Vertaalde versies van juridische overeenkomsten en beleidsregels zijn uitsluitend bedoeld om het lezen te vergemakkelijken en het inhoudelijke begrip van de Engelse versies te vergroten. Deze vertalingen worden niet verschaft als wettelijk bindende overeenkomst en zijn geen vervanging voor de Engelse versies, die als enige wettelijk geldig zijn. In geval van een geschil of conflict zijn uitsluitend de Engelse versies van de juridische overeenkomsten en beleidsregels van toepassing en hebben deze voorrang boven de voorwaarden in elke andere taal.

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum 28 mei 2020
Ga naar: PRIVACYBELEID

1. INLEIDING EN ACCEPTATIE

Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst ('Gebruiksvoorwaarden') wordt aangegaan door en tussen Over, Inc., een dochteronderneming van GoDaddy Operating Company, LLC ('Bedrijf', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze') en u. De ingangsdatum is de datum waarop u deze website (www.madewithover.com) of enige Over-toepassing ('Toepassing') gebruikt, of de datum van de elektronische acceptatie.  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met ons Privacybeleid (dat te vinden is op www.madewithover.com/legal, het 'Privacybeleid') en eventuele aanvullende voorwaarden de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website en de producten en diensten gekocht of of geopend via de website of Toepassing (individueel en gezamenlijk de 'Diensten').  

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR ENIGE DEEL VAN ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF OPENEN (BEHALVE OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET EERST TE LEZEN), ONZE TOEPASSING TE DOWNLOADEN, INFORMATIE AAN ONS TE VERSTREKKEN VIA DE WEBSITE OF TOEPASSING, U TE REGISTREREN VOOR EEN LIDMAATSCHAP (ZOALS HIERIN WORDT GEDEFINIEERD) OF ONZE DIENSTEN OP ENIGE WIJZE TE GEBRUIKEN, GEEFT U (de termen 'u' en 'uw' verwijzen naar enige en alle gebruikers (WAARONDER BEDRIJFSGEBRUIKERS EN TEAMGEBRUIKERS (ZOALS HIERIN WORDT GEDEFINIEERD)) van de Website, Toepassing of Diensten (de 'Gebruiker')) UITDRUKKELIJK TOESTEMMING EN GAAT U ERMEE AKKOORD OM TE WORDEN GEBONDEN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID EN DEZE NA TE LEVEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN DE SECTIE MET 'AANPASSINGEN; AANVULLENDE VOORWAARDEN' ALS TITEL. ALS U ER NIET MEE AKKOORD GAAT TE WORDEN GEBONDEN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN/OF HET PRIVACYBELEID, IS HET U NIET TOEGESTAAN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN HEBT U GEEN TOEGANG TOT ENIG ONDERDEEL VAN DE WEBSITE OF DE TOEPASSING EN MAG U DIE NIET GEBRUIKEN.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud op de Website en in de Toepassing (en enige afgeleide werken of verbeteringen hiervan) waaronder, maar niet beperkt tot, alle tekst, lettertypen, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, content, materialen, producten, diensten, URL's, technologie, documentatie en interactieve functies inbegrepen bij of beschikbaar via onze Diensten (gezamenlijk de 'Inhoud van de diensten') en alle intellectuele-eigendomsrechten hieromtrent behoren toe aan ons, onze licentiehouders, of beide. Bovendien zijn wij, onze licentiehouders of benoemde derden eigenaar van alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en vormgeving die mogelijk onderdeel zijn van onze Diensten. Alle Inhoud van de diensten is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de wetgeving van de Verenigde Staten en ander auteursrecht en, behalve voor de rechten rondom beperkt gebruik die u middels deze Gebruiksvoorwaarden ontvangt, ontvangt u geen recht, titel of eigendomsbelang in onze Diensten of Inhoud van de diensten. Het is u toegestaan om delen van de Inhoud van de diensten weer te geven en, onderworpen aan uitdrukkelijk vermelde beperkingen ten aanzien van specifiek materiaal, te downloaden van de diverse onderdelen van de Website en/of Toepassing enkel voor niet-commercieel gebruik, tenzij anderszins is toegestaan. Het opnieuw verspreiden, verzenden of publiceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. U gaat ermee akkoord om onze logo's of enige andere eigendomsrechtelijk beschermde afbeeldingen of handelsmerken niet te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden worden toegekend, zijn voorbehouden.

3. TOEGANG EN GEBRUIK

(A) Onze Diensten worden verstrekt voor uw persoonlijke en commerciële gebruik, behalve wanneer de Inhoud van onze diensten wordt gebruikt om eindproducten te maken voor verkoop waarbij de totale omzet van het eindproduct dat wordt verkocht het aantal van 400 eenheden overschrijdt. Een eindproduct ('Eindproduct') dat wordt verkocht, kan een digitaal ontwerp of een fysiek item zijn dat is gemaakt met onze Diensten dat u en/of uw klant van plan is te verkopen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Eindproducten die u maakt met de Inhoud van onze diensten een unieke implementatie moeten zijn van de Inhoud van de diensten, significant moeten verschillen van de oorspronkelijke Inhoud van de diensten, en tijd, inspanningen en vaardigheid moeten kosten om te produceren. We kunnen bepaalde onderdelen van onze Diensten kosteloos aanbieden en voor andere eenmalige kosten, een abonnementstarief of een andere wettelijke prijsstructuur hanteren. In alle gevallen worden onze Diensten niet aan u verkocht; in plaats daarvan ontvangt u, onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en na registratie voor een lidmaatschap, een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie voor het gebruik van onze Diensten, of koopt u die.
(B) Wanneer u onze Diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord alle toepasselijke federale, provinciale en lokale wetgeving na te leven, waaronder, zonder beperking, auteursrechtelijke wetgeving. U bevestigt dat u geen eigendomsrechten koopt door de Inhoud van de diensten te downloaden, installeren of af te drukken.
(C) Bovendien, behalve in zoverre uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, is het volgende niet toegestaan:
(i) kennisgevingen over auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht verwijderen, aanpassen, bedekken of vervormen die door ons worden toegevoegd aan of via onze Diensten of de Inhoud van onze diensten; (ii) onze aan beveiliging gerelateerde functies omzeilen, uitschakelen of anderszins beïnvloeden waaronder, zonder beperking, functies die het gebruik of het kopiëren van software of andere Inhoud van de diensten vermijdt of beperkt; (iii) een automatisch apparaat (zoals een robot of een spin) of een handmatig proces gebruiken om de Website of de Inhoud van de diensten te kopiëren of 'scrapen' voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (iv) persoonsgegevens verzamelen van onze Diensten waaronder, zonder beperking, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadressen; (v) andere gebruikers vragen zich aan te sluiten bij of lid te worden van commerciële online diensten of een andere organisatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (vi) de juiste werking van onze Diensten beïnvloeden of pogingen hiertoe doen, of deze beschadigen, overbelasten of uitschakelen; (vii) enig deel van onze software, andere Inhoud van de diensten of onze Diensten decompileren, aan reverse-engineering onderwerpen of demonteren; (viii) software voor netwerkcontrole gebruiken om de architectuur van onze Diensten te bepalen of om gebruiksgegevens te verzamelen; (ix) gedrag aanmoedigen dat lokale, provinciale of federale wetgeving, hetzij burgerlijk of strafrechtelijk, schendt of een andere gebruiker, persoon of entiteit nabootst (bijvoorbeeld door het Lidmaatschap van iemand anders te gebruiken); (x) Amerikaanse exportwetgeving schendt, waaronder, zonder beperking, schendingen van de Export Administration Act en de Export Administration Regulations uitgevoerd door het Ministerie van Handel; of (xi) gedrag tentoonspreiden waarbij het gebruik van onze Diensten door andere gebruikers wordt beperkt.
(D) U gaat ermee akkoord om volledig met ons samen te werken bij het onderzoeken naar mogelijke of werkelijke activiteiten die een schending vormen van deze Gebruiksvoorwaarden.
(E) Bovendien begrijpt u en gaat u akkoord met het volgende in overeenstemming met het gebruik van de Toepassing: (i) uw gebruik van de Toepassing is afhankelijk van uw acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) de Toepassing bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en andere eigendomsrechtelijk beschermde materialen van het Bedrijf en onze licentiehouders; (iii) u gebruikt de Toepassing alleen om toegang te krijgen tot de Diensten en om deze te gebruiken; (iv) u gebruikt geen software of diensten in combinatie met de Dienst of geautoriseerde software van derden die de Dienst aanpast of omleidt, of dit poogt te doen; (v) u geeft derden geen toestemming om toegang te krijgen tot de Dienst en/of die te gebruiken namens u via een geautomatiseerd proces, zoals een bot, een spin of een periodieke caching van informatie opgeslagen door de Dienst namens u zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons; (vi) u gebruikt geen software of hardware die het aantal Gebruikers beperkt dat rechtstreeks toegang heeft tot de Dienst of die gebruikt (dit wordt soms 'multiplexing' of 'pooling' van software of hardware genoemd); (vii) u leent, leaset of verhuurt de Toepassing niet en keert geen sublicenties uit; (viii) u geeft ons toestemming om updates en meldingen aan u te verzenden en bezorgen als onderdeel van uw gebruik van de Toepassing; (ix) u geeft de Toepassing toestemming om van tijd tot tijd automatisch updates van ons te downloaden en installeren die zijn ontworpen om de Toepassing te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen, hetgeen kan gebeuren via bugfixes, verbeterde functies, nieuwe softwaremodules en volledig nieuwe versies; en (x) om deze eigendomsrechtelijk beschermde materialen te beschermen, is het volgende niet toegestaan voor u of een derde die namens u handelt, behalve zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving: (a) de Toepassing decompileren, demonteren of aan reverse-engineering onderwerpen; (b) de Toepassing aanpassen of hiervan afgeleide werken maken; (c) de Toepassing op enigerlei wijze gebruiken om servicebureau-, commerciële timeshare- of andere computerdiensten aan te bieden aan derden; (d) de Toepassing verzenden of de functionaliteit deels of in haar geheel aanbieden via het internet of een ander netwerk (behalve zoals uitdrukkelijk hierboven wordt toegestaan); (e) de Toepassing verkopen, leveren, verhuren, leasen of anderszins overdragen aan een derde of een sublicentie uitgeven; of (f) onderdelen van de Toepassing gebruiken om toepassingen uit te voeren die niet via de Toepassing actief zijn.
(F) Beperkingen van lokale talen.  De Diensten ondersteunen niet alle lokale talen.  Als een lokale taal niet wordt ondersteund, wordt standaard de Engelse taal gebruikt voor de Dienst. Dit is de lijst met ondersteunde talen: Engels, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Noors, Indonesisch en Italiaans (deze lijst kan veranderen). In zoverre dat de Diensten worden gebruikt in een lokale taal (niet het Engels), kan er sprake zijn van beperkingen van bepaalde functies of functionaliteiten binnen de Dienst.

