. Du anerkjenner at du ikke skaffer deg noen rett til eierskap ved å laste ned, installere eller skrive ut tjenesteinnhold.

(C) Dessuten, bortsett fra slik disse bruksbetingelsene uttrykkelig tillater det, kan du ikke:

(i) fjerne, endre, dekke til eller fjerne noen opphavsrett, varemerke eller annen melding om proprietære rettigheter vi inkluderer i eller gjennom tjenestene våre eller tjenesteinnhold; (ii) omgå, deaktivere eller på andre måter forstyrre våre sikkerhetsrelaterte funksjoner inkludert, uten begrensning, eventuelle funksjoner som hindrer eller begrenser bruken av eller kopiering av programvare eller annet tjenesteinnhold; (iii) bruke en automatisert enhet (som for eksempel en robot eller en edderkopp) eller en manuell prosess for å kopiere eller “hente ut” nettstedet eller tjenesteinnholdet for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss; (iv) samle eller høste inn personlig identifiserbar informasjon fra tjenestene våre, inkludert, uten begrensning, brukernavn, passord, e-postadresser; (v) be andre brukere om å bli med i eller bli medlemmer av noen kommersiell nettjeneste eller annen organisasjon uten foregående skriftlig tillatelse fra oss; (vi) prøve å forstyrre eller forstyrre tjenestene våre fra å fungere riktig, svekke, overbelaste eller deaktivere tjenestene; (vii) dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller demontere noen del av programvaren eller annet tjenesteinnhold eller tjenestene våre; (viii) bruk programvare for nettverksovervåking til å fastslå arkitekturen av, eller utvinne data fra tjenestene våre; (ix) oppfordre til atferd som bryter eventuelle lokale, statlige eller føderale lover, enten sivile eller kriminelle, eller å utgi seg for å være en annen bruker, person eller enhet (f.eks. ved å bruke en annen persons medlemskap; (x) bryte USAs eksportlover, inkludert, uten begrensning, brudd på Export Administration Act og forskrifter for eksportadministrasjon (Export Administration Regulations) som administreres av det amerikanske handelsdepartementet (Department of Commerce); eller (xi) drive med noen atferd som begrenser eller hindrer noen andre brukere fra å bruke eller nyte tjenestene våre.

(D) Du godtar å samarbeide fullstendig med oss for å etterforske eventuell mistenkt eller faktisk aktivitet som bryter disse bruksbetingelsene.

(E) I forbindelse med bruk av applikasjonen forstår du i tillegg at (i) din bruk av applikasjonen er på betingelse av at du godtar disse bruksbetingelsene; (ii) applikasjonen inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale, forretningshemmeligheter og annet proprietært materiell som tilhører selskapet og våre lisensgivere; (iii) du kun kommer til å bruke applikasjonen til å ta deg tilgang til og/eller bruke tjenestene; (iv) du vil ikke bruke noen programvare eller tjenester sammen med tjenesten eller programvare fra en autorisert tredjepart som endrer eller omdirigerer, eller som prøver å endre eller omdirigere, tjenesten; (v) du vil ikke autorisere noen tredjepart til å ta seg tilgang til og/eller bruke tjenesten på dine vegne ved hjelp av eventuelt automatiserte prosesser som en BOT, en edderkopp eller periodisk hurtigbufring av informasjon lagret av tjenesten på dine vegner uten en separat skriftlig avtale med oss; (vi) du vil ikke bruke noen programvare eller maskinvare som reduserer antallet brukere som direkte tar seg tilgang til eller bruker tjenesten (noen ganger kalt “multipleksing”- eller “utvalg”-programvare- eller maskinvare); (vii) du vil ikke låne ut, lease, leie eller underlisensiere applikasjonen; (viii) du vil gi oss tillatelse til å sende og levere oppdateringer og meldinger til deg som en del av din bruk av applikasjonen; (ix) du vil tillate at applikasjonen automatisk laster ned og installerer oppdateringer fra oss fra tid til annen som er utviklet for å forbedre og utvikle applikasjonen ytterligere, og disse kan være i form av feilrettelser, forbedrede funksjoner, nye programvaremoduler og fullstendig nye versjoner; og (x) for å beskytte dette proprietære materiellet, unntatt som uttrykkelig tillatt av gjeldende lov, skal hverken du eller en tredjepart som opptrer på dine vegne: (a) dekompilere, demontere eller foreta omvendt utvikling av applikasjonen; (b) endre eller opprette avledede verker av applikasjonen; (c) bruke applikasjonen på noen måte for å gi tjenestebyrå-, kommersiell tidsdeling eller andre datatjenester til tredjeparter; (d) overføre applikasjonen eller tilby dens funksjonalitet, helt eller delvis, over Internett eller noe annet nettverk (bortsett fra som uttrykkelig tillatt ovenfor); (e) selge, distribuere, leie ut, lease, underlisensiere eller på andre måter overføre applikasjonen til en tredjepart; eller (f) bruke komponenter av applikasjonen til å kjøre applikasjoner som ikke kjører på applikasjonen.

(F) Lokale språkbegrensninger.  Tjenestene støtter ikke alle lokale språk.  Hvis et lokalt språk ikke støttes, vil tjenesten bruke engelsk som standard. En liste over støttede språk inkluderer: engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, nederlandsk, dansk, svensk, finsk, norsk, indonesisk og italiensk (denne listen kan endres). I den grad tjenestene blir brukt med et lokalt språk (annet enn engelsk), kan det være begrensninger for visse funksjoner eller funksjonalitet i tjenesten.

4. BRUKERREGISTRERING

(A) For å kunne ta deg tilgang til eller bruke noen av funksjonene i tjenesten vår, kan det hende at du må bli en registrert bruker ved å registrere deg for et medlemskap. Hvis du er under tretten år gammel, har du ikke lov til å registrere deg som bruker eller på andre måter sende inn personlig informasjon.

(B) Hvis du blir en registrert bruker, godtar du å (i) oppgi sannferdig ekte, nøyaktig og fullstendig registreringsinformasjon om deg selv eller, hvis du tar deg tilgang til selskapets “team”-funksjon og -tjenester (“Team-tjenestene”), navnet på selskapet ditt (“Selskapsbrukeren”); (ii) oppgi eventuell kredittkortinformasjon eller annen betalingsinformasjon (“Kredittkortet”), hvis aktuelt; (iii) opprettholde og umiddelbart oppdatere medlemskapet ditt for å holde det sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig; (iv) autorisere oss og våre tilknytningspartnere til å belaste kredittkortet ditt for alle utgifter du pådrar deg gjennom din bruk av tjenestene; og (iv) oppgi sannferdig, nøyaktig og korrekt registreringsinformasjon, som aktuelt, for hver individuelle bruker under selskapsbruker-medlemskapet (hver en “Teambruker”). Under registreringen vil du opprette et brukernavn og passord (et “Medlemskap”). Du er ansvarlig for å beskytte og opprettholde konfidensialiteten av medlemskapet ditt. Du er utelukkende ansvarlig for aktiviteten som forekommer under ditt medlemskap, enten du har autorisert aktiviteten eller ikke. Du samtykker i å kontakte oss umiddelbart hvis du blir klar over eventuelle sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av medlemskapet ditt. Hvis du oppgir informasjon som er falsk, unøyaktig, ikke gjeldende eller ufullstendig, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er falsk, unøyaktig, ikke gjeldende eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte medlemskapet ditt og nekte deg enhver og all fremtidig bruk av tjenestene (eller enhver del av den).

(C) Team-tjenester.

Hvis du tar deg tilgang til tjenestene, godtar og bekrefter du dessuten at du (a) er autorisert av selskapsbrukeren til å opprette og registrere dette selskapet for et medlemskap; (b) er autorisert til å sende ut invitasjoner til hvert team-medlem (en “Invitasjon”) til å bruke team-tjenestene; (c) vil være ansvarlig for enhver og alle handlinger eller utelatelser av selskapsbrukeren og hvert team-medlem som bruker selskapsbrukerens medlemskap inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse bruksbetingelsene, personvernpolicyen eller eventuelle internasjonale, føderale, statlige eller lokale lover, forordninger eller forskrifter eller brudd på eventuelle tredjeparters proprietære rettigheter i forbindelse med en slik teambrukers bruk av tjenestene; og (d) vil sørge for at hver teambruker har lest, forstått og følger disse bruksbetingelsene, inkludert alle betingelser av Meldingsinvitasjon og Sosiale medier-invitasjon (hver som definert nedenfor).

Når du bruker team-tjenestene, kan du sende en invitasjon til en teambruker gjennom plattform som e-post eller direktemeldingskanaler (samlet “Meldingsinvitasjonen”) eller sosiale medier-nettsteder (“Sosiale medier-invitasjonen”) som for eksempel Facebook (hver et “Sosiale medier-nettsted”).