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

(A) Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Diensten of om die te gebruiken, moet u mogelijk een geregistreerde gebruiker worden door u in te schrijven voor een Lidmaatschap. Als u jonger bent dan dertien jaar, mag u zich niet registreren als een Gebruiker of anderszins persoonlijke informatie indienen.

(B) Als u een geregistreerde Gebruiker wordt, gaat u akkoord met het volgende: (i) u geeft waarachtige, nauwkeurige en volledige registratiegegevens door voor uzelf of, indien u toegang wilt tot de teamfunctie en -diensten van het Bedrijf (de 'Teamdiensten'), uw bedrijfsnaam (de 'Bedrijfsgebruiker'); (ii) u geeft creditcard- of andere betaalgegevens (de 'Creditcard') door, indien van toepassing; (iii) u houdt uw Lidmaatschap bij en werkt het zo snel mogelijk bij om het waarachtig, nauwkeurig, actueel en volledig te houden; (iv) u geeft ons en onze partners toestemming om kosten in rekening te brengen op uw Creditcard voor enige en alle kosten voor u voor uw gebruik van de Diensten; en (iv) u geeft waarachtige, nauwkeurige en correcte registratiegegevens door, in zoverre van toepassing, voor elke individuele Gebruiker van het Lidmaatschap voor Bedrijfsgebruikers (allen een 'Teamgebruiker'). Tijdens de registratie maakt u een gebruikersnaam en een wachtwoord (een 'Lidmaatschap'). U bent verantwoordelijk voor het bewaken en het behouden van de vertrouwelijkheid van uw Lidmaatschap. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden als onderdeel van uw Lidmaatschap, ongeacht of u de activiteiten hebt goedgekeurd. U stemt ermee in onmiddellijk contact met ons op te nemen als zich bewust wordt van een schending van de beveiliging of van ongeoorloofd gebruik van uw Lidmaatschap. Als u informatie opgeeft die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als we redelijkerwijs kunnen aannemen dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw Lidmaatschap op te schorten of te beëindigen en om enig en al het huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of enig deel hiervan) te weigeren.

(C) Teamdiensten.

Als u toegang zoekt tot de Teamdiensten, gaat u ermee akkoord en verklaart u het volgende: (a) u hebt toestemming van de Bedrijfsgebruiker om een dergelijke Bedrijfsgebruiker te maken en registreren voor een lidmaatschap; (b) u hebt toestemming om uitnodigingen te verzenden naar elke Teamgebruiker (een 'Uitnodiging') voor het gebruik van de Teamdiensten; (c) u bent verantwoordelijk voor enige en alle activiteiten of nalatigheden van de Bedrijfsgebruikers en elke Teamgebruiker die het Lidmaatschap van de Bedrijfsgebruiker gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot, schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of enige internationale, federale, provinciale of lokale wetgeving, verordeningen of voorschriften, of schendingen van de eigendomsrechten van derden in verband met het gebruik door een dergelijke Teamgebruiker van de Diensten; en (d) u zorgt ervoor dat elke Teamgebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid heeft gelezen, begrijpt en naleeft, waaronder alle voorwaarden van de Uitnodiging via berichten en Uitnodiging via sociale media (die hieronder worden gedefinieerd).

Als u de Teamdiensten gebruikt, kunt u een Uitnodiging verzenden naar een Teamgebruiker via platforms zoals e-mail of instant messaging (gezamenlijk een 'Uitnodiging via berichten') of websites voor sociale media (de 'Uitnodiging via sociale media'), zoals Facebook (elke een 'Site voor sociale media').

Als u een Uitnodiging via berichten verzendt, verklaart u en gaat u akkoord met het volgende: (1) u leeft alle voorwaarden en privacybeleidsregels na van het kanaal voor berichten (elk een 'Kanaal voor berichten') na; (2) u hebt toestemming om een Uitnodiging via berichten te gebruiken en verzenden naar een Teamgebruiker die uw account gebruikt via een dergelijk Kanaal voor berichten (uw 'Account voor berichten'); (3) het is ons toegestaan uw e-mailadres, beeltenis en/of andere informatie te delen gekoppeld aan uw Account voor berichten met een dergelijke Teamgebruiker; (4) u zorgt ervoor dat uw Account voor berichten te allen tijd waarachtig en correct is en geen valse of misleidende informatie bevat over de afzender van de Uitnodiging via berichten; (5) Teamgebruikers kunnen u mogelijk berichten sturen via uw Account voor berichten; en (6) u maakt geen gebruik van de Uitnodiging via berichten om gebruikers te intimideren, beïnvloeden of verstoren.

Als u een Uitnodiging via sociale media verzendt, verklaart u en gaat u akkoord met het volgende: (1) u leeft alle voorwaarden en privacybeleidsregels na van de Sites voor sociale media; (2) u hebt toestemming om een Uitnodiging via sociale media te gebruiken en verzenden naar een Teamgebruiker die uw account gebruikt via een dergelijk Kanaal voor berichten (uw 'Account voor berichten'); (3) het is ons toegestaan uw Profiel voor sociale media en de informatie hierin te delen met een dergelijke Teamgebruiker; (4) u zorgt ervoor dat uw Profiel voor sociale media te allen tijd waarachtig en correct is en geen valse of misleidende informatie bevat over de afzender van de Uitnodiging via sociale media; (5) Teamgebruikers kunnen u mogelijk berichten sturen via uw Profiel voor sociale media; en (6) u maakt geen gebruik van de Uitnodiging via sociale media om gebruikers te intimideren, beïnvloeden of verstoren. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen van dergelijke Sites voor sociale media waarmee u Uitnodigingen via sociale media verzendt, aangezien het uw verantwoordelijkheid is om het beleid van de betreffende Sites voor sociale media te lezen en aanvaarden alvorens u een Uitnodiging via sociale media opent en verzendt.

5. GEBRUIKERSCONTENT

(A) We kunnen Gebruikers nu of in de toekomst toestemming geven om berichten, tekst, illustraties, gegevens, bestanden, afbeeldingen, grafische elementen, foto's, opmerkingen, geluiden, muziek, video's, informatie, content en/of andere materialen ('Gebruikerscontent') te publiceren, uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar te maken via onze Diensten, zodat anderen die kunnen gebruiken of bekijken (gezamenlijk 'indienen'). Onderworpen aan de rechten en de licentie die u hieromtrent toekent, behoudt u alle rechten, titel en belangen rondom uw Gebruikerscontent. We garanderen geen vertrouwelijkheid ten aanzien van Gebruikerscontent, zelfs als die niet via onze Diensten worden gepubliceerd. U bent als enige verantwoordelijk voor het controleren en beschermen van intellectuele-eigendomsrechten die u kunt hebben ten aanzien van uw Gebruikerscontent; wij aanvaarden hier geen verantwoordelijkheid voor. U stemt ermee in dat wij uw identiteit en andere informatie over u openbaar kunnen maken aan wetshandhavende medewerkers of functionarissen in het geval dat Gebruikerscontent die u publiceert leidt tot een juridisch geschil.

(B) U dient geen Gebruikerscontent in te dienen die wordt beschermd door auteursrecht,, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele-eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende recht. U bent als enige aansprakelijk voor schade die voortvloeit als u nalaat om dergelijke toestemming te verkrijgen of enige andere schade die het gevolg is van de Gebruikerscontent die u indient.

(C) U verklaart en garandeert dat u geen Gebruikerscontent indient die:
(i) op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen of die schendt, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van enige persoon of entiteit; (ii) iemand anders nabootst of onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, denigrerend, vulgair, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins bezwaarlijk is of die inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten; (iii) gedrag aanmoedigt dat een criminele overtreding van de wet inhoudt, leidt tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins wetgeving schendt; (iv) een advertentie is voor goederen of diensten, of waarbij om geld wordt gevraagd; (v) persoonlijke informatie bevat, zoals berichten met telefoonnummers, burgerservicenummers, rekeningnummers, adressen of verwijzingen naar werkgevers; (vi) formules, instructies of adviezen bevat die schade of letsel kunnen veroorzaken; of (vii) een kettingbrief is.
Verder is al het gedrag van een Gebruiker niet toegestaan dat enkel naar ons goeddunken een andere Gebruiker beperkt om onze Diensten te gebruiken.