Hvis du sender en meldingsinvitasjon, godtar, bekrefter og garanterer du at (1) du vil overholde alle betingelser og personvernpolicyer i slike meldingskanaler (hver en “Meldingskanal”); (2) er autorisert til å bruke og sende en meldingsinvitasjon til en teambruker ved hjelp av kontoen din med slike meldingskanaler (“Meldingskontoen” din); (3) vi er autorisert til å dele e-postadressen din, likhet og/eller annen informasjon knyttet til meldingskontoen din med en slik teambruker; (4) du vil opprettholde og sørge for at meldingskontoen din vil være ekte og korrekt til alle tider under din bruk av tjenestene, og at den ikke vil inneholde falske, bedragerske eller villedende informasjon angående avsenderen av meldingsinvitasjonen; (5) teambrukere kan være i stand til å sende deg meldinger gjennom meldingskontoen din; og (6) du vil ikke bruke meldingsvintasjon-funksjonen til å trakassere, forstyrre eller avbryte noen bruker.

Hvis du sender en sosiale medier-invitasjon, godtar, bekrefter og garanterer du at (1) du vil overholde alle bruksbetingelser og personvernpolicyer til slike sosiale medier-nettsteder; (2) du er autorisert til å bruke og sende en sosiale medier-invitasjon til en teambruker ved hjelp av et slikt sosiale medier-nettsted gjennom sosiale medier-profilen din (din “Sosiale medier-profil”); (3) vi er autorisert til å dele din sosiale medier-profil og informasjon i den med en slik teambruker; (4) du vil opprettholde og sørge for at sosiale medier-profilen din er sannferdig og korrekt til alle tider under din bruk av tjenestene og at den ikke vil inneholde falske, bedragerske eller misvisende informasjon med tanke på senderen av den sosiale medier-invitasjonen; (5) teambrukere kan være i stand til å sende deg meldinger gjennom sosiale medier-profilen din; og (6) du vil ikke bruke funksjonen for sosiale medier-invitasjoner til å trakassere, forstyrre eller avbryte noen bruker. Vi råder deg til å lese bruksbetingelsene og personvernpolicyene til sosiale medier-nettsteder du sender sosiale medier-invitasjoner fra, siden det er ditt ansvar å lese og godta de respektive sosiale medier-nettstedenes retningslinjer før du tar deg tilgang til og sender en sosiale medier-invitasjon.

5. BRUKERINNHOLD

(A) Vi kan nå eller i fremtiden tillate brukere å legge ut, laste opp, overføre gjennom, eller på andre måter gjøre tilgjengelig gjennom våre tjenester og for bruk eller visning til andre (samlet “sende inn”) meldinger, tekst, illustrasjoner, data, filer, bilder, grafikk, fotografier, kommentarer, lyd, musikk, informasjon, innhold og/eller annet materiell (“Brukerinnhold”). Med forbehold om rettighetene og lisensen du gir heri, beholder du alle rettigheter, eiendomsrett og interesse til ditt brukerinnhold. Vi garanterer ikke konfidensialitet med tanke på brukerinnhold, selv om det ikke publiseres gjennom tjenestene våre. Det er utelukkende ditt ansvar å overvåke og beskytte immaterielle rettigheter som du kan ha i brukerinnholdet ditt, og vi tar ikke noe ansvar for dette innholdet. Du godtar at vi kan avsløre identiteten din og hvilken enn informasjon vi vet om deg til eventuelle politimyndigheter eller funksjonærer hvis det skulle oppstå en rettssak fra noe brukerinnhold du har lagt ut.

(B) Du skal ikke sende inn noen brukerinnhold som er beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, moralsk rettighet eller annen immateriell rettighet eller proprietær rettighet uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av den respektive rettigheten. Du er utelukkende ansvarlig for eventuelle skader som følge av din manglende evne til å skaffe en slik tillatelse eller fra eventuell annen skade som oppstår fra brukerinnhold som du sender inn.

(C) Du bekrefter, garanterer og forplikter deg til å ikke sende inn brukerinnhold som:

(i) bryter eller på noen måte krenker rettighetene til andre, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell eller proprietær rettighet til noen person eller enhet; (ii) utgir seg for å være en annen eller som er ulovlig, truende, uforskammet, ærekrenkende, injurierende, krenkende av personvern eller publisitetsrettigheter, vulgært, obskønt, vannhellig, pornografisk eller på andre måter støtende; (iii) oppfordrer til atferd som ville utgjøre en kriminell overtredelse, danne grunnlag for sivilrettslig ansvar eller ellers bryter noen lov; (iv) er en annonse for varer eller tjenester eller en forespørsel om midler; (v) inkluderer personlig informasjon, som for eksempel meldinger som kan identifisere telefonnumre, personnumre, kontonumre, adresser eller referanser fra arbeidsgivere; (vi) inneholder en formel, instruksjon eller råd som kan forårsake skade; eller (vii) som på noen måte er et kjedebrev.

For øvrig vil enhver atferd av en bruker som etter vårt eget skjønn begrenser eller hindrer noen annen bruker i å bruke eller kose seg med våre tjenester ikke være tillatt.

(D) Vi kommer ikke til å bruke ditt brukerinnhold (f.eks. bilder osv.) uten din tillatelse. I de tilfeller hvor du har gitt oss tillatelse (f.eks. til å dele bildet ditt på Facebook eller Instagram, vise bildet ditt på nettstedet vårt under en kampanje osv.), innvilger eller garanterer du samtidig ved å sende inn brukerinnhold, at eieren har gitt oss en verdensomfattende, royaltyfri, vedvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullstendig lisensierbar og overførbar rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, opprette avledede verker basert på (inkludert, uten begrensning, oversettelser), vise offentlig og fremføre offentlig, overføre og publisere brukerinnholdet (helt eller delvis) på den måten du har bedt om. Vi kan utøve dette for hele perioden av enhver opphavsrett som kan eksistere i slikt brukerinnhold. Dessuten gir du også andre brukere tillatelse til å ta seg tilgang til ditt brukerinnhold og til å bruke, reprodusere, distribuere, opprette avledede verker basert på, vise offentlig og fremføre offentlig, overføre og publisere brukerinnholdet ditt, for privat og kommersiell bruk som tillatt av funksjonaliteten av våre tjenester og disse bruksbetingelsene. Til tross for det foregående, frafaller du alle krav du nå eller senere måtte ha i enhver jurisdiksjon til såkalte “morale rettigheter” eller “droit moral”-rettigheter med tanke på brukerinnholdet.

(E) Ved å sende inn brukerinnhold gir du også oss retten, men ikke en forpliktelse til, å bruke din biografiske informasjon inkludert, uten begrensning, ditt navn og geografiske plassering i forbindelse med kringkasting, trykking, nettbasert bruk eller annen bruk eller publisering av brukerinnholdet. Dette er imidlertid med forbehold om at all slik bruk vil være i samsvar med vilkårene i personvernpolicyen vår.

(F) Med henvisning til en kampanje eller i visse andre tilfeller, kan du gi oss tillatelse til å dele eller bruke brukerinnholdet ditt på vårt nettsted eller på en tredjepartsplattform. I slike tilfeller anerkjenner og godtar du at vi kan bruke brukerinnholdet ditt til å markedsføre våre tjenester og at brukerinnholdet ditt kan vises i nærheten av tredjeparters annonser og/eller innhold. Du anerkjenner at det ikke vil bli betalt noen provisjon til deg med tanke på bruken av brukerinnholdet ditt, som angitt heri.

(G) Din deltakelse i kommunikasjon gjennom tjenestene, om noen, og hvis vi tillater det, vil foregå i sanntid og blir ikke redigert, sensurert eller på andre måter kontrollert av oss. Vi har retten, men ikke en forpliktelse, til å overvåke brukerinnhold. Vi har etter eget skjønn og av en hvilken som helst grunn rett til å redigere, nekte å legge ut, fjerne eller deaktivere tilgang til alt brukerinnhold.

6. TJENESTEINNHOLD OG BILDER, PROGRAMVARE OG KOBLINGER FRA TREDJEPARTER

(A) Vi tilbyr tjenestene våre inkludert, uten begrensning, tjenesteinnhold for utdanningsmessige, underholdningsmessige, markedsføringsmessige og/eller kommersielle formål som uttrykkelig angitt i disse bruksbetingelsene. Du kan ikke bruke noe av informasjonen og meningene som blir uttrykt gjennom noen av tjenestene våre til noe annet formål. I alle tilfeller er det ditt ansvar å evaluere nøyaktigheten, aktualiteten, fullstendigheten eller nytten av alt tjenesteinnhold. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for noe brukerinnhold, mening eller annen kommentar som legges ut på nettstedet, applikasjonen eller et eventuelt tredjepartsnettsted som er koblet til nettstedet eller applikasjonen. Dessuten gir vi ingen uttrykt eller underforstått garanti om nøyaktighet, samsvar med opphavsrett, lovlighet eller noe annet aspekt av tjenestene, og under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av noe tjenesteinnhold.