(D) We gebruiken uw Gebruikerscontent (bijv. afbeeldingen, enz.) alleen met uw toestemming. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven (bijv. om uw afbeelding te delen op Facebook of Instagram, of om uw afbeelding weer te geven op onze Website bij een promotie, enz.) door Gebruikerscontent bij ons in te dienen, geeft u ons een wereldwijde, royaltyvrije, voortdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig sublicentieerbare en overdraagbare recht en licentie om de Gebruikerscontent (in zijn geheel of deels) te gebruiken, reproduceren, verdelen, hiervan afgeleide werken te maken (waaronder, zonder beperkingen, vertalingen), in het openbaar weer te geven, in het openbaar tentoon te spreiden, verzenden en publiceren op de wijze die door u is verzocht, of verklaart u dat de eigenaar ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We kunnen gebruikmaken van dit recht gedurende de volledige termijn van het auteursrecht dat bestaat voor dergelijke Gebruikerscontent. Verder geeft u andere Gebruikers toegang tot uw Gebruikerscontent en toestemming om uw Gebruikerscontent te gebruiken, reproduceren, verdelen, hiervan afgeleide werken te maken, in het openbaar weer te geven, in het openbaar tentoon te spreiden, verzenden en publiceren voor persoonlijk en commercieel gebruik zoals wordt toegestaan door de functionaliteit van onze Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande ziet u af van enige en alle vorderingen die u mogelijk nu of later hebt in enig rechtsgebied in samenhang met zogenaamde 'morele rechten' of 'droit moral' ten aanzien van de Gebruikerscontent.

(E) Door Gebruikerscontent in te dienen, kent u ons ook het recht toe, maar niet de verplichting, om uw biografische gegevens te gebruiken, waaronder, zonder beperking, uw naam en geografische locatie voor het uitzenden, afdrukken, online zetten of anderszins gebruiken of publiceren van uw Gebruikerscontent. Dergelijk gebruik moet wel aansluiten op de voorwaarden van ons Privacybeleid.

(F) Bij een promotie of in bepaalde andere omstandigheden kunt u ons toestemming geven om uw Gebruikerscontent te delen of gebruiken op onze Website of een platform van een derde. In dergelijke gevallen erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw Gebruikerscontent kunnen gebruiken om onze Diensten te promoten en dat uw Gebruikerscontent kan worden weergegeven in de nabijheid van advertenties en/of content van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen compensatie ontvangt ten aanzien van het gebruik van uw Gebruikerscontent, zoals hierin wordt uiteengezet.

(G) Uw deelname aan communicatie via de Diensten, indien hiervan sprake is en als dit door ons wordt toegestaan, vindt plaats in realtime en wordt niet door ons bewerkt, gecensureerd of anderszins beheerd. We hebben het recht om toezicht te houden op Gebruikerscontent, maar zijn hiertoe niet verplicht. We hebben het recht om naar eigen goeddunken en om enigerlei reden Gebruikerscontent te bewerken, te weigeren om die te publiceren, te verwijderen of om toegang tot deze content uit te schakelen.

6. CONTENT VAN DE DIENSTEN EN AFBEELDINGEN, SOFTWARE EN LINKS VAN DERDEN

(A) We verstrekken onze Diensten waaronder, zonder beperking, Inhoud van de diensten voor de educatieve, aan entertainment gerelateerde, promotionele en/of commerciële doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. U dient niet te vertrouwen op informatie en meningen uitgedrukt in onze Diensten voor andere doeleinden. In elk geval is het uw verantwoordelijk om de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid en het nut te beoordelen van alle Inhoud van de diensten. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor Inhoud, meningen of ander commentaar van gebruikers gepubliceerd op de Website, de Toepassing of websites van derden gekoppeld aan de Website of Toepassing. Verder doen we geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie over de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, de wettelijkheid of andere aspecten ten aanzien van de Inhoud van de diensten. In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt doordat u gebruik hebt gemaakt van de Inhoud van de diensten.

(B) In veel gevallen bevat de Inhoud van de diensten content gepubliceerd door een derde of vertegenwoordigt deze de meningen en oordelen van een derde. U erkent dat we de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van meningen, adviezen of uitspraken verstrekt via onze Diensten door iemand anders dan onze geautoriseerde werknemers of woordvoerders in hun officiële capaciteit niet onderschrijven, onderbouwen en dat we hier niet verantwoordelijk voor zijn. U begrijpt en erkent bovendien dat u kunt worden blootgesteld aan content van derden die aanstootgevend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig of bezwaarlijk kan zijn, en u gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van enige wettelijke of geldelijke rechten of herstelmaatregelen die u hieromtrent jegens ons hebt of zou kunnen hebben, en doet dit hierbij ook.

(C) Onze Diensten kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Het is uw verantwoordelijkheid om privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden gepubliceerd ten aanzien van deze koppelingen na te leven wanneer u andere websites bekijkt. U begrijpt dat deze koppelingen onbedoeld kunnen leiden naar websites die informatie bevatten die u of anderen ongepast of aanstootgevend kunnen vinden. We beheren op geen enkele wijze de content op deze websites van derden en onderschrijven deze niet noodzakelijkerwijs. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van koppelingen van derden en gaat ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor content gepubliceerd op websites van derden of aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade opgelopen als gevolg van uw interactie met een derde of met een website van een derde.

(D) Als onderdeel van onze Diensten is het u toegestaan bepaalde (i) foto's, illustraties of andere afbeeldingen ('Afbeeldingen') en/of (ii) software, widgets of andere toepassingen ('Software') te gebruiken die door derden zijn ontwikkeld, gelicentieerd of die hun eigendom zijn.  Op uw gebruik van deze Afbeeldingen en Software kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.  Als de Afbeeldingen en Software worden vergezeld door een licentieovereenkomst van de derde of die vereisen, is uw gebruik van de Afbeeldingen en de Software onderworpen aan die licentieovereenkomst als aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden. Het is u alleen toegestaan de Afbeeldingen en Software als onderdeel van de Diensten te gebruiken.  Uw gebruik van de Afbeeldingen en Software is onderworpen aan het volgende: (i) U mag kennisgevingen van auteursrecht, handelsmerken of anderen eigendomsrechten in of op de Afbeeldingen en Software niet verwijderen, aanpassen of onleesbaar maken; (ii) u mag de Afbeeldingen en Software niet verkopen, aanpassen, opnieuw gebruiken, aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren, demonteren of reverse-compileren, noch mag u hiervan afgeleide werken maken of proberen de broncode ervan te achterhalen; (iii) het Bedrijf kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden als dit vereist is om de Afbeeldingen en Software van Derden te verstrekken; (iv) het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het verstrekken van de Afbeeldingen en Software te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te staken; (v) het Bedrijf doet geen uitspraken of garantie over Afbeeldingen en Software van derden aangeboden in verband met de Diensten en doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid.

U vrijwaart en verdedigt het Bedrijf van en tegen enige en alle vorderingen en stelt het Bedrijf hiervoor schadeloos die worden opgelegd aan of opgelopen door het Bedrijf en die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de Afbeeldingen en Software van derden. De providers van de Afbeeldingen en Software van derden zijn externe begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden bij de uitvoering van hun rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden.
De externe providers in deze sectie doen geen uitspraken of garantie over enige Afbeeldingen of Software aangeboden in samenhang met de Diensten en doen uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid of schade (directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de Afbeeldingen of Software.
U bent verantwoordelijk voor het beheren en de goede reputatie van betaalde abonnementen en/of accounts die vereist worden door derden. U moet uw betaalde abonnement en/of account opzeggen of beëindigen bij de toepasselijke externe provider en niet het Bedrijf.

7. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om het Bedrijf en al zijn directieleden, directeurs, werknemers, moedermaatschappijen, partners, opvolgers, vertegenwoordigers, distributiepartners, dochterondernemingen en hieraan gelieerde bedrijven te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige en alle vorderingen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, verplichtingen, kosten en onkosten (waaronder redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit, in verband staan met of die kunnen ontstaan in samenhang met: (i) uw gebruik van onze Diensten; (ii) Gebruikerscontent verstrekt door u of via uw gebruik van uw Lidmaatschap; (iii) enige werkelijke of vermeende schendingen door u van deze Gebruiksvoorwaarden; (iv) enige werkelijke of vermeende schending van enige uitspraken, garanties of beloften die u ons hebt gedaan; (v) uw handelingen of nalatigheden en, indien u een Bedrijfsgebruiker bent, de handelingen, nalatigheden, schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of schendingen van toepasselijke wetgeving door uw Teamgebruikers; en (vi) enige activiteiten in verband met uw Lidmaatschap (waaronder inbreuk op de wereldwijde intellectuele-eigendomsrechten van derden of nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of door een andere persoon die toegang krijgt tot de Website, de Toepassing of de Diensten via uw Lidmaatschap. U gaat ermee akkoord volledig met ons samen te werken bij de verdediging tegen enige vordering die het onderwerp vormt van uw verplichtingen hierin.

8. VRIJWARING VAN GARANTIE: VRIJSTELLING

(A) U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN ENKEL OP EIGEN RISICO PLAATSVINDT. ONZE DIENSTEN EN DE INHOUD VAN ONZE DIENSTEN (WAARONDER SOFTWARE) WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN 'IN HUIDIGE STAAT' EN 'IN ZOVERRE BESCHIKBAAR' ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE EN IN ZO GROOT MOGELIJKE MATE WORDT TOEGESTAAN DOOR WETGEVING, DOEN HET BEDRIJF EN ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, OPVOLGERS, VERTEGENWOORDIGERS, DISTRIBUTIEPARTNERS, DOCHTERONDERNEMINGEN EN HIERAAN GELIEERDE BEDRIJVEN AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE GARANTIE, WAARONDER: (1) GARANTIES DAT DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (2) GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BEVEILIGING, BRUIKBAARHEID, TIJDIGHEID OF INFORMATIE VAN ONZE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN DE DIENSTEN; (3) GARANTIES TEN AANZIEN VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (4) GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN ONTVANGEN, GEADVERTEERD OF GEOPEND VIA ONZE DIENSTEN; (5) GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN; (6) GARANTIES DAT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VEILIG OF NIET-ONDERBROKEN ZAL ZIJN; EN (7) GARANTIES DAT FOUTEN IN ONZE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN ONZE DIENSTEN (WAARONDER SOFTWARE) ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE AAN DE TEKST VAN DEZE VOORWAARDEN VOORBIJGAAN. WE BIEDEN GEEN GARANTIE TEGEN FOUTEN VAN MENSEN EN MACHINES, NALATIGHEDEN, VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN OF VERLIES, WAARONDER VERLIES VAN GEGEVENS. WE BIEDEN GEEN GARANTIE DAT BESTANDEN DIE KUNNEN WORDEN GEDOWNLOAD VAN DE WEBSITE OF DE TOEPASSING NIET ZIJN GEÏNFECTEERD MET VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE VORMEN VAN CODE DIE BESMETTELIJKE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN HEBBEN. DE VRIJWARING VAN GARANTIE VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG ONDERDEEL VAN DE DIENST OF MET DE INHOUD VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS UW ENIGE EN EXLUSIEVE HERSTELMAATREGEL OM HET GEBRUIK VAN DE DIENST TE STAKEN. WE KUNNEN DE DIENST OF DE FUNCTIES OP ENIG MOMENT EN OM ENIGERLEI REDEN OP ENIGERLEI WIJZE VERANDEREN. HOEWEL WE HEBBEN GEPROBEERD NAUWKEURIGE INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER DE WEBSITE EN TOEPASSING, ZIJN WE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE.
(B) U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NOCH ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS OP ENIGERLEI AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U UIT HOOFDE VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADELOOSSTELLING IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE TOEPASSING, DE DIENST OF DE INHOUD. U ERKENT SPECIFIEK DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR HET LASTERLIJKE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN ENIGE DERDE EN DAT HET RISICO OP SCHADE OF BESCHADIGING ALS GEVOLG VAN HET BOVENSTAANDE VOLLEDIG VOOR UW REKENING IS. U DOET HIERBIJ VOOR ALTIJD AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE VORDERINGEN DIE U HEBT TEN AANZIEN VAN HET BEDRIJF, ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN DIE ZIJN GEBASEERD OP DE NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF, ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS) VOOR VERLIES DAT OF SCHADE DIE U OPLOOPT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE TOEPASSING, DE DIENST OF DE INHOUD VAN DE DIENSTEN.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(A) IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN HET BEDRIJF OF ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, OPVOLGERS, VERTEGENWOORDIGERS, DISTRIBUTIEPARTNERS, DOCHTERONDERNEMINGEN EN HIERAAN GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT, IN VERBAND STAAT MET OF OP ENIGERLEI WIJZE IS VERBONDEN MET ONZE DIENSTEN OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. UW ENIGE HERSTELMAATREGEL IN HET GEVAL U ONTEVREDEN BENT MET ONZE DIENSTEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, IS OM HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN TE STAKEN. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING OP SCHADE OPGELOPEN DOOR GOEDEREN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD VIA ONZE DIENSTEN OF ENIGE KOPPELINGEN GEPUBLICEERD OP ONZE DIENSTEN, EVENALS DOOR ENIGE INFORMATIE OF ADVIEZEN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD VIA ONZE DIENSTEN OF ENIGE KOPPELINGEN GEPUBLICEERD OP ONZE DIENSTEN. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING TEN AANZIEN VAN SCHADE OPGELOPEN DOOR INHOUD GEPUBLICEERD DOOR EEN DERDE OF GEDRAG VAN EEN DERDE DIE ONZE DIENSTEN GEBRUIKT.

(B) NIETTEGENSTAANDE TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE HIERIN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN ZIJN ZIJN DIRECTIELEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, OPVOLGERS, VERTEGENWOORDIGERS, DISTRIBUTIEPARTNERS, DOCHTERONDERNEMINGEN EN HIERAAN GELIEERDE BEDRIJVEN IN GEEN ENKEL GEVAL HET LAGERE BEDRAG ZIJN DAN DE TOTALE BETALINGEN ONTVANGEN VAN U DOOR HET BEDRIJF GEDURENDE DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN, OF $ 100. U GAAT ER BOVENDIEN MEE AKKOORD DAT ENIG JURIDISCH GESCHIL DAT VOORVLOEIT UIT, IN VERBAND STAAT MET OF OP ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD IS AAN ONZE DIENSTEN OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN START MOET GAAN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE BESLECHTING; ANDERS IS DIT GESCHIL DEFINITIEF VERBODEN.

(C) In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van de aansprakelijkheid niet toegestaan. In deze rechtsgebieden is een deel van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze beperkingen zijn in de hoogst mogelijk mate wettelijk wordt toegestaan van kracht.

10. BEËINDIGING

(A) We behouden het recht voor om naar eigen goeddunken en te allen tijde uw Lidmaatschap te beëindigen of op te schorten en/of uw gebruik van onze Diensten om enigerlei reden te blokkeren, waaronder, zonder beperking, als u de letter en geest van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde als uw Lidmaatschap wordt beëindigd of opgeschort, of als uw gebruik van onze Diensten wordt geblokkeerd.

(B) Opschorting of beëindiging heeft geen gevolgen voor uw verplichtingen naar ons toe uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die gezien hun aard ook na het opschorten of beëindigen van uw Lidmaatschap of deze Gebruiksvoorwaarden zouden moeten gelden, blijven van kracht, waaronder, maar niet beperkt tot de rechten en licenties die u hierbij hebt toegekend, vrijwaringen, vrijstellingen, disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid, bepalingen ten aanzien van de keuze van de rechtspraak en alle bepalingen in de sectie met de titel 'OVERIGE'.

11. AUTEURSRECHTENBELEID

(A) We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwachten hetzelfde van gebruikers. In passende omstandigheden en naar eigen goeddunken kunnen we het Lidmaatschap beëindigen en/of uitschakelen van gebruikers die vermeend inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht (of andere intellectuele-eigendomsrechten) van anderen. Bovendien kunnen we in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken toegang verwijderen of uitschakelen tot materiaal op onze websites of gehost op onze systemen dat mogelijk inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreuk.

(B) In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, paragraaf 17 van de United States Code, sectie 512 ('DMCA') reageren we zo snel mogelijk op claims van inbreuk op het auteursrecht die worden doorgegeven aan de vertegenwoordiger die we hebben aangewezen om meldingen te ontvangen over inbreuk (de 'Aangewezen vertegenwoordiger'). Onze Aangewezen vertegenwoordiger is:

Over, Inc., 16233 Reitan Rd NE, Bainbridge Island, WA 98110, telefoon: 0835010447. U kunt claims naar ons opsturen via kobus@overhq.com.

(C) Als u eigenaar van auteursrecht bent (of toestemming hebt om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen) en u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van uw werk, dan geeft u de melding van inbreuk aan ons door via een schriftelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk aan onze Aangewezen vertegenwoordiger met substantiële vermelding van het volgende:
(i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon gemachtigd om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt. (ii) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermeend inbreuk is gemaakt of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst met deze werken op die site. (iii) Identificatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt of dat onderwerp vormt van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs toereikend is voor ons om het materiaal te vinden. (iv) Informatie die redelijkerwijs toereikend is voor ons om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. (v) Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de gemelde wijze niet wordt toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet. (vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

We onderzoeken kennisgevingen van inbreuk op auteursrecht en ondernemen passende actie conform de DMCA. Navragen die deze procedure niet opvolgen, worden mogelijk niet beantwoord.

12. KEUZE VAN WETGEVING; RECHTSGEBIED EN RECHTBANK

Deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Delaware zonder rekening te houden met de regels omtrent tegenstrijdige wetgeving. Alle gerechtelijke procedures tegen het Bedrijf die voortvloeien uit, in verband staan met of op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan onze Website, Toepassing, Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden dienen exclusief te worden voorgelegd aan de staatsrechtbank en federale rechtbank van de staat Delaware. U doet afstand rondom dergelijke rechtbanken van alle bezwaren ten aanzien van het rechtsgebied, de rechtbank of een ongelegen forum.

13. OPLOSSEN VAN GESCHILLEN EN VERPLICHTE BESLECHTING

(A) We gaan er beiden mee akkoord eerst contact op te nemen met de andere partij bij geschillen door een schriftelijke beschrijving te verstrekken van het probleem samen met alle relevante documenten/informatie en de voorgestelde oplossing. U gaat ermee akkoord contact met ons op te nemen bij geschillen via het adres dat wordt vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. We nemen contact op met u op basis van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.

(B) Als de partijen na 30 dagen niet in staat zijn geschillen op te lossen die conform de bovenstaande bepaling kenbaar zijn gemaakt, kan het geschil worden beslecht conform deze Sectie. De partijen erkennen dat ze het recht of de kans zouden hebben gehad om geschillen via een rechtbank op te lossen en om een rechter of jury de zaak te laten beslissen, maar ze kiezen ervoor om geschillen via arbitrage te beslechten.