(B) I mange tilfeller vil tjenesteinnhold omfatte innhold lagt ut av en tredjepart eller vil representere meningene og oppfatningene til en tredjepart. Du forstår at vi ikke støtter, ikke garanterer og ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, betimeligheten, fullstendigheten eller påliteligheten til noen mening, råd eller uttalelse som gis gjennom tjenestene våre av noen andre enn våre autoriserte ansatte eller talspersoner som opptrer i egenskap av sitt offisielle virke. Du forstår og anerkjenner videre at du kan bli eksponert for tredjepartsinnhold som kan være støtende, uanstendig, uriktig eller forkastelig, og du godtar å frafalle, og du frafaller herved, eventuelle juridiske rettigheter eller rettsmidler eller rettigheter eller rettsmidler som er grunnet på rimelighet, som du kan ha mot oss med respekt dertil.

(C) Våre tjenester kan koble til eller inneholde koblinger til andre nettsteder som opprettholdes av tredjeparter. Det er ditt ansvar når du er inne på andre nettsteder å overholde eventuelle personvernerklæringer og bruksbetingelser som er lagt ut i forbindelse med disse koblingene. Du forstår at disse koblingene utilsiktet kan lede til nettsteder som inneholder informasjon som du eller andre kan synes er upassende eller støtende. Vi driver og kontrollerer ikke, og støtter heller ikke, på noen måte innholdet som finnes på disse tredjepartsnettstedene. Du påtar deg eneansvaret for din bruk av tredjepartskoblinger og samtykker i at vi ikke er ansvarlige for noe innhold som er lagt ut av tredjepartsnettsteder, og at vi ikke har erstatningsansvar overfor deg for tap eller skade av noe slag som du pådrar deg som følge av din omgang med noen tredjepart eller nettstedet deres.

(D) Som en del av tjenestene våre kan du få lov til å bruke visse (i) fotografier, illustrasjoner eller andre bilder (“Bilder”) og/eller (ii) programvare, kontrollprogrammer eller andre applikasjoner (“Programvare”) som er utviklet, eid eller lisensiert av en tredjepart.  Din bruk av disse bildene og programvare kan være underlagt ytterligere vilkår.  Hvis bildene og programvaren blir ledsaget av eller krever en lisensavtale fra tredjepartsleverandøren, er din buk av bildene og programvaren underlagt den lisensavtalen, i tillegg til bruksbetingelsene. Du kan kun bruke bildene og programvaren som en del av tjenestene.  Din bruk av bildene og programvaren er underlagt følgende: (i) Du kan ikke fjerne, modifisere eller tilsløre noen meldinger om opphavsrett, varemerke eller andre proprietære rettigheter som befinner seg i bildene og programvaren; (ii) du kan ikke selge, modifisere, bruke på nytt, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, demontere, foreta omvendt kompilering av, opprette avledede verker av eller prøve å avlede kildekoden fra bildene eller programvaren; (iii) selskapet kan gi din personlige informasjon til tredjepartsleverandører som nødvendig for å tilby tredjepartsbildene og -programvaren; (iv) selskapet forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller avslutte tilveiebringelse av bildene og programvaren når som helst; (v) selskapet gir ingen fremstillinger eller garantier om noen tredjepartsbilder eller -programvare som tilbys i forbindelse med tjenestene, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar.

Du vil beskytte, forsvare og holde selskapet skadesløst fra og mot alle krav som selskapet pålegges eller pådrar seg direkte eller indirekte fra din bruk eller misbruk av tredjepartsbilder og -programvare. Leverandørene av tredjepartsbildene og -programvaren er begunstigede tredjeparter til disse bruksbetingelsene for formål knyttet til håndheving av rettighetene deres under disse bruksbetingelsene.

Tredjepartsleverandørene som er oppført i dette avsnittet gir ingen fremstillinger eller garantier om noen bilder eller programvare som tilbys i forbindelse med tjenestene, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar eller skadeserstatning (enten det er direkte-, indirekte- eller følgeskader) som oppstår fra bruken av bildene eller programvaren.

Du har ansvar for å administrere og opprettholde alle forpliktelsene i forbindelse med eventuelle betalte abonnementer og/eller konto som er påkrevd med en tredjepartsleverandører. Du må kansellere eller avslutte det betalte abonnementet og/eller kontoen din med den gjeldene tredjeparten og ikke selskapet.

7. GEBYRER OG BETALING

Du godtar at betalingsmetoden din kan bli belastet av GoDaddy.com, LLC., et datterselskap av Go Daddy Operating Company, og at den er underlagt bestemmelsene i personvernpolicyen vår.

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUDERT VILKÅR FOR AUTOMATISKE FORNYELSER. Betalingen forfaller på bestillingstidspunktet og er ikke refunderbart. Du godtar å betale alle beløp som skal betales for tjenesten på tidspunktet når du bestiller dem. Alle beløp er ikke-refunderbare med mindre annet er påpekt i Retningslinjer for refusjon.

Prisendringer. Selskapet forholder seg rett til å endre prisene og gebyrene sine når som helst, og slike endringer skal legges ut på nett og på dette nettstedet og være i kraft umiddelbart uten behov for ytterligere varsel til deg. Hvis du har kjøpt eller anskaffet deg tjenester for en periode av måneder eller år, skal endringer i pris og gebyrer trå i kraft når tjenestene det er snakk om kommer opp for fornyelse som beskrevet ytterligere nedenfor.

Betalingsmetoder. Unntatt som forbudt i eventuelle produktspesifikke avtaler, kan du betale for tjenestene med et gyldig kredittkort fra enten Visa, Mastercard, Amex eller Discover, hver en “Betalingsmetode”. “Ekspresskasse”-funksjonen legger automatisk inn en bestilling for den gjeldende tjenesten og belaster den standard Ekspresskasse-betalingsmetoden for kontoen din. Bekreftelse av den bestillingen vil bli sendt til e-postadressen vi har registrert for den kontoen. Den registrerte betalingsmetoden din må holdes gyldig hvis du har noen aktive tjenester i kontoen din. I tillegg godtar du at lokasjonen for behandling av betalingene dine kan endres av en hvilken som helst grunn, inkludert typen betalingsmetode som velges, den valgte valutaen eller endringer eller oppdateringer gjort til betalingsmetoden din.

Utstedt refusjon. Du godtar at når det utstedes refusjon til betalingsmetoden din, er selskapets utstedelse av en refusjonskvittering kun en bekreftelse på at selskapet har sendt refusjonen til betalingsmetoden som ble belastet på tidspunktet for det opprinnelig salget, og at selskapet ikke har noen kontroll over når refusjonen vil bli lagt til den tilgjengelige saldoen til betalingsmetoden din. Du anerkjenner og godtar dessuten at betalingsleverandøren og/eller den individuelle utstedende banken som er assosiert med betalingsmetoden din oppretter og regulere tidsrammene for utstedelse av refusjonen din, og at tidsrammen for utstedelse av slik refusjon kan variere fra fem (5) virkedager til en hel faktureringssyklus eller lenger.

Hvis en refusjon utstedes til betalingsmetoden din og betalingsleverandøren, betalingsbehandleren eller den individuelle utstedende banken assosiert med betalingsmetoden din pålegger noen begrensninger for refusjoner, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger knyttet til timing av refusjonen eller antallet tillatte refusjoner, forbeholder selskapet seg, etter sitt eget og absolutte skjønn, retten til å utstede refusjonen enten (i) som butikkreditt; (ii) via utstedelse av en sjekk, som kan sendes til postadressen som er registrert for kontoen din; eller (iii) i noen jurisdiksjoner, som en bankoverføring, når betalingsbehandleren ikke kan refundere tilbake til betalingsmetoden. Selskapet har også rett til å tilby butikkreditt for kunder som søker refusjon, selv om det ikke er noen begrensninger for refusjoner fra betalingsmetodens side.

Månedlig faktureringsdato. Hvis du blir fakturert månedlig, vil den månedlige faktureringsdatoen din være basert på datoen i måneden da du kjøpte tjenestene, med mindre den datoen faller etter den 28. i måneden, i hvilket tilfelle faktureringsdatoen vil være den 28. i hver måned.

Vilkår for automatisk fornyelse. Annet enn det som er påkrevd av gjeldende lov, oppbevarer ikke selskapet papirkopier eller elektroniske versjoner av mandat, faste betalingsoppdrag- eller stående instruksjon-skjemaer og/eller eventuelle samtykker knyttet til din bruk av våre automatiske fornyelsestjenester, og vi er derfor ikke i stand til å oppgi slike dokumenter ved forespørsel. Du kan når som helst se eller endre innstillinger for automatisk fornyelse ved å logge på selskapskontoen din.

FOR Å SØRGE FOR AT DU IKKE OPPLEVER ET AVBRUDD ELLER TAP AV TJENESTER, TILBYS ALLE TJENESTER VED AUTOMATISK FORNYELSE. UNNTATT AV ÅRSAKER SOM ER BESKREVET NEDENFOR I DETTE AVSNITTET, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DE GJELDENDE TJENESTENE NÅR DE UTLØPER FOR DEN DA GJELDENDE PERIODEN FOR EN FORNYELSESPERIODE SOM TILSVARER DEN SISTE TJENESTEPERIODEN. HVIS FOR EKSEMPEL DIN SISTE TJENESTEPERIODE ER FOR ETT ÅR, VIL FORNYELSESPERIODEN DIN VANLIGVIS VÆRE FOR ETT ÅR. HVIS IMIDLERTID FORNYELSE MED DEN REGISTRERTE BETALINGSMETODEN MISLYKKES, KAN SELSKAPET PRØVE Å FORNYE DEN GJELDENDE PERIODEN FOR EN PERIODE SOM ER KORTERE ENN DEN OPPRINNELIGE ABONNEMENTSPERIODEN I DEN GRAD DET ER NØDVENDIG FOR AT TRANSAKSJONEN SKAL LYKKES.

MED MINDRE DU DEAKTIVERER AUTOMATISK FORNYELSE-ALTERNATIVET, VIL SELSKAPET AUTOMATISK FORNYE DEN GJELDENDE TJENESTEN NÅR DEN KOMMER OPP FOR FORNYELSE, OG VIL TA BETALINGEN FRA BETALINGSMETODEN SOM ER KNYTTET TIL TJENESTEN(E) I KONTOEN DIN ELLER DIN UTPEKTE RESERVE BETALINGSMETODE(R) SOM ER REGISTRERT MED SELSKAPET. NÅR DET AUTOMATISK FORNYER TJENESTENE DINE, VIL SELSKAPET FØRST PRØVE Å BELASTE BETALINGSMETODEN SOM ER KNYTTET TIL TJENESTEN(E) I KONTOEN DIN. I TILFELLE SELSKAPET IKKE KAN BELASTE DENNE BETALINGSMETODEN, VIL VI PRØVE Å BELASTE BETALINGSMETODEN(E) SOM ER UTPEKT SOM "RESERVE" I KONTOEN DIN. FORNYELSER VIL BLI BELASTET BASERT PÅ SELSKAPETS DA GJELDENDE PRISER, SOM DU ANERKJENNER OG GODTAR KAN VÆRE HØYERE ELLER LAVERE ENN PRISENE FOR DEN OPPRINNELIGE TJENESTEPERIODEN. FOR Å SE FORNYELSESINNSTILLINGENE SOM GJELDER FOR DEG OG TJENESTENE DINE, LOGGER DU BARE PÅ KONTOADMINISTRATOR FRA DETTE NETTSTEDET OG FØLGER TRINNENE HER. HVIS DU IKKE ØNSKER AT NOEN TJENESTER SKAL FORNYES AUTOMATISK, KAN DU VELGE Å KANSELLERE FORNYELSE. HVIS DU GJØR DETTE, VIL TJENESTENE AVSLUTTES NÅR DEN DA GJELDENDE PERIODEN UTLØPER, MED MINDRE DU MANUELT FORNYER TJENESTENE DINE FØR DEN DATOEN. HVIS DU MED ANDRE ORD SKULLE VELGE Å KANSELLERE PRODUKTET DITT OG IKKE MANUELT FORNYER TJENESTENE DINE FØR DE UTLØPER, KAN DU OPPLEVE ET AVBRUDD ELLER TAP AV TJENESTER, OG SELSKAPET SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART ANGÅENDE DET SAMME.

I TILLEGG KAN SELSKAPET DELTA I “REGELMESSIGE FAKTURERINGSPROGRAMMER” ELLER “KONTOOPDATERER-TJENESTER” SOM STØTTES AV DIN KREDITTKORTLEVERANDØR (OG TIL SJUENDE OG SIST DIN BANKS DELTAKELSE). HVIS VI IKKE ER I STAND TIL Å BELASTE DEN EKSISTERENDE BETALINGSMETODEN DIN, KAN KREDITTKORTLEVERANDØREN (ELLER BANKEN) DIN, VARSLE OSS OM OPPDATERINGER TIL KREDITTKORTNUMMERET DITT OG/ELLER UTLØPSDATO, ELLER DE KAN AUTOMATISK BELASTE DET NYE KREDITTKORTET DITT PÅ VÅRE VEGNE UTEN VARSLING TIL OSS. I HENHOLD TIL GJELDENDE KRAV TIL REGELMESSIG FAKTURERING-PROGRAMMER, VIL SELSKAPET, I TILFELLE VI VARSLES OM EN OPPDATERING TIL KREDITTKORTNUMMERET DITT OG/ELLER UTLØPSDATO, AUTOMATISK OPPDATERE BETALINGSPROFILEN DIN PÅ DINE VEGNE. SELSKAPET GIR INGEN GARANTIER OM AT VI VIL BE OM ELLER MOTTA OPPDATERT KREDITTKORTINFORMASJON. DU ANERKJENNER OG GODTAR AT DET UTELUKKENDE ER DITT ANSVAR Å ENDRE OG OPPRETTHOLDE KONTOEN DIN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, Å (I) KANSELLERE PRODUKTER OG (II) SØRGE FOR AT DINE TILKNYTTEDE BETALINGSMETODER ER GJELDENDE OG GYLDIGE. DU ANERKJENNER OG GODTAR DESSUTEN AT DIN MANGLENDE EVNE TIL Å GJØRE DETTE, KAN FØRE TIL AVBRUDD ELLER TAP AV TJENESTER, OG SELSKAPET SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART ANGÅENDE DET SAMME.

Hvis selskapet av en eller annen grunn ikke er i stand til å belaste betalingsmetoden din for det fulle beløpet du skylder, eller hvis selskapet mottar varsling om en tilbakeføring, omgjøring, betalingstvist, eller belastes en bot for eventuelle gebyrer det har belastet betalingsmetoden din tidligere, godtar du at selskapet kan forfølge alle tilgjengelige lovlige rettsmidler for å innhente betalingen, inkludert, men ikke begrenset til, umiddelbar kansellering, uten varsel til deg, av eventuelle domenenavn eller tjenester som er registrert eller fornyet på dine vegne. Selskapet forbeholder seg også rett til å belaste deg rimelige “administrative gebyrer" for (i) oppgaver som selskapet kan utføre utenom det vanlige omfanget av tjenestene sine, (ii) ytterligere tid og/eller kostnader selskapet kan pådra seg når de tilbyr tjenestene sine, og/eller (iii) ditt manglende samsvar med denne avtalen (som fastsatt av selskapet etter sitt eget og absolutte skjønn). Vanlige scenarioer for administrative gebyrer eller behandlingsgebyrer inkluderer, men er ikke begrenset til (i) kundeserviceforhold som krever ekstra personlig tid eller oppmerksomhet; (ii) UDRP-handling(er) i forbindelse med domenenavnet eller domenenavnene dine og/eller tvister som krever regnskapsføringstjenester eller juridiske tjenester, enten de utføres av selskapet eller eksterne firmaer som selskapet leier inn; (iii) kompensering for alle kostnader og gebyrer, inkludert kostnaden for tjenestene, selskapet pådrar seg som følge av tilbakeføringer eller andre betalingstvister som stammer fra deg, banken din eller betalingsmetodebehandleren. Disse administrasjonsgebyrene eller behandlingsgebyrene vil bli fakturert til betalingsmetoden du har registrert hos selskapet.

Selskapet kan tilby tilby produktnivåpriser i ulike valutaer. Transaksjonen vil bli behandlet i den valgte valutaen og prisen som viser under betalingsprosessen vil være det faktiske beløpet som sendes inn til betaling. For visse betalingsmetoder, kan utstederen av din betalingsmetode belaste deg et internasjonalt transaksjongebyr eller en annen kostnad, som kan bli lagt til det endelige beløpet som vises på kontoutskriften din eller oppføres som et separat beløp. Sjekk med utstederen av betalingsmetoden din for detaljer. I tillegg, uansett valutaen som er valgt, anerkjenner og godtar du at du kan belastes merverdiavgift ("MOMS"), vare- og tjenesteskatt ("GST"), eller andre lokaliserte avgifter og/eller skatter, basert på banken din og/eller landet som er angitt i faktureringsadresse-avsnittet.

(B) RETNINGSLINJER FOR REFUSJON

Produkter og tjenester som er tilgjengelige for refusjon er beskrevet her (“Retningslinjer for refusjon”).