(C) We gaan er beiden mee akkoord dat enige claims of geschillen tussen ons, enige claim van ons jegens vertegenwoordigers, werknemers, opvolgers of toegewezen partijen door de ander, waaronder, in de hoogst mogelijk mate wettelijk is toegestaan, derden die deze overeenkomst niet hebben ondertekend, ongeacht of dit in verband staat met deze overeenkomst, waaronder eerdere, huidige en toekomstige claims en geschillen, en waaronder geschillen ten aanzien van de geldigheid of toepasselijkheid van deze arbitrageclausule, zullen worden afgehandeld middels bindende arbitrage door de JAMS conform de geldende regels en procedures wanneer de claim wordt ingediend. De regels en procedures en andere informatie, waaronder informatie over kosten, kunnen worden opgevraagd via de website van JAMS (www.jamsadr.com) of door JAMS te bellen via 949-224-1810.

(D) We gaan deze arbitrageovereenkomst aan in verband met transacties die handel over staatsgrenzen vereisen. Daarom is de Federal Arbitration Act ('FAA'), 9 U.S.C. §§ 1-16 van toepassing op deze arbitrageovereenkomst en alle verwante procedures. Alle uitspraken van de arbitrage kunnen worden beschouwd als een vonnis in elke rechtbank die over jurisdictie beschikt.

(E) Uitzondering op arbitrage. Beide partijen kunnen in aanmerking komende claims voorleggen aan het kantongerecht. Bovendien gaan we ermee akkoord, zoals hieronder wordt uiteengezet, dat alle arbitrage enkel plaatsvindt tussen u en het Bedrijf, en niet als onderdeel van een groepsgebonden claim (oftewel een claim die namens of in combinatie met de claim van een ander individu wordt voorgelegd). Als een rechtbank of arbitrage om enigerlei reden meent dat deze beperking onredelijk of niet-afdwingbaar is, dan is onze arbitrageovereenkomst niet van toepassing en dient het groepsgebonden geschil te worden voorgelegd aan de rechtbank.

14. GEEN COLLECTIEVE PROCEDURES

IN ZOVERRE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DOEN WE BEIDEN AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN OP COLLECTIEVE BASIS AF TE HANDELEN; OFTEWEL OM EEN CLAIM TE COMBINEREN MET DE CLAIM VAN EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, OF OM EEN CLAIM TE BETUIGEN IN EEN REPRESENTATIEVE CAPACITEIT NAMENS IEMAND ANDERS IN EEN RECHTZAAK, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE.

15. GEEN JURYPROCES

IN ZOVERRE WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DOEN WE BEIDEN AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES BIJ EEN RECHTZAAK, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE.

16. AANPASSING; AANVULLENDE VOORWAARDEN

(A) We behouden het recht voor om naar eigen goeddunken en te allen tijde om enigerlei reden onderdelen of eigenschappen van onze Diensten aan te passen of te staken, of om deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Verder behouden we het recht voor om u gebruiksregels of aanvullende voorwaarden te sturen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten in het algemeen, die uniek zijn voor onze Diensten, of beide ('Aanvullende voorwaarden'). Aanvullende voorwaarden die we u sturen, worden per referentie onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. In zoverre Aanvullende voorwaarden tegenstrijdig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de Aanvullende voorwaarden van toepassing.

(B) Aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden of Aanvullende voorwaarden zijn direct van kracht na kennisgeving op de Website, per e-mail of via een van onze Toepassingen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd de Gebruiksvoorwaarden na te gaan op wijzigingen of Aanvullende voorwaarden. Uw toegang tot en gebruik van onze Diensten na aanpassing van deze Gebruiksvoorwaarden of de bepaling rondom Aanvullende voorwaarden houdt in dat u hiermee akkoord gaat. Als u bezwaar hebt tegen een toekomstige revisie van de Gebruiksvoorwaarden of enige Aanvullende voorwaarden, dient u uw gebruik van onze Diensten meteen te staken en, indien van toepassing, uw Lidmaatschap op te zeggen.

17. OVERIGE

(A) Geen enkele vrijwaring van enige partij van schendingen of tekortkomingen hieronder dient te worden beschouwd als een vrijwaring van enige voorafgaande of daaropvolgende schending of tekortkoming. Vrijwaringen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn uitgevoerd door de partij die de vrijwaring doet. De paragraaftitels die hierin worden gebruikt, dienen enkel voor het gebruiksgemak en zijn in juridisch opzicht niet rechtsgeldig.

(B) Behalve waar uitdrukkelijk anderszins staat vermeld, gaan we er beiden mee akkoord dat, als enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is om enigerlei reden, dit deel van de Gebruiksvoorwaarden zal worden verwijderd en dat de overgebleven voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden niet worden beïnvloed.

(C) Deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder het Privacybeleid en eventuele Aanvullende voorwaarden die per referentie zijn opgenomen) vormen de volledige overeenkomst voor de partijen ten aanzien van het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken tussen ons ten aanzien van dergelijk onderwerp.

(D) Het is u niet toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of enige rechten toe te wijzen of verplichtingen over te dragen, in hun geheel of deels, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Al dergelijke vermeende toewijzingen of overdrachten door u zonder de passende voorafgaande schriftelijke toestemming zijn nietig en hebben geen rechtsgeldigheid. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of enige rechten hierin zonder uw toestemming en zonder kennisgeving toewijzen.
(E) Geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om rechten te verstrekken of op te stellen voor externe begunstigden of enigerlei ander recht voor non-profitgebruikers, cliënten, klanten, partners of andere partijen of personen, en dienen niet zodanig te worden geïnterpreteerd, tenzij uitdrukkelijk anderszins hierin wordt vermeld, en behalve in zoverre wordt vermeld, zijn alle bepalingen hieromtrent persoonlijk enkel tussen de partijen van deze Gebruiksvoorwaarden; behalve dat secties 7, 8(b) en 9 zijn bedoeld ten bate van het Bedrijf en zijn directieleden, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en leveranciers.

(F) We kunnen u kennisgevingen rondom deze Gebruiksvoorwaarden sturen via een elektronisch bericht, een algemene kennisgeving op de Website of in de Toepassing, of een schriftelijk bericht per Amerikaanse eersteklaspost naar het adres dat is opgeslagen in het Lidmaatschap. U kunt ons altijd een kennisgeving sturen via een elektronisch bericht naar de Website op het volgende adres: legal@overhq.com.


Privacybeleid
Ingangsdatum en laatst gewijzigd op 25 mei 2018
Lees het volgende Privacybeleid zorgvuldig voordat u deze app of andere diensten gebruikt die wij verstrekken. Door onze app of diensten te openen of gebruiken (behalve om dit Privacybeleid voor het eerst te lezen), gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Over, Inc. ('we', 'wij', 'ons', 'onze') geeft u met veel plezier toegang tot deze softwaretoepassing en de bijbehorende 'Website' op www.madewithover.com (gezamenlijk, de 'App'). Uw gebruik van de App is onderworpen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en alle andere voorwaarden die we u kunnen verstrekken.
We hebben dit Privacybeleid aangenomen om uiteen te zetten wat de soorten informatie zijn die we verzamelen wanneer u onze App gebruikt, hoe we de informatie gebruiken die we over u verzamelen, de situaties waarin we uw informatie mogelijk delen met anderen, en de keuzes en opties die u hebt om het verzamelen en/of delen van uw informatie door ons te beperken.

A. Welke informatie verkrijgt de app en hoe wordt die gebruikt?
De App verzamelt in het algemeen twee soorten informatie over u: (a) informatie die u verstrekt waaruit uw identiteit kan worden afgeleid ('Persoonsgegevens'); en (b) informatie waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid, die we automatisch verzamelen wanneer u de App gebruikt of die u aan ons doorgeeft ('Niet-persoonsgegevens').

1. Persoonsgegevens: Onze definitie van Persoonsgegevens bestaat uit alle informatie die kan worden gebruikt om uw specifieke identiteit vast te stellen of contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, enz. Onze algemene regel is dat we niet automatisch Persoonsgegevens verzamelen wanneer u de App opent of gebruikt. In bepaalde omstandigheden kunnen we om de mogelijkheid vragen, die toestaan of u die geven om Persoonsgegevens in te dienen als onderdeel van een functie, programma, promotie of ander onderdeel van onze App. U kunt bijvoorbeeld: (a) uw naam, postadres/verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer opgeven wanneer u zich registreert bij onze App of als onderdeel van een prijsvraag; (b) bepaalde demografische gegevens over uzelf doorgeven (bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, aankoopvoorkeuren, gebruiksfrequentie, enz.) wanneer u deelneemt aan een enquête of een peiling; of (c) een algemene opmerking en/of aanbeveling publiceren op onze App. Bepaalde informatie valt op zichzelf mogelijk niet onder Persoonsgegevens (zoals uw leeftijd), maar wel wanneer die wordt gecombineerd met andere informatie (zoals uw leeftijd en naam). Of u deze informatie doorgeeft, is uw keuze. In veel gevallen is dit type informatie echter vereist om deel te nemen aan de betreffende activiteit, een voordeel te ontvangen dat wij aanbieden, of toegang te krijgen tot bepaalde content op onze Website. Registratie is bijvoorbeeld optioneel en gratis, maar als u zich niet registreert, kunt u mogelijk bepaalde functies van de App niet gebruiken (zoals het downloaden van extra lettertypen, pakketten met afbeeldingen, enz.).