8. SKADESLØSHOLDELSE

Du godtar å holde selskapet og dets funksjonærer, direktører, ansatte, foreldre, partnere, etterfølgere, agenter, distribusjonspartnere, tilknytningspartnere, datterselskaper og deres relaterte selskaper skadesløse mot alle krav, erstatningsansvar, tap, skadeserstatning, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer- og utgifter) som oppstår fra, eller som er relatert til, eller som kan oppstå i forbindelse med: (i) din bruk av tjenestene; (ii) brukerinnhold levert av deg eller gjennom bruk av medlemskapet ditt; (iii) eventuelle faktiske eller påståtte brudd av deg på disse bruksbetingelsene; (iv) eventuelle eller påståtte brudd på noen fremstilling, garanti eller forpliktelse som du har gitt til oss; (v) dine handlinger eller utelatelser og, hvis du er en selskapsbruker, handlingene, utelatelser, brudd på disse bruksbetingelsene og/eller brudd på eventuelt gjeldende lov av noen av teambrukerne dine; og (vi) enhver aktivitet som er relatert til medlemskapet ditt (inkludert brudd på tredjeparters verdensomspennende immaterielle rettigheter eller skjødesløs eller ulovlig atferd) av deg eller noen annen person som tar seg tilgang til nettstedet, applikasjonen eller tjenestene ved hjelp av ditt medlemskap. Du samtykker i å samarbeide fullt ut med oss for å forsvare eventuelle krav som er underlagt forpliktelsene ifølge disse bestemmelsene.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE; FRASKRIVELSE OG ANSVASFRITAK

(A) DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV TJENESTENE VÅRE ER PÅ DIN EGEN RISIKO. VÅRE TJENESTER OG TJENESTEINNHOLD (INKLUDERT PROGRAMVARE) LEVERES “SOM DE/DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG” UTEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. UTEN NOEN BEGRENSNING AV DET TIDLIGERE NEVNTE OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER SELSKAPET OG DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, FORELDRE, PARTNERE, ETTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUSJONSPARTNERE, TILKNYTNINGSPARTNERE, DATTERSELSKAPER OG DERES RELATERTE SELSKAPER ALLE GARANTIER, INKLUDERT: (1) GARANTIER OM AT TJENESTENE VÅRE VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE; (2) GARANTIER ANGÅENDE TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, SIKKERHETEN, EGNETHETEN, AKTUALITETEN ELLER INFORMASJONSINNHOLDET I TJENESTENE ELLER TJENESTEINNHOLDET VÅRT; (3) GARANTIER OM EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL; (4) GARANTIER FOR TJENESTER ELLER VARER SOM MOTTAS ELLER ANNONSERES ELLER SOM DET TAS TILGANG TIL GJENNOM VÅRE TJENESTER; (5) GARANTIER ANGÅENDE NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN AV RESULTATENE SOM KAN SKAFFES GJENNOM BRUKEN AV TJENESTENE VÅRE; (6) GARANTIER OM AT DIN BRUK AV TJENESTENE VIL VÆRE SIKKER ELLER UAVBRUTT; OG (7) GARANTIER OM AT FEIL I VÅRE TJENESTER ELLER TJENESTEINNHOLD (INKLUDERT PROGRAMVARE ) VIL BLI KORRIGERT. DET ER INGEN GARANTIER SOM STREKKER SEG UT OVER BETINGELSENE. VI KAN IKKE OG GARANTERER IKKE MOT MENNESKELIGE FEIL OG MASKINFEIL, UTELATELSER, FORSINKELSER, AVBRUDD ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA. VI KAN IKKE, OG GARANTERER ELLER GÅR IKKE GOD FOR AT, FILER SOM ER TILGJENGELIGE FOR NEDLASTING FRA NETTSTEDET ELLER APPLIKASJONEN VIL VÆRE FRI FOR INFEKSJON AV VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANNEN KODE SOM DEMONSTRERER KONTAMINERENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN UTGJØR EN VESENTLIG DEL AV DISSE BRUKSBETINGELSENE. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOEN DEL AV TJENESTEN, ELLER MED NOEN AV DISSE BRUKSBETINGELSENE, ER DET ENESTE RETTSMIDDELET DITT Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTEN. VI KAN ENDRE TJENESTEN ELLER FUNKSJONENE PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, NÅR SOM HELST OG AV EN HVILKEN SOM HELST GRUNN. SELV OM VI HAR PRØVD Å GI NØYAKTIG INFORMASJON PÅ NETTSTEDET OG I APPLIKASJONEN, PÅTAR VI OSS IKKE NOE ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INFORMASJONEN.

(B) DU GODTAR AT HVERKEN SELSKAPET ELLER DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER SKAL HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG UNDER NOEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET, APPLIKASJONEN, TJENESTEN ELLER INNHOLDET. DU ANERKJENNER SPESIFIKT AT SELSKAPET IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DEN INJURIERENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIGE ATFERDEN TIL NOEN TREDJEPART, OG AT RISIKOEN FOR SKADE ELLER ERSTATNING FOR DET OVENNEVNTE UTELUKKENDE LIGGER HOS DEG. DU FRASKRIVER OG GIR FOR EVIG OG ALLTID AVKALL PÅ ALLE KRAV DU MÅTTE HA MOT SELSKAPET, DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KRAV BASERT PÅ UAKTOSOMHETEN TIL SELSKAPET, DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENGIVERE ELLER LEVERANDØRER) FOR TAP ELLER SKADER SOM DU PÅDRAR DEG I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET, APPLIKASJONEN ELLER TJENESTEINNHOLDET.

10. ANSVARSBEGRENSNING

(A) UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SELSKAPET ELLER DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, FORELDRE, PARTNERE, ETTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUSJONSPARTNERE, TILKNYTNINGSPARTNERE, DATTERSELSKAPER ELLER DERES RELATERTE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (SELV OM VI ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM OPPSTÅR FRA, SOM ER RELATERT TIL ELLER SOM PÅ NOEN MÅTE ER KNYTTET TIL VÅRE TJENESTER ELLER DISSE BRUKSBETINGELSENE. HVIS DU ER MISFORNØYD MED TJENESTENE VÅRE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TJENESTEINNHOLD, ER DET ENESTE RETTSMIDDELET DITT Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTENE VÅRE. SLIK BEGRENSNING SKAL OGSÅ GJELDE MED TANKE PÅ SKADER SOM FØLGE AV MOTTAK AV VARER GJENNOM TJENESTENE VÅRE ELLER VARER SOM ANNONSERES I FORBINDELSE MED TJENESTENE VÅRE ELLER EVENTUELLE KOBLINGER SOM PLASSERES I TJENESTENE VÅRE, I TILEGG TIL SOM FØLGE AV INFORMASJON ELLER RÅD SOM MOTTAS GJENNOM ELLER SOM ANNONSERES I TILKNYTNING TIL VÅRE TJENESTER ELLER EVENTUELLE KOBLINGER SOM PLASSERES I TJENESTENE VÅRE. SLIK BEGRENSNING SKAL OGSÅ GJELDE MED TANKE PÅ SKADER SOM FØLGE AV EVENTUELT INNHOLD LAGT UT AV EN TREDJEPART ELLER ATFERDEN TIL EN TREDJEPART SOM BRUKER VÅRE TJENESTER.

(B) TIL TROSS FOR EVENTUELT ANNET SOM SIES I DETTE DOKUMENTET, SKAL DET KUMULATIVE ANSVARET TIL SELSKAPET OG DETS FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE, FORELDRE, PARTNERE, ETTERFØLGERE, AGENTER, DISTRIBUSJONSPARTNERE, TILKNYTNINGSPARTNERE, DATTERSELSKAPER OG DERES RELATERTE SELSKAPER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE DET MINSTE BELØPET AV TOTALE BETALINGER SELSKAPET HAR MOTTATT FRA DEG I LØPET AV DE FOREGÅENDE (12) MÅNEDENE ELLER $100. DESSUTEN GODTAR DU AT ALLE RETTSKRAV SOM OPPSTÅR FRA, SOM ER RELATERT TIL, ELLER SOM PÅ NOEN MÅTE ER KOBLET TIL NOEN AV VÅRE TJENESTER ELLER DISSE BRUKSBETINGELSENE, MÅ INNLEDES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT RETTSKRAVET TILKOMMER, ELLERS SKAL SLIKT SØKSMÅL PERMANENT FORBYS.

(C) I noen jurisdiksjoner er ansvarsbegrensninger ikke tillatt. I slike jurisdiksjoner er det mulig at noen av de ovennevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Disse begrensningene skal gjelde i den grad loven tillater det.

11. OPPSIGELSE

(A) Vi forbeholder oss etter, eget skjønn og når som helst, retten til å si opp eller suspendere medlemskapet ditt og/eller blokkere din bruk av tjenestene av en hvilken som helst årsak, inkludert, uten begrensning, hvis du ikke har overholdt det spesifikke språket eller det generelle formålet til disse bruksbetingelsene. Du samtykker i at selskapet ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuell oppsigelse eller suspendering av medlemskapet ditt eller for å blokkere din bruk av tjenestene våre.

(B) En eventuell suspendering eller oppsigelse skal ikke påvirke dine forpliktelser til oss under disse bruksbetingelsene. Bestemmelsene i disse bruksbetingelsene, som av sin natur skal overleve suspenderingen eller oppsigelsen av medlemskapet ditt eller disse bruksbetingelsene skal overleve inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene og lisensene du har gitt herunder, skadeserstatning, ansvarsfritak, ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrensninger, bestemmelser knyttet til valg av lov, og alle bestemmelsene i avsnittet kalt “DIVERSE”.

12. RETNINGSLINJER FOR OPPHAVSRETT

(A) Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at brukere gjør det samme. Vi kan under passende omstendigheter og etter eget skjønn si opp og/eller deaktivere medlemskapet til brukere som mistenkes for å krenke andres opphavsrett (eller andre immaterielle rettigheter). I tillegg kan vi under passende omstendigheter og etter eget skjønn fjerne eller deaktivere tilgang til materiell på alle nettstedene våre eller materiell som hostes på systemet vårt, og som kan krenke eller være gjenstand for den krenkende aktiviteten.

(B) I samsvar med Digital Millennium Copyright Act of 1998, Title 17 of the United States Code, Section 512 (“DMCA”), vil vi svare umiddelbart på krav om opphavsrettskrenkelse som rapporteres til agenten vi har utpekt til å motta varsler om brudd (dets “Utpekte agent”). Vår utpekte agent er:

GoDaddy.com, LLC.,14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA. Krav kan sendes til oss på legal@overhq.com.

(C) Hvis du er en opphavsrettseier (eller er autorisert til å opptre på vegne av en opphavsrettseier) og du mener at opphavsretten til arbeidet ditt er krenket, rapporter du krenkelsen til oss ved å sende vår utpekte agent en skriftlig melding om påstått krenkelse som i sin vesentlighet inkluderer følgende:

(i) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket. (ii) Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som det hevdes er krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på et enkelt nettsted dekkes av ett enkelt varsel, en representativ liste over slike verk på det nettstedet. (iii) Identifikasjon av materiellet som det hevdes er krenket eller som er gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes, eller som det skal deaktiveres tilgang til, samt informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi finner materiellet. (iv) Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan kontakte deg, som for eksempel adresse, telefonnummer og, om tilgjengelig, en elektronisk postadresse som du kan kontaktes gjennom. (v) En erklæring om at du i god tro mener at bruken av materiellet slik klagen beskriver ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven. (vi) En erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og at du, under ed, er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Vi vil etterforske meldinger om opphavsrettskrenkelse og fatte passende tiltak under DMCA. Det er ikke sikkert at henvendelser som ikke følger denne prosedyren vil besvares.

13. LOVVALG; JURISDIKSJON OG VERNETING

Disse bruksbetingelsene skal tolkes i samsvar med lovene i delstaten Delaware uten hensyn til delstatens regler for lovkonflikt. Alle rettslige skritt mot selskapet som kan oppstå fra, være relatert til eller som på noen måte er knyttet til nettstedet vårt, applikasjonen vår, tjenestene våre eller disse bruksbetingelsene, skal føres eksklusivt i delstaten og i de føderale domstolene i delstaten Delaware, og du frafaller alle innsigelser til slike domstoler om jurisdiksjon, verneting eller upraktisk forum.

14. TVISTELØSNING OG OBLIGATORISK VOLDGIFT

(A) Vi samtykker i å først kontakte hverandre med eventuelle tvister og gi en skriftlig beskrivelse av problemet, alle relevante dokumenter/informasjon og den foreslåtte løsningen. Du samtykker i å kontakte oss med tvister ved å kontakte oss gjennom adressen som oppgis i disse bruksbetingelsene. Vi vil kontakte deg basert på kontaktinformasjonen du har gitt oss.

(B) Hvis partene etter 30 dager ikke er i stand til å løse en disputt lagt frem under den tidligere bestemmelsen, kan tvisten sendes til voldgift i samsvar med dette avsnittet. Partene forstår at de ville ha hatt en rett eller mulighet til å føre saker gjennom en domstol og at en dommer eller jury avgjorde saken, men de velger å løse eventuelle tvister gjennom voldgift.

(C) Vi samtykker i at eventuelle krav eller tvister mellom oss, og eventuelle krav fra oss begge mot en eventuell agent, ansatt, etterfølger eller en annen den andre har oppnevnt, inkludert, i den grad loven tillater det, at tredjeparter som ikke er signatarer til denne avtalen, enten relatert til denne avtalen eller ellers, inkludert tidligere, nåværende og fremtidige krav og tvister, og inkludert tvister om gyldigheten eller anvendeligheten av denne voldgiftsklausulen, skal løses av bindende voldgift administrert av JAMS under dets regler og prosedyrer som er i kraft når kravet sendes inn. Reglene og prosedyrene og annen informasjon, inkludert informasjon om gebyrer, kan skaffes fra JAM sitt nettsted (www.jamsadr.com) eller ved å ringe JAMS på 949-224-1810.

(D) Vi inngår denne voldgiftsavtalen i forbindelse med en transaksjon som innebærer mellomstatlig handel. Følgelig skal denne voldgiftsavtalen og eventuelle rettslige tiltak derunder styres av Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16. En kjennelse fra voldgiftsdommeren/voldgiftsdommerne kan registreres som en dom i en domstol som har jurisdiksjon.

(E) Unntak til voldgift. Vi kan begge fremme kvalifiserende krav i forliksretten. Dessuten, som beskrevet nedenfor, samtykker vi begge i at eventuell voldgift utelukkende vil være mellom deg og selskapet, og ikke som del av et søksmål som omfatter flere individuelle saksøkere (dvs. ikke fremført på vegne av eller sammen med en annen persons krav). Hvis av en hvilken som helst grunn en domstol eller en voldgiftsdommer holder fast ved at denne begrensningen er urimelig eller ikke kan håndheves, gjelder avtalen vår om å megle ikke og saken som omfatter flere individuelle saksøkere må føres for retten.

15. INGEN GRUPPESØKSMÅL

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRAFALLER VI BEGGE ALLE RETTIGHETER TIL Å FORFØLGE TVISTER BASERT PÅ FLERE INDIVIDUELLE SAKSØKERE SOM GÅR SAMMEN; DET VIL SI Å ENTEN SLÅ SAMMEN ET KRAV MED KRAVET TIL EN ANNEN PERSON ELLER ENHET, ELLER TIL Å FREMME ET KRAV I EN REPRESENTATIV EGENSKAP PÅ VEGNE AV NOEN ANDRE I NOE SØKSMÅL, VOLDGIFT ELLER ANDRE RETTSLIGE TILTAK.

16. INGEN RETTSSAK MED JURY

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRAFALLER VI BEGGE RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY I ET EVENTUELT SØKSMÅL, VOLDGIFT ELLER ANDRE RETTSLIGE TILTAK.

17. TILFØYELSE; YTTERLIGERE VILKÅR

(A) Vi forbeholder oss etter eget skjønn og når som helst og av en hvilken som helst grunn, retten til å endre eller avslutte et hvilket som helst aspekt eller en hvilken som helst funksjon av tjenestene våre eller til å endre disse bruksbetingelsene. I tillegg forbeholder vi oss retten til å gi deg bruksregler eller ytterligere vilkår som kan styre din bruk av tjenestene generelt, unikt for våre tjenester eller begge (“Ytterligere vilkår”). Eventuelle ytterligere vilkår som vi kan gi deg vil være innlemmet ved referanse i disse bruksbetingelsene. I den grad ytterligere vilkår kommer i konflikt med disse bruksbetingelsene, skal ytterligere vilkår være gjeldende.

(B) Endringer til disse bruksbetingelsene eller ytterligere vilkår vil tre i kraft umiddelbart etter at de er varslet, enten ved at de legges ut på dette nettstedet, et varsel gjennom e-post eller gjennom en hvilken som helst av applikasjonene våre. Det er ditt ansvar å gjennomgå bruksbetingelsene fra tid til annen for eventuelle endringer eller ytterligere vilkår. Din tilgang til og bruk av tjenestene våre etter en endring av disse bruksbetingelsene eller tilveiebringelse av ytterligere vilkår, vil være tegn på at du samtykker i og godtar begge deler. Hvis du kommer med innvendinger mot påfølgende endringer til bruksbetingelsene eller til noen ytterligere vilkår, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene våre og, hvis aktuelt, avslutte medlemskapet ditt.

18. DIVERSE

(A) Ingen fraskrivelse fra noen part eller eventuelle brudd eller forsømmelse skal anses for å være en fraskrivelse av noe foregående eller påfølgende brudd eller forsømmelse. Ingen fraskrivelse skal være bindende med mindre den er gjort skriftlig av parten som kommer med fraskrivelsen. Avsnittsoverskriftene som brukes heri er kun for bekvemmelighets skyld og skal ikke gis noen juridisk betydning.

(B) Bortsett fra hvor det spesifikt står noe annet, er vi begge enige om at hvis noen del av disse bruksbetingelsene er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil kun den delen av bruksbetingelsene strykes og at de gjenstående vilkårene i bruksbetingelsene ikke skal påvirkes.

(C) Disse bruksbetingelsene (inkludert personvernpolicyen og ytterligere vilkår innlemmet ved referanse) utgjør hele avtalen mellom partene med tanke på innholdet heri, og har forrang over alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med tanke på slikt innhold.

(D) Du kan ikke tildele disse bruksbetingelsene eller tildele noen rettigheter eller delegere noen forpliktelser herunder, helt eller delvis, uten våre skriftlige forhåndsgodkjenning. All slik påstått tildeling eller delegering av deg uten riktig skriftlig forhåndsgodkjenning vil være ugyldig, uten kraft og virkning. Vi kan tildele disse bruksbetingelsene eller alle rettigheter herunder uten ditt samtykke og uten varsel.