2. Niet-persoonsgegevens: Onze definitie van Niet-persoonsgegevens is alle informatie waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid. Niet-persoonsgegevens kunnen uit Persoonsgegevens bestaan waaruit uw identiteit is verwijderd; oftewel informatie die anoniem is gemaakt. We verkrijgen Niet-persoonsgegevens van u via informatie die u aan ons doorgeeft, gescheiden van of in combinatie met uw Persoonsgegevens. We verzamelen bovendien bepaalde Niet-persoonsgegevens van uw wanneer u toegang krijgt tot onze Website. We kunnen ook Niet-persoonsgegevens ontvangen van externe bronnen. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot het type mobiele apparaat dat u gebruikt, het unieke apparaatnummer van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, algemene geografische informatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, zoektermen, andere toepassingen die u hebt gedownload en informatie over de wijze waarop u de App gebruikt.
Houd er tot slot rekening mee dat de App een platform gebruikt dat door Intercom, Inc. ('Intercom') wordt verstrekt voor feedback en support, en andere optionele diensten ('Dienstenplatform'), dat rechtstreeks toegankelijk is via de App of via een computer op http://intercom.help/over. Wanneer u Persoonsgegevens en/of Niet-persoonsgegevens indient bij het Dienstenplatform, wordt die informatie opgestuurd naar ons (conform dit Privacybeleid) en naar Intercom (conform het afzonderlijke privacybeleid van hen dat via het Dienstenplatform toegankelijk is).

B. Hoe gebruiken en delen we informatie die via de app is verkregen?
1. Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden in het algemeen gebruikt om uw verzoeken uit te voeren, te reageren op uw vragen, u beter van dienst te zijn of andere manieren die van nature in verband staan met de omstandigheden waarin u de informatie hebt verstrekt. We kunnen deze informatie ook gebruiken om later contact met u op te nemen om diverse redenen, zoals klantenservice, u informatie over promoties te sturen voor onze producten of die van onze moedermaatschappij, dochterondernemingen of andere partnerbedrijven ('partnerbedrijven') of om met u te communiceren over content of andere informatie die u hebt gepubliceerd of met ons gedeeld via onze App.
In bepaalde omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens ook delen met onze externe leveranciers die namens ons handelen (of namens onze partnerbedrijven), zoals leveranciers die creditcardbestellingen verwerken, onze promoties beheren, ons hulp bieden met marketing of promoties, onze gegevens analyseren, ons helpen met de klantenservice, enz. Onze leveranciers gaan ermee akkoord deze informatie alleen te gebruiken om onze verzoeken uit te voeren: dat is de enige reden dat we informatie met hen delen. Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens delen met sponsoren die deelnemen aan een programma of promotie (zoals een loterij of prijsvraag) waaraan u via onze App en/of promotiepartners deelneemt en anderen waarmee we marketing- of andere relaties onderhouden. Behalve zoals in dit Privacybeleid wordt beschreven of zoals wordt vermeld wanneer u de informatie indient, worden uw Persoonsgegevens niet gedeeld met of verkocht aan derden voor het eigen zakelijke gebruik van deze derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.
2. Niet-persoonsgegevens: We gebruiken Niet-persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder om het gebruik van onze App te helpen analyseren, de behoeften en trends van klanten in kaart te brengen, gerichte promotieactiviteiten uit te voeren en onze App of diensten te verbeteren. We kunnen uw Niet-persoonsgegevens op zichzelf gebruiken of die combineren met informatie die we van anderen hebben ontvangen. We kunnen uw Niet-persoonsgegevens delen met onze partnerbedrijven en derden om deze doelstellingen en andere te bereiken, maar onthoud dat uw identiteit nooit uit deze informatie is af te leiden en dat die niet op tastbare wijze aan u wordt gekoppeld.

C. Ander gebruik en overige informatie
1. E-mailberichten: In bepaalde omstandigheden kunnen we per e-mail met u communiceren. We kunnen bijvoorbeeld per e-mail met u communiceren als u een bepaalde dienst aanvraagt of u registreert voor een functie voorzien van e-mailberichten, de e-mail in verband staat met een aankoop die u bij ons hebt gedaan, we u informatie sturen over onze andere producten en diensten, of u toestemming hebt gegeven om per e-mail voor een bepaald doel te worden bereikt. U kunt u 'uitschrijven' voor toekomstige commerciële e-mailberichten van ons door te klikken op de link 'afmelden' die u aantreft in de meeste e-mails die we verzenden, of zoals hieronder wordt beschreven. We behouden we ons het recht voor om u transactieberichten te sturen, zoals berichten van de klantenservice.
2. Overdracht van middelen: Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we middelen verkopen of kopen. Als een andere entiteit ons of al onze middelen (of een substantieel deel) overneemt, worden de Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens overgedragen op en gebruikt door deze overnemende entiteit, hoewel we ons redelijke moeite zullen getroosten om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren worden gerespecteerd. Verder, als we een faillissement of reorganisatie ondergaan, kan al dergelijke informatie worden beschouwd als onderdeel van onze middelen en kan die derhalve worden verkocht aan of overgedragen op derden.
3. Buitengewone omstandigheden: We behouden ons het recht voor om Persoonsgegevens of Niet-persoonsgegevens over u openbaar te maken als we daartoe wettelijk worden verplicht ten aanzien van claims rondom auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten, of indien we van mening zijn dat dergelijk handelen vereist is om: (a) tegemoet te komen aan een verzoek van de overheid; (b) te voldoen aan de vereisten van de wet of een juridisch proces; (c) onze wettelijke rechten of eigendommen, onze App of andere gebruikers te beschermen of verdedigen; of (d) in een noodgeval om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze App of het publiek in het algemeen te beschermen.
4. Uw Privacyrechten als inwoner van Californië Inwoners van de staat Californië hebben onder bepaalde bepalingen van de California Civil Code het recht om bij bedrijven die zakendoen in Californië een lijst op te vragen van alle derden waaraan het bedrijf bepaalde Persoonsgegeven heeft doorgegeven zoals gedefinieerd in wetgeving van Californië gedurende het voorafgaande jaar voor de directe-marketingdoeleinden van derden. Inwoners worden beperkt tot één verzoek per kalenderjaar. Als u gebruik wilt maken van de rechten in Californië en meent hierop recht te hebben, moet uw verzoek het feit bevestigen dat u een inwoner bent van Californië en moet u een huidig adres in Californië opgeven voor ons antwoord. We leven waar toepasselijk de wetgeving van Californië na. U kunt de informatie schriftelijk aanvragen via legal@overhq.com.
5. Content delen: In de App kunt u de optie hebben om content (bijvoorbeeld een foto, tekst, enz.) rechtstreeks te delen met sociale netwerken of andere platforms (zoals Facebook, Pinterest, enz.). Als u ervoor kiest content van de App te delen via een extern platform, moet u er rekening mee houden dat u akkoord gaat met het gebruik door dat platform van uw content en informatie in overeenstemming met dat relevante privacy- en ander beleid, en niet dit Privacybeleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die door platforms van derden worden gehanteerd.
6. Kinderen: De functies, programma's, promoties en andere onderdelen van onze App waarbij Persoonsgegevens moeten worden ingediend, zijn niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd zich bewust wordt van zijn of haar kind dat Persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan dient hij of zij contact met ons op te nemen via legal@overhq.com. We verwijderen deze informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden.

D. Beveiliging
We zetten ons in om de vertrouwelijkheid van uw informatie te beveiligen. We hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om informatie te beschermen die we verwerken en onderhouden. We beperken bijvoorbeeld toegang tot deze informatie tot geautoriseerde werknemers en aannemers die deze informatie nodig hebben om onze App te ontwikkelen, verbeteren of laten werken. Houd er rekening mee dat geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsschendingen kan voorkomen, hoewel we ernaar streven om een redelijke beveiliging te verschaffen voor de informatie die we verwerken en onderhouden. In het betreurenswaardige geval dat uw Persoonsgegevens (zoals de term of soortgelijke termen worden gedefinieerd door toepasselijke wetgeving die een kennisgeving vereist bij een beveiligingsschending) gecompromitteerd raken, kunnen we u per e-mail een kennisgeving sturen (naar eigen, absoluut goeddunken) naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt binnen de kortst mogelijk termijn als redelijkerwijs mogelijk is in de omstandigheden. Wel kunnen kennisgevingen vertragingen oplopen terwijl we vereiste maatregelen treffen om de omvang van de schending vast te stellen en redelijke integriteit van het systeem te herstellen, evenals als gevolg van de legitieme behoeften van wetshandhavende instanties indien kennisgevingen een crimineel onderzoek belemmeren.

E. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om enigerlei reden worden bijgewerkt. We stellen u op de hoogte van wijzigingen aan ons Privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op http://www.madewithover.com/privacy. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen op veranderingen, aangezien het doorlopende gebruik van de App erop duidt dat u instemt met alle wijzigingen.

F. Contactgegevens en informatie om u af te melden
Neem contact met ons op per e-mail via legal@overhq.com als: (a) u vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid; (b) u de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt wilt corrigeren of verwijderen; (c) u zich wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige commerciële berichten, waaronder e-mails, van ons of onze partnerbedrijven; of (d) u toestemming wilt intrekken die u hebt verstrekt voor het delen van uw Persoonsgegevens met anderen. We reageren op uw verzoek en, indien toepasselijk en passend, voeren de verzochte verandering uit in onze actieve databases zodra redelijkerwijs praktisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat we mogelijk niet aan bepaalde verzoeken kunnen voldoen als u toegang wilt blijven houden tot bepaalde voordelen en functies van onze App.