(E) Ingen bestemmelser i disse bruksbetingelsene har til hensikt, eller er ment å tolkes dit hen, at de gir eller oppretter noen mottakerrettigheter for tredjeparter eller noen andre rettigheter av noe slag for noen nonprofit-bruker, klient, kunde, forretningsforbindelse eller noen part hertil eller noen annen person, med mindre det ellers spesifikt oppgis heri, og bortsett fra som angitt, vil alle bestemmelser herav være private og utelukkende mellom partene til disse bruksbetingelsene; bortsett fra at avsnitt 7, 8(b), og 9 er ment å komme selskapet og dets funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører til gode.

(F) Vi kan under disse bruksbetingelsene levere varsel til deg gjennom elektronisk post, en generell melding på nettstedet eller applikasjonen, eller gjennom skriftlig kommunikasjon levert gjennom brevpost til adressen som er registrert i medlemskapet ditt. Du kan varsle oss når som helst via elektronisk post til nettstedet på følgende adresse: legal@overhq.com.

Oversatte versjoner av juridiske avtaler og policyer er oppgitt utelukkende av praktiske hensyn for å gi bedre lesbarhet og forståelse i forhold til de engelske versjonene. Formålet med å oppgi oversettelser av juridiske avtaler og policyer er ikke å inngå en juridisk bindende avtale, og de erstatter ikke den juridiske gyldigheten til de engelske versjonene. I tilfelle tvister eller konflikter regulerer uansett de engelske versjonene av juridiske avtaler og policyer vårt forhold, og de vil ha forrang over vilkårene på andre språk.

Personvernpolicy

Sist revidert: 17. februar 2021
Hvis du vil se vår arkiverte personvernpolicy, klikker du her.

GoDaddy.com LLC bryr seg om ditt personvern. Av denne grunn samler vi inn og bruker kun personlig informasjon som nødvendig for å levere våre produkter, tjenester, nettsteder og mobilapplikasjoner, og for å kommunisere med deg om det samme, eller som du har forespurt (samlet våre “Tjenester”). Din personlige informasjon omfatter informasjon som:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• Fødselsdato

• E-postadresse

• Fakturerings- og betalingsinformasjon

• Kandidatinformasjon (for jobbsøkere)

• Andre innsamlede data som direkte eller indirekte kan identifisere deg.

Personvernpolicyen vår forklarer ikke bare hvordan og hvorfor vi bruker personlig informasjon vi samler inn om deg, men også hvordan du får tilgang til, kan oppdatere eller på andre måter ta kontroll over din personlige informasjon.

Hvis du på noe tidspunkt har spørsmål om praksisen vår eller om noen av rettighetene dine som beskrevet nedenfor, kan du ta kontakt med vår databeskyttelsesansvarlige (“Data Protection Officer / DPO”) og vårt dedikerte team som støtter dette kontoret ved å kontakte oss på privacy@godaddy.com. Denne innboksen overvåkes og administreres aktivt slik at vi kan levere en brukeropplevelse du med trygghet kan stole på.

Hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi samler den inn, og hvorfor

Mye av det du sannsynligvis anser som personlig informasjon samles direkte inn fra deg når du:

  1. oppretter en konto eller kjøper noen av tjenestene våre (f.eks.: faktureringsinformasjon, inkludert navn, adresse, kredittkortnummer),
  2. ber om hjelp fra vårt prisvinnende kundestøtteteam (f.eks.: telefonnummer);
  3. fyller ut kontaktskjemaer eller forespør nyhetsbrev eller annen informasjon fra oss (f.eks.: e-post), eller
  4. deltar i konkurranser og spørreundersøkelser, søker på en jobb eller på andre måter deltar i aktiviteter vi markedsfører som kan kreve informasjon om deg.

Vi samler imidlertid inn ytterligere informasjon når vi leverer våre tjenester til deg for å sikre nødvendig og optimal ytelse. Disse metodene for innsamling er kanskje ikke så tydelige for deg, så vi tenkte vi ville fremheve og forklare litt mer om hva disse kan være (siden de fra tid til annen varierer):

Informasjonskapsler og liknende teknologier på nettstedene og mobilapplikasjonene våre lar oss spore nettleseratferden din, koblinger du klikker på, varer du kjøper, enhetstypen din, og for å samle inn ulike data, deriblant analyser, om hvordan du bruker og samhandler med tjenestene våre. Disse teknologiene samler automatisk inn data når du bruker og samhandler med tjenestene våre, deriblant metadata, loggfiler, informasjonskapsel/-enhets-ID-er, sideinnlastingstid og omtrentlig stedsinformasjon for å måle nettstedsytelse og for å forbedre systemene våre, inkludert optimalisering DNS-løsning, nettverksruting og serverkonfigurasjoner. Det samles spesifikt inn interaksjoner med funksjoner, innhold og koblinger (inkludert tredjeparters koblinger, som for eksempel plugin-moduler for sosiale medier) innenfor tjenestene, Internet Protocol (IP)-adresse, nettlesertype og- innstillinger, datoen og tidspunktet tjenestene ble brukt, informasjon om nettleserkonfigurasjon og plugin-moduler, språkinnstillinger og informasjonskapseldata, informasjon om enheter som tar seg tilgang til tjenestene, deriblant typen enhet, hvilket operativsystem som brukes, enhetsinnstillinger, applikasjons-ID-er, unike enhetsidentifikatorer og feildata. Alt dette gjør det mulig for oss å tilby deg mer relevante produkttilbud, en bedre brukeropplevelse på nettstedene og mobilapplikasjonene våre, og til å samle inn, analysere og forbedre ytelsen til tjenestene våre. Vi kan også samle inn lokasjonen din (IP-adresse) slik at vi kan personlig tilpasse tjenestene våre. For mer informasjon, og for å finne ut hvordan vi administrerer teknologiene vi bruker, går du til Retningslinjer for informasjonskapsler. Hvis du ønsker å velge bort interessebasert annonsering, klikker du her [eller hvis du befinner deg i EU, klikker du her]. Vær oppmerksom på at du vil fortsette å motta generiske annonser.

Det kan mottas supplerte data om deg fra andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige databaser eller tredjeparter som vi har kjøpt data fra. I dette tilfellet kan vi kombinere disse dataene med informasjon vi allerede har om deg slik at vi kan oppdatere, utvide og analysere nøyaktigheten av oppføringene våre, vurdere kvalifikasjonene til en kandidat for ansettelse, identifisere nye kunder og tilby produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du gir oss personlig informasjon om andre, eller hvis andre gir oss din informasjon, kommer vi bare til å bruke denne informasjonen for det spesifikke formålet den ble gitt til oss for.

Slik bruker vi informasjon.

Vi er sterkt overbevist om å både minimere dataene vi samler inn og å begrense bruken og formålet av disse dataene kun til (1) det vi har fått tillatelse til, (2) som nødvendig for å levere tjenestene du kjøper eller samhandler med, eller (3) som vi kan bli pålagt eller få tillatelse til for juridisk samsvar eller andre lovlige formål:

Levere, forbedre, oppdatere og utbedre tjenestene våre. Vi samler inn ulik informasjon relatert til ditt kjøp, bruk og/eller interaksjoner med tjenestene våre. Vi bruker denne informasjonen til å:

• forbedre og optimalisere driften og ytelsen til tjenestene våre (igjen, inkludert nettstedene og mobilapplikasjonene våre)

• diagnostisere problemer med og identifisere sikkerhetsrisikoer, feil, eller nødvendige forbedring av tjenestene

• oppdage og forebygge svindel og misbruk av tjenestene og systemene våre

• samle inn samlet statistikk om din bruk av tjenestene

• forstå og analysere hvordan du bruker tjenestene våre og hvilke produkter og tjenester som er mest relevante for deg.

Mye av dataene vi samler inn er samlede eller statistiske data om hvordan individer bruker tjenestene våre, og er ikke knyttet til personlig informasjon.

Dele med klarerte tredjeparter. Vi kan dele din personlige informasjon med tredjeparter som vi har inngått samarbeid med for å gjøre det mulig for deg å integrere deres tjenester med våre tjenester og med våre tilknytningspartnere eller klarerte tredjeparts tjenesteleverandør, som nødvendig, for at de skal utføre tjenester på våre vegne, som for eksempel:

• behandle kredittkortbetalinger

• sende ut annonser

• utføre konkurranser eller spørreundersøkelser

• utføre analyse av tjenestene våre og kundedemografi

• kommunisere med deg, som for eksempel gjennom e-post eller levering av spørreundersøkelser

• administrasjon av kunderelasjoner

• Rekrutteringsstøtte og relaterte tjenester

• Andre som tilbyr tjenester på våre vegne.

Disse tredjepartene (og eventuelle underleverandører de kan ha lov til å bruke) har godtatt å ikke dele, bruke eller oppbevare din personlige informasjon for noe formål annet enn det som er nødvendig for tilveiebringelse av tjenester.

Vi vil også fremlegge informasjonen din til våre tilknytningspartnere eller tredjeparter:

• hvis vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva (enten som følge av likvidering, konkurs eller på andre måter), i hvilket tilfelle vi kommer til å fremlegge dataene dine til den prospektive selgeren eller kjøperen av slik virksomhet eller aktiva, eller

• hvis vi selger, kjøper, slår sammen, blir pålagt av, eller inngår samarbeid med andre selskaper eller virksomheter, eller selger noen eller alle aktivaene våre. Under slike transaksjoner kan informasjonen din være blant de overførte aktivaene.