G. Het Europese-Amerikaanse Privacy Shield Framework
Over, Inc. werkt aan zijn zelfcertificatie voor het Privacy Shield. We streven ernaar om de beginselen van het Privacy Shield na te leven zelfs voordat het proces voor zelfcertificatie is voltooid. Derhalve dient Over zich te houden aan het Europese-Amerikaanse Privacy Shield Framework zoals is opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie verzonden uit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Raadpleeg de conceptversie van het Privacy Shield-beleid op https://madewithover.com/privacyshield.
Ga naar https://www.privacyshield.gov voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om ons certificaat te zien.

H. Enige verklaring
Dit in de App gepubliceerde Privacybeleid is de enige verklaring van onze privacypraktijken ten aanzien van de App, en geen enkele samenvatting, aanpassing, herformulering of andere versie hiervan, of een andere privacyverklaring of ander privacybeleid, is in enige vorm geldig, tenzij we een nieuw of herzien Privacybeleid publiceren in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

Ons Privacybeleid is met ingang van 25 mei 2018 gewijzigd. Als u Persoonsgegevens bij ons hebt ingediend voor deze ingangsdatum en u niet wilt dat deze informatie wordt behandeld conform het nieuwe beleid, neemt u contact met ons op via legal@overhq.com.

I. Voorwaarden Engelse taal
Deze Gebruiksvoorwaarden worden, samen met al het beleid en alle toepasselijke overeenkomsten hierboven genoemd en hierin per referentie opgenomen (gezamenlijk de 'Overeenkomst'), uitgevoerd in de Engelse taal.  In zoverre dat u een vertaling gebruikt, wordt die enkel verstrekt voor uw gebruiksgemak. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en vertaalde versie, is de Engelse versie geldig en vervangt deze de vertaalde versie, in zoverre dit wettelijk is toegestaan. Wanneer de vertaalde versie verplicht aan u moet worden bezorgd en wettelijk bindend wordt beschouwd, (i) hebben beide taalversies dezelfde validiteit, (ii) erkennen beide partijen dat ze de versies in beide talen hebben gecontroleerd en dat ze in substantiële zin wezenlijk aan elkaar gelijk zijn, en (iii) is in het geval van tegenstrijdigheid tussen deze twee versies de vertaalde versie van kracht, mits de intentie van de Partijen volledig is overwogen.

Vertaalde versies van juridische overeenkomsten en beleidsregels zijn uitsluitend bedoeld om het lezen te vergemakkelijken en het inhoudelijke begrip van de Engelse versies te vergroten. Deze vertalingen worden niet verschaft als wettelijk bindende overeenkomst en zijn geen vervanging voor de Engelse versies, die als enige wettelijk geldig zijn. In geval van een geschil of conflict zijn uitsluitend de Engelse versies van de juridische overeenkomsten en beleidsregels van toepassing en hebben deze voorrang boven de voorwaarden in elke andere taal.

Privacybeleid

Laatst herzien: 8 juni 2020
Klik hier om ons gearchiveerde Privacybeleid te zien.

Privacybeleid
Over, LLC hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie alleen in zoverre dit vereist is om onze producten, diensten, websites en mobiele toepassingen te verstrekken, om met u hierover te communiceren, of in zoverre u dit hebt verzocht (gezamenlijk onze 'Diensten'). Uw persoonlijke informatie bestaat uit gegevens als:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Facturerings- en betalingsinformatie
 • Kandidaatgegevens (voor sollicitanten)
 • Andere gegevens waaruit uw identiteit direct of indirect kan worden afgeleid.

In ons Privacybeleid leest u niet alleen hoe en waarom we uw persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen, maar ook hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie, die kunt bijwerken of anderszins kunt beheren.
Als u vragen hebt over onze praktijken of de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer ('DPO') en ons toegewijde team dat dit kantoor ondersteunt via privacy@overhq.com. De berichten in dit postvak IN worden actief gelezen en beheerd. U kunt dus rekenen op een betrouwbare ervaring.

Welke informatie we verzamelen, hoe we die verzamelen en waarom
Een groot deel van wat u waarschijnlijk beschouwt als persoonlijke informatie, wordt rechtstreeks bij u verzameld wanneer u:

 1. een account maakt of een van onze Diensten koopt (bijv. factureringsgegevens, waaronder naam, adres, creditcardgegevens);
 2. ons bekroonde team voor klantondersteuning om hulp vraagt (bijv. telefoonnummer);
 3. een contactformulier invult, of nieuwsbrieven of andere informatie bij ons aanvraagt (bijv. e-mailadres); of
 4. deelneemt aan prijsvragen en enquêtes, solliciteert op een functie of anderszins deelneemt aan activiteiten die we promoten en waarbij we mogelijk informatie van u nodig hebben.

We verzamelen echter ook aanvullende informatie bij het verstrekken van onze Diensten aan u om vereiste en optimale prestaties te waarborgen. Deze methoden van verzameling zijn mogelijk minder evident voor u. Daarom willen we deze noemen en u wat meer uitleg geven (aangezien ze van tijd tot tijd variëren):

Met cookies en soortgelijke technologieën op onze websites en in onze mobiele toepassingen kunnen we het browsegedrag, de aangeklikte links, de gekochte items en uw type apparaat bijhouden. Ook kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder analytics over hoe u onze Diensten gebruikt. Deze technologieën verzamelen automatisch gegevens wanneer u onze Diensten gebruikt, waaronder metadata, logbestanden, ID's van cookies en apparaten, de laadtijd van pagina's, de reactietijd van servers en een benadering van de locatie. Het doel is om de prestaties van de website te meten en onze systemen te verbeteren, waaronder optimalisatie van de DNS-resolutie, netwerkrouting en serverconfiguraties. In specifieke zin wordt het volgende verzameld: het gebruik van de functies, content en links (waaronder die van derden, zoals invoegtoepassingen voor sociale media) in de Diensten, het IP-adres, het browsertype en de instellingen, de datum en tijd waarop de Diensten zijn gebruikt, informatie over de browserconfiguratie en de -invoegtoepassingen, taalvoorkeuren en cookiegegevens, informatie over apparaten met toegang tot de diensten, waaronder het type apparaat, welk besturingssysteem wordt gebruikt, instellingen van apparaten, ID's van toepassingen, unieke identificatienummers van apparaten en foutgegevens. Met al deze informatie kunnen we u een relevanter productaanbod bieden samen met een betere ervaring op onze sites en mobiele toepassingen. Ook kunnen we de prestaties van onze Diensten verzamelen, analyseren en verbeteren. We kunnen ook uw locatie (IP-adres) verzamelen om onze Diensten op u af te stemmen. U vindt aanvullende informatie in ons Cookiebeleid, waar u ook kunt lezen hoe u de technologieën kunt beheren die we gebruiken. Als u zich wilt afmelden voor advertenties op basis van uw interesses, klikt u hier [of hier als u zich in de Europese Unie bevindt]. Houd er rekening mee dat u wel algemene advertenties blijft zien.

We kunnen Aangevulde gegevens over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databases of derden waarvan we gegevens hebben gekocht. In dat geval kunnen we deze gegevens combineren met informatie die we al over u hebben, zodat we onze administratie kunnen bijwerken, uitbreiden en de nauwkeurigheid ervan kunnen analyseren, de kwalificaties van een kandidaat voor een functie kunnen beoordelen, nieuwe klanten kunnen vinden, en producten en diensten kunnen verstrekken die u van pas kunnen komen. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt van of over anderen, of als anderen uw gegevens aan ons verstrekken, dan gebruiken wij die informatie alleen voor de specifieke reden waarvoor die is verstrekt.

Hoe we informatie gebruiken.
We doen er alles aan om zo min mogelijk gegevens te verzamelen en om het gebruik en het doel te beperken tot alleen hetgeen (1) waarvoor we toestemming hebben ontvangen, (2) vereist is om de Diensten te verstrekken waarvoor u hebt betaald of die u gebruikt, of (3) voor ons vereist of toegestaan is met het oog op wettelijke naleving of andere juridische doeleinden:

Onze Diensten verstrekken, verbeteren, bijwerken en uitbreiden. We verzamelen uiteenlopende informatie ten aanzien van uw aankoop en gebruik van onze Diensten. We gebruiken deze informatie om:

 • de werking en prestaties van onze Diensten te verbeteren en optimaliseren (nogmaals, met inbegrip van onze websites en mobiele toepassingen);
 • problemen vast te stellen met de Diensten en beveiligingsrisico's, fouten of vereiste verbeteringen hieraan te identificeren;
 • fraude en misbruik ten aanzien van onze Diensten en systemen te detecteren en vermijden;
 • gecombineerde statistieken over het gebruik van de Diensten te verzamelen;
 • in kaart te brengen en te analyseren hoe u onze Diensten gebruikt en welke producten en diensten voor u het meest relevant zijn.

Een groot deel van de gegevens wordt gecombineerd of bestaat uit statistische gegevens over hoe individuen onze Diensten gebruiken. Deze gegevens worden niet aan persoonlijke informatie gekoppeld.

Delen met vertrouwde derden. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden waarmee we hebben samengewerkt, zodat u hun diensten kunt integreren in onze eigen Diensten, en met onze partners of vertrouwde externe serviceproviders wanneer dit voor hen vereist is om namens ons diensten uit te voeren, zoals:

 • creditcardbetalingen verwerken;
 • advertenties weergeven;
 • prijsvragen of enquêtes uitvoeren;
 • analyses van onze Diensten en demografische gegevens van klanten uitvoeren;
 • met u communiceren, zoals per e-mail of bij het verzenden van enquêtes;
 • klantenrelatiebeheer;
 • support en verwante diensten vinden;
 • anderen namens ons diensten aanbieden.