Kommunisere med deg. Vi kan kontakte deg direkte eller gjennom en tredjeparts tjenesteleverandør angående produkter eller tjenester som du har registrert deg for eller kjøpt fra oss, som nødvendig for å levere transaksjons- eller tjenesterelatert kommunikasjon. Vi kan også kontakte deg med tilbud om ytterligere tjenester vi tror du vil synes er verdifulle hvis du gir oss samtykke til det, eller i de tilfeller det er tillatt basert på legitime interesser. Du trenger ikke gi samtykke som en betingelse for å kjøpe varene eller tjenestene våre. Disse kontaktmetodene kan inkludere:

• E-post

• Tekstmeldinger (SMS)

• Telefonoppringninger

• Messenger-applikasjoner (f.eks. WhatsApp osv.)

• Automatiserte telefonoppringninger eller tekstmeldinger.

Du kan også oppdatere abonnementsinnstillingene dine med tanke på mottak av kommunikasjon fra oss og/eller våre partnere ved å logge deg på kontoen din og gå til siden “Kontoinnstillinger.”

Hvis vi samler inn informasjon fra deg i forbindelse med et tilbud vi tilbyr sammen med en annen merkevare (“co-branding”), vil det være tydelig ved tidspunktet for innsamling hvem som samler inn informasjonen og hvem sin personvernpolicy som gjelder. I tillegg vil personvernpolicyen beskrive eventuelle alternativer du har med tanke på bruk og/eller deling av din personlige informasjon med en såkalt “co-branded” partner, i tillegg til hvordan du kan anvende disse alternativene. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til tredjepartsnettsteder. Les personvernpolicyen til alle nettsteder du besøker.

Hvis du bruker en tjeneste som lar deg importere kontakter (f.eks. ved hjelp av markedsføring per e-post-tjenester for å sende e-post på dine vegne), kommer vi bare til å bruke kontaktene og eventuell annen personlig informasjon for den forespurte tjenesten. Hvis du mener at noen har gitt oss din personlige informasjon og du ønsker å be om at den fjernes fra databasen vår, kontakter du oss på overhq-privacy@godaddy.com.  

Overføring av personlig informasjon til utlandet. Hvis du bruker tjenestene våre fra et land som ikke er det landet serverne våre befinner seg i, kan den personlige informasjonen din bli overført på tvers av internasjonale landegrenser. Når du ringer oss eller innleder en chat, kan vi også gi deg støtte fra en av våre globale lokasjoner utenfor opprinnelseslandet ditt.

Overholdelse av juridiske og forskriftsmessige forespørsler samt forespørsler fra politimyndigheter. Vi samarbeider med offentlige myndigheter og politimyndigheter samt private parter for å håndheve og overholde loven. Vi kommer til å offentliggjøre all informasjon om deg til offentlige myndigheter eller politimyndigheter eller private parter slik vi, etter vårt eget skjønn, mener er nødvendig eller passende for å svare på krav og rettslige skritt (som for eksempel stevninger), for å beskytte vår eiendom og rettighetene og eiendommen til en tredjepart, for å beskytte sikkerheten til allmennheten eller en hvilken som helst person, eller for å hindre eller stoppe aktivitet som vi anser som ulovlig eller uetisk.

I den grad loven tillater at vi gjør det, kommer vi til å ta rimelige steg for å varsle deg hvis vi blir pålagt å oppgi din personlige informasjon til tredjeparter som del av rettslige skritt. Vi vil også dele informasjonen din i den grad det er nødvendig for å overholde eventuelle ICANN-, register eller cctld-regler, forskrifter og retningslinjer, når du registrerer et domenenavn hos oss. Av årsaker som er avgjørende for å opprettholde sikkerheten, stabiliteten og robustheten til internettet, inkluderer dette overføringen av registrering av domenenavn-informasjonen til den underliggende domeneregister-operatøren og escrow-leverandøren, og publisering av den informasjon som påkrevd av ICANN i den offentlige WHOIS-databasen eller hos andre tredjeparter som viser en legitim juridisk interesse i slik informasjon.

Slik sikrer, lagrer og oppbevarer vi dataene dine.

Vi følger generelt aksepterte standarder for å lagre og beskytte den personlige informasjonen vi samler inn, både under overføring og etter at den er mottatt og lagret, inkludert bruk av kryptering når det er hensiktsmessig.

Vi oppbevarer kun personlig informasjon så lenge som nødvendig for å levere tjenestene du har bedt om og deretter for en rekke legitime juridiske eller forretningsmessige formål. Dette kan inkludere oppbevaringsperioder:

• som kreves av en lov, en kontrakt eller tilsvarende forpliktelser som gjelder for virksomhetsdriften vår,

• for å bevare, løse, forsvare eller håndheve vår juridiske/kontraktsmessige rettigheter, eller

• som er nødvendige for å opprettholde tilstrekkelig og nøyaktig bedriftsmessig og økonomisk dokumentasjon.

Hvis du har spørsmål om sikkerheten eller oppbevaringen av din personlige informasjon, kan du kontakte oss på overhq-privacy@godaddy.com.

Slik kan du få tilgang til, oppdatere eller slette dataene dine.

For å enkelt ta deg tilgang til, vise eller oppdatere den personlige informasjonen din, eller for å oppdatere abonnementsinnstillinger, logger du på kontoen din og går til “Kontoinnstillinger.”

Hvis du ønsker å slette eller overføre den personlige informasjonen din, kan du sende inn forespørselen din til overhq-privacy@godaddy.com. Hvis du fremmer en forespørsel om å slette den personlige informasjonen din og disse dataene er nødvendige for produktene eller tjenestene du har kjøpt, vil forespørselen kun innfris i den grad denne informasjonen ikke lenger er nødvendig for noen tjenester du har kjøpt eller påkrevd for våre legitime forretningsformål eller kontraktsmessige krav til dokumentoppbevaring.

Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta deg tilgang til Kontoinnstillinger, kan du også kontakte oss ved hjelp av en av metodene som beskrives i “Kontakt oss”-delen nedenfor.

«Ikke spor»-varslinger.

Noen nettlesere lar deg automatisk varsle nettsteder du besøker om at de ikke skal spore deg ved hjelp av et “Ikke spor”-signal. Det finnes ingen konsensus blant bransjens aktører om hva “Ikke spor” betyr i denne sammenhengen. I likhet med mange nettsteder og tjenester på nett, endrer vi for øyeblikket ikke vår praksis når vi mottar et «Ikke spor»-signal fra en besøkendes nettleser. Hvis du vil finne ut mer om “Ikke spor” kan du gå til www.allaboutdnt.com.

Aldersbegrensninger.

Kun de som er over 18 år kan kjøpe tjenestene våre. Tjenestene våre er ikke rettet mot, ikke tiltenkt brukt av eller utformet for å lokke individer under 18 år. Hvis du vet om eller har grunn til å tro at noen under 18 år har gitt oss personlig informasjon, tar du vennligst kontakt med oss.

Ikke-diskriminering.

Vi kommer ikke til å diskriminere mot deg for å utøve noen av personvernrettighetene dine. Med mindre gjeldende lov tillater det, kommer vi ikke til å:

• nekte deg varer eller tjenester.

• kreve andre priser eller satser for varer eller tjenester, inkludert gjennom innvilging av rabatter eller andre fordeler, eller ved å ilegge straffer.

• tilby deg et annet nivå eller en annen kvalitet på varer eller tjenester.

• antyde at du må betale en annen pris eller sats for varer eller tjenester eller et annet nivå eller en annen kvalitet av varer eller tjenester.

Endringer til denne policyen.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen når som helst. Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernpolicyen vår, kommer vi til å legge ut disse endringene til denne personvernpolicyen og alle andre steder vi anser for passende, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, om noen, vi offentliggjør den. Hvis vi gjør vesentlige endringer til denne personvernpolicyen, vil vi varsle deg her, via e-post eller gjennom en melding på hjemmesiden vår, minst tretti (30) dager før implementering av endringene.

Datatilsynet

Hvis du er innbygger i EØS og mener at vi opprettholder din personlige informasjonen underlagt personvernforordningen (GDPR), kan du sende spørsmål eller klager til din lokale tilsynsmyndighet eller vår rådende tilsynsmyndighet, Storbritannias Information Commissioner’s Office, som nevnt nedenfor:

www.ico.org.uk

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom

Telefon: 0303 123 1113

Kontakt oss.

Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, bekymringer eller klager om vår personvernpolicy, vår personvernpraksis eller tjenestene våre, kan du kontakte Office of the DPO via e-post på privacy@godaddy.com. Du kan alternativt kontakte oss gjennom følgende metoder:

• Via post: Ved: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, eller for kunder i EØS, Ved: Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.

• Via telefon: 877.578.4000

Vi svarer på alle henvendelser, forespørsler eller bekymringer innen (30) dager.