Deze derden (en onderaannemers die ze mogelijk mogen gebruiken) hebben ermee ingestemd om uw persoonlijke gegevens niet te delen, gebruiken of bewaren voor andere doelen dan vereist is om de Diensten te verstrekken.
We geven uw gegevens ook door aan onze partners of derden:

 • in het geval we bedrijfsonderdelen of activa verkopen of kopen (als onderdeel van een liquidatie, faillissement of anderszins), waarbij we uw gegevens openbaar maken aan de mogelijke verkoper of kopen van deze bedrijfsonderdelen of activa; of
 • als we andere bedrijven of onderdelen verkopen, kopen, als we hierdoor worden overgenomen of als we hiermee samenwerken, of als we een deel van onze middelen of al onze middelen verkopen. Bij dergelijke transacties kunnen uw gegevens onderdeel zijn van de overgenomen middelen.

Met u communiceren. We kunnen rechtstreeks of via een derde contact met u opnemen over producten of diensten waarvoor u zich hebt aangemeld of die u bij ons hebt gekocht, bijvoorbeeld om berichten over de transactie of de dienst te verzenden. We kunnen ook contact met u opnemen over aanbiedingen voor aanvullende diensten waarvan we denken dat die nuttig voor u zijn als u ons daarvoor toestemming geeft of in zoverre dit is toegestaan op basis van legitieme interesses. U hoeft geen toestemming te geven als voorwaarde om onze goederen of diensten te kopen. Deze vormen van contact zijn onder meer:

 • e-mail;
 • sms'jes;telefoongesprekken;
 • toepassingen voor de uitwisseling van berichten (zoals WhatsApp);
 • automatische telefoongesprekken of sms'jes.

U kunt ook uw abonnementsvoorkeuren bijwerken ten aanzien van het ontvangen van berichten van ons en/of onze partners door u aan te melden bij uw account en de pagina Accountinstellingen te bezoeken.
Als we informatie over u verzamelen als onderdeel van een aanbieding met gezamenlijke branding, wordt duidelijk aangegeven bij het verzamelen wie de informatie verzamelt en welk privacybeleid van toepassing is. Bovendien wordt beschreven over welke opties u beschikt ten aanzien van het gebruiken en/of delen van uw persoonlijke informatie met het andere merk, evenals hoe u gebruikmaakt van deze opties. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of content van externe sites. Lees het privacybeleid van alle websites die u bezoekt.
Als u diensten gebruikt waarbij u contactpersonen kunt importeren (bijv. e-mailmarketingdiensten die e-mails namens u verzenden), gebruiken we deze contactpersonen en de andere persoonlijke informatie alleen voor de aangevraagde dienst. Als u meent dat iemand uw persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt en u deze informatie uit onze database wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@overhq.com.  

De overdracht van persoonlijke informatie naar andere landen. Als u van onze Diensten gebruikmaakt in een ander land dan het land waarin onze servers zich bevinden, dan kan uw persoonlijke informatie naar een ander land worden verzonden. Verder, wanneer u ons belt of een chat met ons begint, kunnen we u ondersteunen via een van onze wereldwijde vestigingen buiten het land waar u woonachtig bent.

Naleving van wettelijke, regelgevende en wetshandhavende verzoeken. We werken samen met ambtenaren, wetshandhavend personeel en particuliere partijen om wetgeving uit te voeren en na te leven. We maken informatie over u openbaar aan ambtenaren, wetshandhavend personeel of particuliere partijen als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is om te reageren op vorderingen en juridische processen (zoals een dagvaarding), om onze eigendommen en rechten of de eigendommen en rechten van derden te beschermen, om de veiligheid te beschermen van het publiek of personen, of om activiteiten te vermijden of stoppen die wij beschouwen als illegaal of onethisch.
In zoverre dit ons wettelijk is toegestaan, getroosten we ons redelijke moeite om u op de hoogte te stellen in het geval we vereist worden uw persoonlijke informatie te verstrekken aan derden als onderdeel van een juridisch proces. We delen uw informatie ook in zoverre dit vereist wordt door ICANN-, register- of ccTLD-regels, -voorschriften of -beleid wanneer u een domeinnaam bij ons registreert. Omwille van redenen die cruciaal zijn om de beveiliging, stabiliteit en tolerantie van het internet te behouden, heeft dit ook betrekking op de overdracht van informatie ten aanzien van domeinnaamregistraties naar de ondersteunende registeroperator en de escrowprovider, en op de publicatie van deze informatie zoals vereist door ICANN in de openbare WHOIS-database, of bij derden die aangeven dat ze een legitiem belang hebben bij deze informatie.

Hoe we uw gegevens beveiligen, opslaan en bewaren.
We leven algemeen geaccepteerde normen na voor het opslaan en beschermen van persoonlijke informatie die we verzamelen, zowel tijdens verzending als na ontvangst en opslag, waaronder het gebruik van versleuteling als dat gepast is.
We bewaren persoonlijke informatie enkel zolang dit vereist is om de Diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd en langer voor uiteenlopende legitieme wettelijke of zakelijke doeleinden. Dit zijn bewaarperioden die:

 • verplicht worden door wetgeving, contracten of soortgelijke verplichtingen van toepassing op onze zakelijke activiteiten;
 • vereist zijn voor het behouden, ontbinden, verdedigen of afdwingen van onze wettelijke/contractuele rechten; of
 • nodig zijn om een toereikende en nauwkeurige zakelijke en financiële administratie bij te houden.

Als u vragen hebt over de beveiliging of het bewaren van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via privacy@overhq.com.

Uw gegevens bekijken, bijwerken of verwijderen.
Als u uw persoonlijke informatie eenvoudig wilt openen, bekijken of bijwerken, of als u uw abonnementsvoorkeuren wilt bijwerken, meldt u zich aan bij uw account en gaat u naar Accountinstellingen.
Als u uw persoonlijke informatie wilt verwijderen of verplaatsen, kunt u uw verzoek indienen via privacy@overhq.com. Als u een verzoek indient om uw persoonlijke informatie te verwijderen en deze gegevens vereist zijn voor de producten of diensten die u hebt gekocht, wordt het verzoek ingewilligd in zoverre de gegevens niet meer vereist zijn voor de gekochte Diensten, voor onze legitieme zakelijke doeleinden of voor wettelijke of contractuele administratie.
Als u om enigerlei reden geen toegang hebt tot uw accountinstellingen, kunt u ook contact met ons opnemen via een van de methoden die worden beschreven in de onderstaande sectie Contact.

Niet volgen-meldingen.
In sommige browsers kunt u automatisch websites die u bezoekt laten weten dat ze u niet mogen volgen via een Niet volgen-signaal. Er is geen consensus onder de branchedeelnemers over wat Niet volgen in deze context betekent. Net als andere websites en online diensten passen we op dit moment onze handelingen niet aan wanneer we een Niet volgen-signaal van de browser van een bezoeker ontvangen. Als u meer wilt weten over Niet volgen, gaat u naar www.allaboutdnt.com.

Leeftijdsbeperkingen.
Onze Diensten kunnen alleen worden gekocht door personen ouder dan 18 jaar. Onze Diensten zijn niet gericht op, bedoeld om te worden gebruikt door, of ontworpen om in de belangstelling te vallen van individuen jonger dan 18 jaar. Als u weet dat iemand jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, of als u reden hebt om dit te vermoeden, neemt u contact met ons op.

Geen discriminatie.
We discrimineren u niet wanneer u gebruikmaakt van uw privacyrechten. Tenzij toegestaan uit hoofde van toepasselijke wetgeving:

 • weigeren we u geen goederen of diensten;
 • brengen we geen andere prijzen in rekening voor goederen of diensten, waaronder via kortingen, andere voordelen of boetes;
 • verkopen we u geen goederen of diensten met een lagere kwaliteit;
 • suggereren we niet dat u mogelijk andere prijzen of tarieven betaalt voor goederen of diensten, of dat u goederen of diensten van een lagere kwaliteit ontvangt.

Wijzigingen aan dit beleid.
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Als we beslissen ons Privacybeleid te wijzigen, publiceren we deze wijzigingen bij dit Privacybeleid en andere passende plekken, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en in welke omstandigheden we die openbaar maken, indien van toepassing. Als we dit Privacybeleid in wezenlijke zin wijzigen, stellen we u daarvan hier op de hoogte, per e-mail of via een kennisgeving op onze beginpagina ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen.

Gegevensbeschermingsautoriteit.
Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) en van mening bent dat we uw persoonlijke informatie bewaren in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kunt u zich met vragen of klachten richten tot uw plaatselijke toezichthouder of onze toezichthoudende autoriteit, het Britse Information Commissioner's Office, zoals hieronder uiteengezet:
www.ico.org.uk
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk
Telefoon: 0303 123 1113

Contact.
Als u vragen, zorgen of klachten hebt over privacy of ons Privacybeleid, onze praktijken of onze Diensten, kunt u per e-mail contact opnemen met ons kantoor van de DPO via privacy@overhq.com. U kunt ook gebruikmaken van een van de volgende methoden:

 • Post: T.a.v. Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 Verenigde Staten. Of voor klanten in de EER: T.a.v. Legal, Office of the DPO, 5e verdieping, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.

We reageren binnen dertig (30) dagen op alle verzoeken, vragen of zorgen.